összes bevitt tétel: 1542 db

összes találat: 1542 db

« »

sorsz. szerző cím forráshely dátum

1

Villany-mágnesi tünemények. Jedlik Ányos előadásáról.

MOTV 1842 pdf

2

Jedlik Ányos

Mesterséges szénsavas vizekrül

MOTV 1842 pdf

3

Jedlik Ányos

A világsugarok tüneményéről általánosan és a sugárhajlásról különösen

MOTV 1846 pdf

4

Jedlik Ányos

Leydeni palaczkok lánczolata

MOTV 1864 pdf

5

Jedlik Ányos

A fénytalálkozási készülékekről

MOTV 1866 pdf

6

Stepán Miksa

A villámhárító, annak története, hatása és szerkezete

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1868 pdf

7

Jedlik Ányos

Csöves villamszedő

MOTV 1868 pdf

8

Jedlik Ányos

Villamdelejes hosszrezgési készülék

MOTV 1868 pdf

9

Jedlik Ányos

Villamdelejes hullámgép

MOTV 1869 pdf

10

Jedlik Ányos

Villamdelejes keresztrezgési készülék

MOTV 1870 pdf

11

Jedlik Ányos

Rezgési mozgások összetételére szolgáló készülék. Vibrograph.

MOTV 1873 pdf

12

Cathry Szaléz Ferenc

A fogaskerekű vasútakról általában és a Riggenbach rendszere szerint Budapest mellett a Sváb-hegyen épült vasút ismertetése

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1875 pdf

13

Jedlik Ányos

Két egymásra merőleges irányu, vagy egymásközt párhuzamos rezgési mozgásnak egy harmadik haladó mozgással való összetételéből eredett utak szabatos leirási módja

MOTV 1875 pdf

14

Abt Antal

Bemutatja a Pinkus-féle villanyos telepet, melynek állandóit meghatározta

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak – Szakülés 1876 pdf

15

Abt Antal

Az erély átalakulása a villamos láncban

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak – Estély 1877 pdf

16

Abt Antal

Néhány új észlelet a villanyszikráról

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak – Szakülés 1878 pdf

17

Jedlik Ányos

Két, vagy három rezgésszerü és egy haladó mozgás összetételéből eredő mozgás utjának leirására szolgáló készülék, és annak használati módja

MOTV 1878 pdf

18

Zipernowsky Károly

Az elektromos világítás történeti fejlődése

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1880 pdf

19

Abt Antal

A radiometer tünemények és elméletek rövid ismertetése és Crooks legújabb kísérleteinek bemutatása

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1880 pdf

20

Jedlik Ányos

A csöves villamszedők láncolatáról

MOTV 1880 pdf

21

Abt Antal

A hővillamosságról és annak alkalmazásáról

Orvos-Természettudományi Értesítő Népszerű előadások 1881 pdf

22

Fabinyi Rudolf

A különböző fémek befolyása inducírozott áramokra, észlelve telephonnal

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1881 pdf

23

Egyed Mózes

Az elektromos szikra-áramok kiegyenlítődése

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1882 pdf

24

Abt Antal

Adatok a fémek hővillamosságához

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1882 pdf

25

Abt Antal

Néhány Antolik-féle villamos ábra bemutatása

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1882 pdf

26

Süss Nándor

Egy új villámhárító távirdai vagy telephon-vezetékhez

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1882 pdf

27

Jedlik Ányos

A természettudományi ismeretek fejlesztése és gyarapitása végett a természetvizsgálók részéről megkivántató kellékekről

MOTV 1882 pdf

28

Zipernowsky Károly – Déri Miksa

Dynamo electric machine

külföldi szabadalmak 1882. november 23. pdf

29

Abt Antal

A dynamo-elektrikus gépekről

Orvos-Természettudományi Értesítő Népszerű előadások 1883 pdf

30

Fodor Ferencz

A villamos szél kimutatásáról hang által

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1883 pdf

31

Csáky József, gr – Jáhn Károly

Electrolytek vezetési ellenállásának meghatározása telephonnal

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1883 pdf

32

Kalmár Antal

Az elektromágneses és dynamoelektromos gépekről

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1884 pdf

33

Pfeiffer Péter

Észleleteim a légköri villamosságról

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1884 pdf

34

Zipernowsky Károly

Elektromos világítás izzólámpákkal központi állomásokból

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1885 pdf

35

Gélyi Ármin

Az izzólámpák története

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1885 pdf

36

Bánki Donát

A Mechwart-féle frikciós tengelykapcsolás

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1885 pdf

37

Butorka Száva

A szabad mágnesség elosztásáról lapszerű mágnesekben, ha a mágnesező erő előbb egy irányban, azután erre merőlegesen hat

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1885 pdf

38

Jedlik Ányos

Dr. Jedlik Ányos István kiérdemelt egyetemi rendes tanár életrajzának vázlata. Önéletrajz.

0 1885 pdf

39

Déri Miksa

Neuerungen in der Vertheilung von Elektricität

külföldi szabadalmak 1885. február 18. pdf

40

Zipernowsky Károly – Déri Miksa

Neuerungen in der Mitteln zur Regulirung von elektrischen Wechselströmen

külföldi szabadalmak 1885. február 18. pdf

41

Zipernowsky Károly – Déri Miksa – Bláthy Ottó Titusz

Induction coil

külföldi szabadalmak 1885. május 7. pdf

42

Zipernowsky Károly – Déri Miksa – Bláthy Ottó Titusz

Neuerungen an Inductionsapparaten, um elektrische Ströme zu transformieren

külföldi szabadalmak 1885. március 6. pdf

43

Déri Miksa

A váltóáramok és azoknak szerepe az elektrotechnika terén I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1886 pdf

44

Déri Miksa

A váltóáramok és azoknak szerepe az elektrotechnika terén II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1886 pdf

45

Zipernowsky Károly

A központi elektromos világítás körül elért újabb eredmények

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1886 pdf

46

Pfeiffer Péter

Új higanyos voltaméter

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1886 pdf

47

Jedlik Ányos

Jedlik levele a forgonyról. Heller Ágostnak 1886. február 18-án írt leveléből.

0 1886 pdf

48

Zipernowsky Károly – Déri Miksa

Regulating alternate current electric generators

külföldi szabadalmak 1886. december 16. pdf

49

Zipernowsky Károly – Déri Miksa – Bláthy Ottó Titusz

Neuerungen in der Regulirung elektrischer Wechselströme

külföldi szabadalmak 1886. január 31. pdf

50

Bláthy Ottó Titusz

Induction coil

külföldi szabadalmak 1886. október 11. pdf

51

Zipernowsky Károly – Déri Miksa – Bláthy Ottó Titusz

Electric distribution by alternating currents

külföldi szabadalmak 1886. szeptember 2. pdf

52

Kovács Pál

A magy. kir. államvasutak központi pályaházának elektromos világító telepe I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1887 pdf

53

Kovács Pál

A magy. kir. államvasutak központi pályaházának elektromos világító telepe II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1887 pdf

54

Zipernowsky Károly

Az elektromos áram elosztása transzformátorok segítségével

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1887 pdf

55

Kovács Pál

A magy. kir. államvasutak központi pályaházának elektromos világító telepe III.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1887 pdf

56

Bernauer Izidor

Észrevételek Kovács Pál a magy. kir. államvasutak központi pályaházának elektromos világító telepét ismertető cikkére.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1887 pdf

57

Kovács Pál

Megjegyzések Bernauer Izidor ... észrevételeire

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1887 pdf

58

Bernauer Izidor

Válasz Kovács Pál "Megjegyzései"-re

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1887 pdf

59

Kovács Pál

A m. kir. államvasutak hordozható elektromos világítása

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1887 pdf

60

Stark Lipót

A mágneses ellenállás

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1887 pdf

61

Cserháti Jenő

Az elektromos áram alkalmazása forrasztásra és hegesztésre

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1888 pdf

62

Hollós József

Az elektromos légvezetékek szilárdságáról I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1888 pdf

63

Hollós József

Az elektromos légvezetékek szilárdságáról II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1888 pdf

64

Farkas Gyula

A chemiai és elektromos energia vonatkozásairól

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1888 pdf

65

Dohnányi Frigyes

Az elektromotoros erő mérésének egy igen egyszerű módjáról

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1888 pdf

66

Zipernowsky Károly – Déri Miksa

Vertheilungsanordnung für elektriche Wechselströme

külföldi szabadalmak 1888. augusztus 26. pdf

67

Zipernowsky Károly – Déri Miksa

Apparat zur Umwandlung elektrischer Wechselströme in continuirliche Gleichströme und umgekehrt

külföldi szabadalmak 1888. augusztus 28. pdf

68

Zipernowsky Károly – Déri Miksa

Current converting apparatus

külföldi szabadalmak 1888. november 1. pdf

69

Boda Márton

Tanulmány a Siemens és Halske-féle blokkművekről I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1889 pdf

70

Boda Márton

Tanulmány a Siemens és Halske-féle blokkművekről II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1889 pdf

71

Abt Antal

Egy Jamin-féle acélmágnes és egy természetes mágneskő bemutatása és erejüknek összehasonlítása más mágnesekkel

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1889 pdf

72

Zipernowsky Károly – Déri Miksa

Neuerung in der Vertheilung elektrischer Energie

külföldi szabadalmak 1889. április 18. pdf

73

Zipernowsky Károly

Alternating-current machine

külföldi szabadalmak 1889. április 19. pdf

74

Zipernowsky Károly – Déri Miksa – Bláthy Ottó Titusz

Method of operating synchronous alternating current motors

külföldi szabadalmak 1889. augusztus 9. pdf

75

Zipernowsky Károly – Déri Miksa

Stromumwandlungsapparat

külföldi szabadalmak 1889. február 12. pdf

76

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtungen an Wechselstrommachinen mit einer Ankerspule

külföldi szabadalmak 1889. július 21. pdf

77

Zipernowsky Károly – Déri Miksa – Bláthy Ottó Titusz

Neuerungen an synochronen Wechselstrommotoren

külföldi szabadalmak 1889. június 25. pdf

78

Zipernowsky Károly

Eisenbahnsystem mit senkrechter Spur

külföldi szabadalmak 1889. június 26. pdf

79

Zipernowsky Károly

Tramway with vertical track

külföldi szabadalmak 1889. június 27. pdf

80

Zipernowsky Károly – Déri Miksa – Bláthy Ottó Titusz

Synchronous alternating-current electric motor

külföldi szabadalmak 1889. május 11. pdf

81

Zipernowsky Károly – Déri Miksa – Bláthy Ottó Titusz

Einrichtungen an synchronen Wechselstrommotoren

külföldi szabadalmak 1889. március 22. pdf

82

Zipernowsky Károly

Switch for railways with vertical tracks

külföldi szabadalmak 1889. november 2. pdf

83

Bláthy Ottó Titusz

Transformer-motor

külföldi szabadalmak 1889. november 8. pdf

84

Bláthy Ottó Titusz

Moteur transformateur

külföldi szabadalmak 1889. október 28. pdf

85

Bláthy Ottó Titusz

Electric meter for alternating currents

külföldi szabadalmak 1889. október 7. pdf

86

Bláthy Ottó Titusz

Elektrizitätszähler für Wechselströme

külföldi szabadalmak 1889. szeptember 26. pdf

87

Bláthy Ottó Titusz

Elektricitätszähler für Wechselströme

külföldi szabadalmak 1889. szeptember 3. pdf

88

Hollós József

Az elektrotechnikai fénymérésről II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1890 pdf

89

Kovács Pál

Az elektromos erőátvitelről

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1890 pdf

90

Hollós József

Az elektrotechnikai fénymérésről III.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1890 pdf

91

Zipernowsky Károly

Villamos vasút függőleges nyommal

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1890 pdf

92

Herzog József – Stark Lipót

Az elektromos vezetékek számítása

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1890 pdf

93

Hollós József

Az elektrotechnikai fénymérésről I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1890 pdf

94

Söpkéz Sándor

A dynamogépek számításáról

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1890 pdf

95

Lévay Ede

A chemiai hőnek és az árammunka hőequivalensének viszonyáról galvánelemeknél

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1890 pdf

96

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtungen an Abschmelzsicherungen für elektrische Leitungen

külföldi szabadalmak 1890. április 22. pdf

97

Zipernowsky Károly

Lagerung der Kraftmachine für elektrich betriebene Wagen

külföldi szabadalmak 1890. július 26. pdf

98

Bláthy Ottó Titusz

Electric fuse

külföldi szabadalmak 1890. május 8. pdf

99

Zipernowsky Károly

Apparatus for heating by electricity

külföldi szabadalmak 1890. szeptember 16. pdf

100

Zipernowsky Károly

Rolling stock for tramways or railways

külföldi szabadalmak 1890. szeptember 22. pdf

101

Edvi Illés Aladár

Az elektrolízis munkája I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1891 pdf

102

Edvi Illés Aladár

Az elektrolízis munkája II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1891 pdf

103

Szuka Géza

Az elektromos hegesztés és forrasztás

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1891 pdf

104

Edvi Illés Aladár

Az elektolízis munkája III.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1891 pdf

105

Zipernowsky Károly

Nagysebességű elektromos vasútak

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1891 pdf

106

Straub Sándor

Elektromos munkaátvitel 175 km-nyire I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1891 pdf

107

Straub Sándor

Elektromos munkaátvitel II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1891 pdf

108

Bláthy Ottó Titusz

Alternating current motor

külföldi szabadalmak 1891. december 7. pdf

109

Zipernowsky Károly

Neue Anlage zur Vertheilung und Umwandlung elektrischer Energie für ausgedehnte Stromverbrauchsgebiete

külföldi szabadalmak 1891. február 11. pdf

110

Bláthy Ottó Titusz

Transformer motor

külföldi szabadalmak 1891. március 24. pdf

111

Zipernowsky Károly

System of supplying currents to electric railways

külföldi szabadalmak 1891. március 7. pdf

112

Bláthy Ottó Titusz

Durch einfachen Wechselstrom betriebener Wechselstrommotor mit rotirendem magnetischem Felde

külföldi szabadalmak 1891. október 24. pdf

113

Straub Sándor

Nagy frekvenciájú váltakozó áramok

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1892 pdf

114

Hollós József

A villamos légvezetékek szigetelői I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1892 pdf

115

Hollós József

A villamos légvezetékek szigetelői III.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1892 pdf

116

Hollós József

A villamos légvezetékek szigetelői IV.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1892 pdf

117

Szuk Géza

A villamosság szerepe a bányászatban

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1892 pdf

118

Cserháti Jenő

Vasúti vonatok elektromos világítása

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1892 pdf

119

Déri Miksa

Elektromotor für Wechselströme

külföldi szabadalmak 1892. április 23. pdf

120

GANZ

Achsial beaufschlagte Doppelkranzturbine mit entlasteter Lagerung der vertikalen Welle

külföldi szabadalmak 1892. január 18. pdf

121

Zipernowsky Károly

Spiralband-Reibungs-Kupplung

külföldi szabadalmak 1892. június 23. pdf

122

Szinnyei József

Egyed Mózes

Magyar írók élete és munkái 1893 pdf

123

Hoór Tempis Mór

Az elektromos kondenzátor és gyakorlati alkalmazása I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1893 pdf

124

Hoór Tempis Mór

Az elektromos kondenzátor és gyakorlati alkalmazása II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1893 pdf

125

Szuk Géza

Hordozható elektromos fúrógép

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1893 pdf

126

Herzog József

Az áramelosztás zárt vezetékhálózatban

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1893 pdf

127

Déri Miksa – Bláthy Ottó Titusz

Neuerung am Wechselströmmotoren

külföldi szabadalmak 1893. március 9. pdf

128

Szinnyei József

Fodor István

Magyar írók élete és munkái 1894 pdf

129

Hoór Tempis Mór

Az elektromotorok alkalmazása I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1895 pdf

130

Hoór Tempis Mór

Az elektromotorok alkalmazása II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1895 pdf

131

Medgyes Ferenc

Az északkeleti csatorna villamos világítása

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1895 pdf

132

Szinnyei József

Hoór Tempis Mór

Magyar írók élete és munkái 1896 pdf

133

Hoór Tempis Mór

Az elektrotechnika az 1896. évi ezredéves országos kiállításon I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1896 pdf

134

Hoór Tempis Mór

Az elektrotechnika az 1896. évi ezredéves országos kiállításon II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1896 pdf

135

Hoór Tempis Mór

Az elektrotechnika az 1896. évi évezredes országos kiállításon III.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1896 pdf

136

Bláthy Ottó Titusz – Hoór Tempis Mór

Újítások elektrostaikai kondenzátorokon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1896. augusztus 28. pdf

137

Bláthy Ottó Titusz

Újítások váltakozó villamos áramok elosztásában

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1896. július 8. pdf

138

Bláthy Ottó Titusz

Brake mechanism for cycles.

külföldi szabadalmak 1896. március 12. pdf

139

Szinnyei József

Jucho Ferencz

Magyar írók élete és munkái 1897 pdf

140

Szinnyei József

Kalmár Antal

Magyar írók élete és munkái 1897 pdf

141

Fuchs György

A szarajevo-i villamostelep

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1897 pdf

142

Eötvös Loránd

Jedlik Ányos emlékezete

Természettudományi Közlöny 1897 pdf

143

Bláthy Ottó Titusz – Kandó Kálmán

Improvements in alternating current motors.

külföldi szabadalmak 1897. április 15. pdf

144

Bláthy Ottó Titusz – Kandó Kálmán

Improved method of and means for preventing disturbances in telephone circuits by alternating current installations.

külföldi szabadalmak 1897. április 15. pdf

145

Bláthy Ottó Titusz – Kandó Kálmán

Neuerung an Wechselstrommotoren

külföldi szabadalmak 1897. április 17. pdf

146

Bláthy Ottó Titusz – Kandó Kálmán

Anordnung zur Verhütung von Telephonstörungen durch vagabondierende Wechselströme

külföldi szabadalmak 1897. április 17. pdf

147

Bláthy Ottó Titusz – Kandó Kálmán

Means for preventing disturbances in telephonic circuits

külföldi szabadalmak 1897. április 27. pdf

148

Déri Miksa

Combined alternating continuous current system for electric traction

külföldi szabadalmak 1897. április 27. pdf

149

Bláthy Ottó Titusz – Kandó Kálmán

Újítás váltakozó áramú mótorokon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1897. április 3. pdf

150

Bláthy Ottó Titusz – Kandó Kálmán

Eljárás kóbor, váltakozó áramok okozta telefonzavarok megakadályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1897. április 3. pdf

151

Bláthy Ottó Titusz

Javítások váltakozó áramú (mótor) számlálókon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1897. december 15. pdf

152

Déri Miksa

Ankerwickelung für durch Veränderung der Polzahl anzulassende Wechselstrom-Motoren.

külföldi szabadalmak 1897. december 17. pdf

153

Déri Miksa

Gemischtes Wechselstrom-Gleichstrom-Betriebsystem für elektrisch betriebene Fahrzeuge und Züge.

külföldi szabadalmak 1897. február 25. pdf

154

Déri Miksa

Kombinált elektromágneses Foucault-áramú és dörzsfék

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1897. június 14. pdf

155

Bláthy Ottó Titusz

Improved construction of electric alternating current generators.

külföldi szabadalmak 1897. június 18. pdf

156

Bláthy Ottó Titusz

Wechselstrommaschine zur Erzeugung von zwei oder mehreren Wechselströmen mit verschiedener Wechselzahl

külföldi szabadalmak 1897. május 22. pdf

157

Bláthy Ottó Titusz

Váltakozó áramú gép két vagy több különböző frekvencziával bíró váltakozó áram előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1897. május 9. pdf

158

Déri Miksa

Kombinált váltakozó és egyenáramú rendszer elektromos erőüzemre vontatási célokra

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1897. március 11. pdf

159

Déri Miksa

Traktionsanlage mit Wechselstrom- und Gleichstrombetrieb

külföldi szabadalmak 1897. március 11. pdf

160

Déri Miksa

Electrical road-traction installations worked by means of both alternating and continuous currents.

külföldi szabadalmak 1897. március 9. pdf

161

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t. – Egyesült Villamossági Rvt.

Eljárás villamos izzófény előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1897. szeptember 4. pdf

162

Fodor István

Az elektromosság fejlesztése közvetlenül a szénből

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1898 pdf

163

Déri Miksa

Improved means for electrically heating second class electric conductors serving as incandescence bodies for imparting to them the requisite conducting power.

külföldi szabadalmak 1898. április 23. pdf

164

Bláthy Ottó Titusz

Légcsatornás transzformátortekercselés és eljárás annak előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1898. április 8. pdf

165

Déri Miksa

Elrendezés másodrendű vezetőknek és azok vezetőképességéhez szükséges hőmérsékre való fölhevítésére elektromos áram segélyével

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1898. április 8. pdf

166

Déri Miksa

Combinierte Gleichstrom-Wechselstrom-Maschine.

külföldi szabadalmak 1898. augusztus 2. pdf

167

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in the construction of electrical transformers with ventilating passages.

külföldi szabadalmak 1898. december 12. pdf

168

Déri Miksa

Eljárás az elindítási forgató nyomaték növelésére egy vagy több fázisú váltakozó áramú mótoroknál és készülékeknél

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1898. január 12. pdf

169

Déri Miksa

Alternating-current motor.

külföldi szabadalmak 1898. január 12. pdf

170

Déri Miksa

An improved method of and means for facilitating the starting of single or polyphase alternating current motors and like apparatus.

külföldi szabadalmak 1898. január 29. pdf

171

Déri Miksa

Berendezés egy vagy többfázisú váltakozó áram és egyenáram kombinálására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1898. július 1. pdf

172

Déri Miksa

Improvements in arrangements for exciting the magnets of dynamo machines.

külföldi szabadalmak 1898. július 11. pdf

173

Déri Miksa

Elrendezés dynamógépek mágneseinek gerjesztésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1898. július 2. pdf

174

Déri Miksa

Arrangement for exciting magnets of dynamo machines

külföldi szabadalmak 1898. július 27. pdf

175

Déri Miksa

Combined alternating and continous current system of distribution.

külföldi szabadalmak 1898. július 27. pdf

176

Déri Miksa

Method for obtaining combined alternating and continuous currents and distributing the same for the electrical transmission of power, particularly for electrical traction.

külföldi szabadalmak 1898. július 4. pdf

177

Déri Miksa

Berendezés mágneses tereknek egyenárammal és váltakozó árammal való kombinált gerjesztésére és mindkét áram számára alkalmas elektromótor és generátor

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1898. június 13. pdf

178

Déri Miksa

Method of combined application of continuous and alternating currents for exciting magnetic fields, and combination apparatus for producing by this method electrical energy and mechanical power.

külföldi szabadalmak 1898. június 15. pdf

179

Déri Miksa

Dynamo-electric machine and method of operating same.

külföldi szabadalmak 1898. június 30. pdf

180

Déri Miksa

Anordnung zur Magneterregung an Dynamomaschinen

külföldi szabadalmak 1898. szeptember 5. pdf

181

Déri Miksa

Durch gleich- und Wechselstrom erregbare, als Gleich- und Wechselstrommotor, ferner als Gleich- und Wechselstromgenerator, sowie als Umformer verwendbare Dynamomaschine

külföldi szabadalmak 1898. szeptember 5. pdf

182

Szinnyei József

Kiss József

Magyar írók élete és munkái 1899 pdf

183

Szinnyei József

Klupathy Jenő

Magyar írók élete és munkái 1899 pdf

184

Szinnyei József

Kovács Pál

Magyar írók élete és munkái 1899 pdf

185

Hoór Tempis Mór

Újabb módszer váltakozó áramú indukciós motorok csuszamlásának meghatározására

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1899 pdf

186

Söpkéz Sándor

Az Auer- és Nernst-féle izzólámpások

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1899 pdf

187

Hoór Tempis Mór

Adatok Auer és Nernst elektromos lámpásairól

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1899 pdf

188

Abt Antal

Egy Wehnelt-féle áramszaggatónak bemutatása, tekintettel a megszakítások számára

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1899 pdf

189

Déri Miksa

Improvements in alternating current motors.

külföldi szabadalmak 1899. április 22. pdf

190

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Újítások másodrendű vezetőkből készült izzótesttel bíró elektromos lámpákon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1899. április 29. pdf

191

Kandó Kálmán

Durch Druckluft bethätigbarer Flüssigkeitsrheostat

külföldi szabadalmak 1899. augusztus 17. pdf

192

Kandó Kálmán

Direkt auf der Radachse sitzender Induktionsmotor bei elektrischen Motorfahrzeugen

külföldi szabadalmak 1899. augusztus 17. pdf

193

Kandó Kálmán

Improvements in rheostats and means for operating the same.

külföldi szabadalmak 1899. augusztus 21. pdf

194

Kandó Kálmán

Improvements relating to motors or motor casings for tramway vehicles or the like.

külföldi szabadalmak 1899. augusztus 21. pdf

195

Kandó Kálmán

Újítások villamos vasúti mótorokon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1899. augusztus 30. pdf

196

Kandó Kálmán

Durch Druckluft bethätigter Flüssigkeitsrheostat.

külföldi szabadalmak 1899. augusztus 4. pdf

197

Kandó Kálmán

Unmittelbar auf der Radachse Sitzender Inductionsmotor bei elektrischen Motorfahrzeugen.

külföldi szabadalmak 1899. augusztus 4. pdf

198

Déri Miksa

Elrendezés dynamogépek mágneseinek gerjesztésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1899. február 1. pdf

199

Déri Miksa

Ankerwicklung für durch Veränderung der Polzahl anzulassende Wechselstrommotoren.

külföldi szabadalmak 1899. február 13. pdf

200

Déri Miksa

Eljárás az elindítási forgató nyomaték növelésére egy vagy többfázisú váltakozó áramú mótoroknál és készülékeknél

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1899. február 19. pdf

201

Déri Miksa

Arrangement for exciting magnets of dynamo-electric machines.

külföldi szabadalmak 1899. február 23. pdf

202

Déri Miksa

Improved arrangement for exciting the magnets of dynamo electric machines.

külföldi szabadalmak 1899. feburár 2. pdf

203

Déri Miksa

Forgó transzformátor egyfázisú váltakozó áram számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1899. január 10. pdf

204

Déri Miksa

Anordnung zur Magneterregung von Dynamomaschinen.

külföldi szabadalmak 1899. január 25. pdf

205

Déri Miksa

Combinierte Gleichstrom-Wechselstrom-Maschine.

külföldi szabadalmak 1899. július 26. pdf

206

Déri Miksa

Apparatus for converting alternating currents into continuous currents.

külföldi szabadalmak 1899. július 6. pdf

207

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Két vagy több, másodrendű vezetőfonállal bíró villamos izzólámpa

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1899. június 19. pdf

208

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Közvetve működő precíziós szabályozó készülék

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1899. június 2. pdf

209

Déri Miksa

Váltakozó áramnak egyenárammá való átváltoztatására szolgáló áramátalakító a helytálló tekercselésben fekvő sarkszorítókkal

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1899. június 22. pdf

210

Déri Miksa

Mehrphasen-Gleichstrom-Umformer mit an ruhenden Wicklungen liegenden Polklemmen

külföldi szabadalmak 1899. június 22. pdf

211

Déri Miksa

Improved apparatus for converting alternating currents into continuous current.

külföldi szabadalmak 1899. június 22. pdf

212

Déri Miksa

Wechselstrom-Gleichstrom-Umformer mit in der ruhenden Wicklung liegenden Polklemmen.

külföldi szabadalmak 1899. június 5. pdf

213

Kandó Kálmán

Polhörner an Dynamomaschinen

külföldi szabadalmak 1899. május 13. pdf

214

Kandó Kálmán

Einrichtung zur Verringerung der Querinduction von Dynamoankern.

külföldi szabadalmak 1899. május 15. pdf

215

Kandó Kálmán

An improvement in dynamo machines.

külföldi szabadalmak 1899. május 17. pdf

216

Kandó Kálmán

Újítások dynamogépeken

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1899. május 9. pdf

217

Bláthy Ottó Titusz

Szellőzőcsatornák transzformátorok és hasonló készülékek vasmagjaiban

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1899. november 14. pdf

218

Bláthy Ottó Titusz

Improved manufacture of magnet cores with ventilating passages for transformers and the like.

külföldi szabadalmak 1899. november 15. pdf

219

Bláthy Ottó Titusz

Verfahren zur Herstellung von Ventilationscanälen in Magnetkernen von Transformatoren und dergl. Apparaten.

külföldi szabadalmak 1899. november 17. pdf

220

Szuk Géza

Trieszt város központi elektromos telepe

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900 pdf

221

Koromzay Frigyes

Az elektromágneses hullámok és a drót nélkül való telegráfozás

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900 pdf

222

Seefehlner E. Egon

Módszerek váltóáramok vizsgálatára kathodsugarakkal.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900 pdf

223

Korda Dezső

Az oldatok elektromos disszociációja

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900 pdf

224

Hoór Tempis Mór

Újabb adatok a dielektromos testek fizikájához

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900 pdf

225

Kandó Kálmán

Az elektromos vontatás nagyvasútakon nagyfeszültségű váltóárammal

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900 pdf

226

Sztrókay István

A lipótmező-hűvösvölgyi villamos vasút

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900 pdf

227

Cserháti Jenő

Villamos automobil légvezetékkel

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900 pdf

228

Haltenberger Samu

Buckingham telegráf és betűnyomtató készülékeknek perforátorja

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900 pdf

229

Cholnoky Jenő

Az elektromos és a gőzlokomotív-vontatás összehasonlítása

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900 pdf

230

Déri Miksa

Újítások váltakozó árammal működő mótorokon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1900. április 19. pdf

231

Kandó Kálmán

Improvements in collectors for use in overhead systems of electric traction and the like.

külföldi szabadalmak 1900. augusztus 10. pdf

232

Kandó Kálmán

Improvements in liquid rheostats operated by means of compressed air.

külföldi szabadalmak 1900. augusztus 10. pdf

233

Kandó Kálmán

Kombinált reverzáló és önműködő maximal kiiktató többfázisú váltó áramú mótorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1900. augusztus 15. pdf

234

Kandó Kálmán

Stromabnehmerbügel für elektrische Bahnen.

külföldi szabadalmak 1900. augusztus 8. pdf

235

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés három vagy több parallel kapcsolt váltóáram generátor ingadozásainak megakadályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1900. december 15. pdf

236

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zum Verhindern des Pendelns von drei mehr parallel geschalteten Wechselstromerzeugern.

külföldi szabadalmak 1900. december 19. pdf

237

Kandó Kálmán

Apparatus for cutting into and out of circiut liquid rheostats operated by means of compressed air.

külföldi szabadalmak 1900. december 31. pdf

238

Kandó Kálmán

Switch for multiphase alternating-current motors.

külföldi szabadalmak 1900. december 31. pdf

239

Kandó Kálmán

Electrical contact apparatus.

külföldi szabadalmak 1900. december 31. pdf

240

Kandó Kálmán

Elektrisches Relais zur Bethätigung der Luftdruckbremsen an elektrischen Fahrzeugen, Fördermaschinen, u. s. w.

külföldi szabadalmak 1900. december 5. pdf

241

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to electric railways, tramways, and the like on a sectional conductor system.

külföldi szabadalmak 1900. december 6. pdf

242

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to pneumatic brakes for electrically propelled vehicles and the like

külföldi szabadalmak 1900. december 6. pdf

243

Déri Miksa

Magnetwicklung für Gleichstrommaschinen und Umformer, um gleichzeitig funkenlose Kommutierung und Spannungsregelung zu erzielen.

külföldi szabadalmak 1900. február 16. pdf

244

Déri Miksa

Mágnes tekercselés egyenáramú gépek és áramátalakítók számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1900. február 22. pdf

245

Déri Miksa

Wechselstrommotor

külföldi szabadalmak 1900. február 23. pdf

246

Kandó Kálmán

Durch Druckluft bethätigter Flüssigkeitsrheostat.

külföldi szabadalmak 1900. július 13. pdf

247

Kandó Kálmán

Schaltvorrichtung mit von einander unabhängigen Betätigungsorganen für das Ein- und Umschalten.

külföldi szabadalmak 1900. július 26. pdf

248

Kandó Kálmán

Vorrichtung zum Ein- und Ausschalten von durch Druckluft bethätigten Flüssigkeitsrheostaten.

külföldi szabadalmak 1900. július 27. pdf

249

Déri Miksa

Selbsterregende Wechselstrom-Maschine.

külföldi szabadalmak 1900. június 18. pdf

250

Kandó Kálmán

Újítás villamos kontaktus készüléken

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1900. június 19. pdf

251

Déri Miksa

Öngerjesztő váltakozó áramú gép

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1900. június 22. pdf

252

Déri Miksa

Magnetwicklung an Gleichstrom-Maschinen, um gleichzeitig funkenlose Kommutierung und Spannungsregelung zu erzielen

külföldi szabadalmak 1900. március 13. pdf

253

Déri Miksa

Improved magnet winding for continuous current machines and converters for effecting simultaneously a sparkless commutation and a pressure regulation.

külföldi szabadalmak 1900. március 13. pdf

254

Déri Miksa

An alternating current motor.

külföldi szabadalmak 1900. március 13. pdf

255

Déri Miksa

Continuous-current machine and apparatus.

külföldi szabadalmak 1900. március 24. pdf

256

Kandó Kálmán

Önműködő elektromos-relais, elektromos járművek és szállítóművek légnyomású fékeinek működtetésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1900. november 20. pdf

257

Kandó Kálmán

Önműködő kapcsolóberendezés elektromos vasutak munkavezetékeinek vonalszakaszai számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1900. november 20. pdf

258

Kandó Kálmán

Ein auch als Automat-Maximalausschalter wirkender Reversierschalter für mehrphasige Wechselstrommotoren

külföldi szabadalmak 1900. október 16. pdf

259

Kandó Kálmán

Einrichtung bei Flüssigkeitsrheostaten zum Ein- und Auslassen von komprimierter Luft in den und aus dem Druckraum des Flüssigkeitsrheostaten, um seine Flüssigkeit ausser und mehr oder weniger in Kontakt mit seinen Kontaktplatten zu bringen

külföldi szabadalmak 1900. október 16. pdf

260

Kandó Kálmán

A device for putting into and cutting out of circuit liquid rheostats operated by means of compressed air.

külföldi szabadalmak 1900. szeptember 10. pdf

261

Kandó Kálmán

Combined reversing switch and automatic maximum current interrupter for multi-phase current motors.

külföldi szabadalmak 1900. szeptember 10. pdf

262

Gönczy Béla

A magyarországi keskenyvágányú vasutak országos hálózata II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1901 pdf

263

Herzog József

Elektromos kábelek felmelegedése

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1901 pdf

264

Virág József

A Pollák- és Virág-féle betűíró gyorstelegráf

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1901 pdf

265

Seefehlner E. Egon

Elektromagnetikus gépek súlyökonómiája

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1901 pdf

266

Gönczy Béla

A magyarországi keskenyvágányú vasutak országos hálózata I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1901 pdf

267

Kandó Kálmán

Electric motor-car or locomotive.

külföldi szabadalmak 1901. április 13. pdf

268

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in means or arrangements for regulating the excitation of alternating-current-machines

külföldi szabadalmak 1901. április 16. pdf

269

Kandó Kálmán

Neuerung an durch Druckluft betätigbaren Flüssigkeitsrheostaten

külföldi szabadalmak 1901. április 17. pdf

270

Kandó Kálmán

Improvements in the suspension of conducting wires.

külföldi szabadalmak 1901. április 2. pdf

271

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Eljárás szénből és egy kerámiai alapanyagból álló ráégett fémes kontaktusrétegekkel ellátott elektromos ellenállási testek előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1901. április 24. pdf

272

Kandó Kálmán

Installation de suspension de conducteurs électriques

külföldi szabadalmak 1901. április 26. pdf

273

Kandó Kálmán

Berendezés két mótorkocsit tartalmazó elektromos üzemű vonatnak bármely mótorkocsikról való vezetésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1901. augusztus 10. pdf

274

Bláthy Ottó Titusz

Ferraris elvén alapuló indukcziós váltakozó áramú fogyasztásmérő

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1901. december 24. pdf

275

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in induction electric meters.

külföldi szabadalmak 1901. december 24. pdf

276

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Vasúti váltóbiztosító készülék

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1901. január 1. pdf

277

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Újítás hajtógéppel egyesített szivattyúkon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1901. július 20. pdf

278

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Mótorelrendezés két forgóvázzal bíró járművek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1901. július 26. pdf

279

Kandó Kálmán

Pneumatischer oder hydraulischer Ein- und Ausschalter und Vorrichtung zur Betätigung desselben.

külföldi szabadalmak 1901. június 1. pdf

280

Kandó Kálmán

Mittelst eines Druckfluidums bestätigbarer elektrischer Stromumschaltapparat

külföldi szabadalmak 1901. június 1. pdf

281

Kandó Kálmán

Improvements in electrical reversing switches and in mechanism for operating them.

külföldi szabadalmak 1901. június 1. pdf

282

Kandó Kálmán

Több készüléknek bizonyos meghatározott sorrendben való állítására és más sorrendben való visszaállítására szolgáló berendezés

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1901. június 20. pdf

283

Kandó Kálmán

Apparatus for operating successively by fluid pressure several devices.

külföldi szabadalmak 1901. június 25. pdf

284

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Elektromos vezetékek könnyű föl- és leszerelését megengedő vezetéktartó

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1901. május 12. pdf

285

Kandó Kálmán

Durch Druckluft bethätigter Flüssigkeitsrheostat.

külföldi szabadalmak 1901. május 22. pdf

286

Kandó Kálmán

Liquid rheostat operated by compressed air.

külföldi szabadalmak 1901. május 25. pdf

287

Kandó Kálmán

Improvements in liquid rheostats operated by means of compressed air.

külföldi szabadalmak 1901. március 25. pdf

288

Kandó Kálmán

Elektromos vonatok vezetésére szolgáló berendezés

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1901. november 9. pdf

289

Kandó Kálmán

Controlling apparatus for electrically propelled trains.

külföldi szabadalmak 1901. november 9. pdf

290

Hollós József

Kettős (duplex) üzem a magyar telegráf- és telefonintézetnél

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1902 pdf

291

Hollós József

Dinamó-üzem a központi telegráf-hivatalnál

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1902 pdf

292

Herzog József

A vezető-hálózatokban végbemenő elektromos áramelosztás alaptörvényei

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1902 pdf

293

Meitner Elemér

Váltakozó mágneses mezőben forgó vezetőrendszer

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1902 pdf

294

Hoór Tempis Mór

Az elektromos, mágneses és mechanikai polarizáció tüneményei közötti kapcsolat és az ebből levezethető anyagvizsgálati módszerek

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1902 pdf

295

Déri Miksa

Elektrische Arbeitsübertragungs-Einrichtung für Transportanlagen.

külföldi szabadalmak 1902. április 15. pdf

296

Bláthy Ottó Titusz

Anordnung für den Zusammenbau von Elektrizitätsmotorzählern.

külföldi szabadalmak 1902. augusztus 11. pdf

297

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in electric energy meters for alternating currents.

külföldi szabadalmak 1902. augusztus 12. pdf

298

Bláthy Ottó Titusz

Nouveaux dispositifs en vue du montage de compteurs d'électricité

külföldi szabadalmak 1902. augusztus 13. pdf

299

Kandó Kálmán

Dispositif de bagues ou collecteurs pour paires de moteurs triphasés montés en cascade

külföldi szabadalmak 1902. december 1. pdf

300

Kandó Kálmán

Dispositif de conducteurs pour chemins électriques

külföldi szabadalmak 1902. december 1. pdf

301

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to overhead conductors for electric railway and like systems.

külföldi szabadalmak 1902. december 1. pdf

302

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to rotatory current motors connected in cascade system.

külföldi szabadalmak 1902. december 1. pdf

303

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Szabályozó szerkezet akciós turbinák számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. december 15. pdf

304

Kandó Kálmán

Munkavezeték elektromos vasutak számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. december 16. pdf

305

Kandó Kálmán

Mótorkapcsolás magas feszültségű üzem számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. december 16. pdf

306

Kandó Kálmán

Önműködő nyomásszabályozó áramszedők számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. december 16. pdf

307

Déri Miksa

Alternating-current motor.

külföldi szabadalmak 1902. december 16. pdf

308

Kandó Kálmán

Régulateur de pression automatique pour collecteur de courant pour la traction électrique

külföldi szabadalmak 1902. december 23. pdf

309

Déri Miksa

Alternating current motor.

külföldi szabadalmak 1902. december 5. pdf

310

Kandó Kálmán

Selbsttätiger Druckregler für elektrische Stromabnehmer.

külföldi szabadalmak 1902. december 6. pdf

311

Kandó Kálmán

Selbstregelnder, durch Druckluft betätigter Flüssigkeitswiderstand.

külföldi szabadalmak 1902. december 6. pdf

312

Kandó Kálmán

Mit selbsttätiger Reguliervorrichtung versehener Anlasswiderstand für Motoren

külföldi szabadalmak 1902. december 6. pdf

313

Kandó Kálmán

Selbsttätige Stromabnehmer-Anpressvorrichtung an elektrischen Fahrzeugen

külföldi szabadalmak 1902. december 6. pdf

314

Kandó Kálmán

Improved means for controlling liquid electric resistances by compressed air

külföldi szabadalmak 1902. december 6. pdf

315

Kandó Kálmán

Improvements in automatic pressure regulators for electric collectors.

külföldi szabadalmak 1902. december 6. pdf

316

Déri Miksa

Moteur à courants alternatifs

külföldi szabadalmak 1902. december 8. pdf

317

Zipernowsky Károly

Schaltungsanordnung für niedervoltige Glühlampen in Wechselstromkreisen.

külföldi szabadalmak 1902. január 2. pdf

318

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Elektrolytikus eljárás és készülék fémeknek, ércekből és egyéb fémtartalmú anyagokból való közvetlen kioldására és az oldatból való kiválasztására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. július 4. pdf

319

Bláthy Ottó Titusz

Elrendezés mótor-áramszámlálók összeépítésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. június 9. pdf

320

Déri Miksa

Système de transmission de la force par l'électricité, réglée par la tension variant automatiquement

külföldi szabadalmak 1902. május 17. pdf

321

Déri Miksa

Method of and means for transmitting electrical energy in installations for traction purposes.

külföldi szabadalmak 1902. május 20. pdf

322

Déri Miksa

Electric-power-transmission system.

külföldi szabadalmak 1902. május 28. pdf

323

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Eljárás kerámiai széntartalmú elektromos ellenállások előállítására ráégetett kontaktus rétegekkel

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. március 1. pdf

324

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Szabályozó szerkezet elektromos ívlámpák számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. március 17. pdf

325

Bláthy Ottó Titusz

Induction alternate-current meter.

külföldi szabadalmak 1902. március 20. pdf

326

Bláthy Ottó Titusz

Construction of electrical meters

külföldi szabadalmak 1902. november 10. pdf

327

Bláthy Ottó Titusz

Construction of electrical meters.

külföldi szabadalmak 1902. november 10. pdf

328

Déri Miksa

Einrichtung zur Regelung von Wechselstrommotoren.

külföldi szabadalmak 1902. november 14. pdf

329

Kandó Kálmán

Stromabnehmerrolle für elektrische Fahrzeuge mit hoher Fahrtgeschwindigkeit

külföldi szabadalmak 1902. november 20. pdf

330

Kandó Kálmán

Perfectionnements aux appareils à contacts électriques roulants

külföldi szabadalmak 1902. november 20. pdf

331

Kandó Kálmán

Improvements in and relating to electric contacts.

külföldi szabadalmak 1902. november 20. pdf

332

Kandó Kálmán

Schaltungsanordnung zweier oder mehrerer Motorenkaskaden für Drehstrom.

külföldi szabadalmak 1902. november 24. pdf

333

Kandó Kálmán

Kaskadenschaltung ermöglichende Wechselstrommotorenanlage zur Erzielung von mehreren Geschwindigkeitsstufen

külföldi szabadalmak 1902. november 24. pdf

334

Kandó Kálmán

Montage de deux cascades ou de plusieurs cascades de moteurs pour courants triphasés

külföldi szabadalmak 1902. november 24. pdf

335

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to rotatory current motors.

külföldi szabadalmak 1902. november 24. pdf

336

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés olajtranszformátorok hűtésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. november 25. pdf

337

Kandó Kálmán

Két vagy több forgóáramú mótorkaszkád egymással való kapcsolása

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. november 25. pdf

338

Kandó Kálmán

Kontaktusgyűrűk elrendezése kaszkádba kapcsolt forgóáramú mótorpárokon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. november 25. pdf

339

Kandó Kálmán

Arbeitsleitung bei elektrischen Bahnen

külföldi szabadalmak 1902. november 29. pdf

340

Kandó Kálmán

Drehstrommotorenpaar, das für Kaskadenschaltung eingerichtet ist

külföldi szabadalmak 1902. november 30. pdf

341

Goldberger Ernő

Az új országház elektromos világítási berendezése

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1903 pdf

342

Hollós József

Az elektromos energia terjedése a vezetékeken

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1903 pdf

343

Tóbiás Károly

Adatok a szinkron-motorok számításához

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1903 pdf

344

Zipernowsky Károly

Módszerek az izzólámpákkal való világítás olcsóbbá tételére

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1903 pdf

345

Szász Gyula

Új elektromos csatorna-vontató rendszer

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1903 pdf

346

Cserháti Jenő

A Valtellina-vasút elektromos berendezése

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1903 pdf

347

Kandó Kálmán

Forgattyúelrendezés villamos mótorral hajtott járművek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. április 21. pdf

348

Kandó Kálmán

Anordnung zum elektrischen Antrieb von Eisenbahnwagen mittels in Kaskade zu schaltende Drehstrommotoren.

külföldi szabadalmak 1903. augusztus 3. pdf

349

Déri Miksa

Einphasen-Kollektormotor.

külföldi szabadalmak 1903. december 29. pdf

350

Kandó Kálmán

Motoranordnung für elektrische Fahrzeuge.

külföldi szabadalmak 1903. február 16. pdf

351

Kandó Kálmán

Improvements in motors for electric vehicles.

külföldi szabadalmak 1903. február 19. pdf

352

Déri Miksa

Kollektoranker für Wechselstrommaschinen.

külföldi szabadalmak 1903. február 28. pdf

353

Kandó Kálmán

Arbeitsleitung für elektrische Bahnen.

külföldi szabadalmak 1903. január 30. pdf

354

Kandó Kálmán

Javítás indukciós mótorok egyszeres vagy többszörös kaskád kapcsolásán

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. július 11. pdf

355

Kandó Kálmán

Achslagerung für Motoren elektrisch betriebener Fahrzeuge.

külföldi szabadalmak 1903. július 13. pdf

356

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Újítás váltakozó áramú ívlámpákon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. június 10. pdf

357

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Indítókészülék mellékáramkörű elektromótorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. június 3. pdf

358

Kandó Kálmán

Csúsztató gyűrű elrendezés váltakozó áramú villamos gépeken

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. május 12. pdf

359

Bláthy Ottó Titusz

Feldmagnetwicklung für Wechselstrommaschinen.

külföldi szabadalmak 1903. május 19. pdf

360

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in and relating to field magnets and like electrical apparatus.

külföldi szabadalmak 1903. május 23. pdf

361

Bláthy Ottó Titusz

Perfectionnements à la disposition des enroulements d'une machine électrique à courants alternatifs

külföldi szabadalmak 1903. május 25. pdf

362

Kandó Kálmán

Csapágyelrendezés járművek villamos mótorai számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. május 28. pdf

363

Bláthy Ottó Titusz

Újítás váltakozó áramú villamos gépek tekercs elrendezésén

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. május 5. pdf

364

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Újítások ívlámpákon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. május 6. pdf

365

Déri Miksa

Système de commutation dans les armatures de machines à courants alternatifs

külföldi szabadalmak 1903. március 14. pdf

366

Kandó Kálmán

Mótorelrendezés villamos vasúti járműveken

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. március 27. pdf

367

Kandó Kálmán

Schleifringanordnung für Wechselstrommaschinen.

külföldi szabadalmak 1903. március 30. pdf

368

Kandó Kálmán

Kurbelantrieb für elektrisch betriebene Fahrzeuge.

külföldi szabadalmak 1903. március 30. pdf

369

Kandó Kálmán

Schaltungseinrichtung für zwei sowohl in Kaskadenschaltung als auch voneinander unabhängig aus einer Hochspannungsleitung zu speisende Motoren.

külföldi szabadalmak 1903. március 30. pdf

370

Déri Miksa

Commutating device for armatures of alternating-current machines.

külföldi szabadalmak 1903. március 31. pdf

371

Déri Miksa

Continuous-current machine and apparatus.

külföldi szabadalmak 1903. március 6. pdf

372

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Lámpaház sütőkemencék megvilágítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. november 2. pdf

373

Kandó Kálmán

Automatically-regulated liquid rheostat operated by means of compressed air.

külföldi szabadalmak 1903. november 27. pdf

374

Kandó Kálmán

Pressure device for electric-current collectors.

külföldi szabadalmak 1903. november 27. pdf

375

Déri Miksa

Wechselstrommotor

külföldi szabadalmak 1903. november 7. pdf

376

Kandó Kálmán

Overhead trolley-wire system.

külföldi szabadalmak 1903. október 14. pdf

377

Kandó Kálmán

Multiple-cascade driving system of rotary current-motors.

külföldi szabadalmak 1903. október 14. pdf

378

Kandó Kálmán

Rotary current-motor connected in cascade system.

külföldi szabadalmak 1903. október 14. pdf

379

Cserháti Jenő

A Valtellina-vasúttal szerzett tapasztalatok

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1904 pdf

380

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to the collector rings of alternating current generators and motors.

külföldi szabadalmak 1904. április 30. pdf

381

Kandó Kálmán

Improvements in driving mechanism for electrically propelled vehicles.

külföldi szabadalmak 1904. április 30. pdf

382

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Áramhozzávezetés elektromosan szigetelő csövekben elrendezett elektródák számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1904. augusztus 24. pdf

383

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Áramhozzávezetés elektromosan szigetelő csövekben elrendezett elektródák számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1904. december 31. pdf

384

Déri Miksa

Einphasenmotor.

külföldi szabadalmak 1904. január 21. pdf

385

Kandó Kálmán

Berendezés többfázisú váltóáramú vasúti elektromótoroknak időnként egyen vagy egyfázisú váltóárammal való működtetésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1904. június 22. pdf

386

Kandó Kálmán

Einrichtung für den Betrieb von elektrischen Eisenbahnanlagen.

külföldi szabadalmak 1904. június 23. pdf

387

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to electric traction systems.

külföldi szabadalmak 1904. június 23. pdf

388

Kandó Kálmán

Système de traction électrique

külföldi szabadalmak 1904. június 30. pdf

389

Kandó Kálmán

Electric car and locomotive.

külföldi szabadalmak 1904. május 12. pdf

390

Déri Miksa

Alternating-current motor.

külföldi szabadalmak 1904. május 2. pdf

391

Kandó Kálmán

Improvements in bearings for the motors of electrically propelled vehicles.

külföldi szabadalmak 1904. május 9. pdf

392

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to electric motor systems.

külföldi szabadalmak 1904. május 9. pdf

393

Klupathy Jenő - Csányi Henrik - Bárczai Gábor

Vízszintes tengely körül fölfordítható galvánelem

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1904. október 15. pdf

394

Kandó Kálmán

Motoranlage für elektrische Bahnen, die mit Mehrphasenstrom und Gleichstrom betrieben werden kann

külföldi szabadalmak 1904. szeptember 22. pdf

395

Kandó Kálmán

Elektrisk Kraftoverföringssystem.

külföldi szabadalmak 1904. szeptember 22. pdf

396

Szinnyei József

Partényi József

Magyar írók élete és munkái 1905 pdf

397

Straub Sándor

Magyarország közcélokra szolgáló elektromos áramfejlesztő telepei és elektromosan világított helységei az 1905-ik év elején. 12–3, 16–17

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1905 pdf

398

Soulavy Ottokár

Önműködő villamos szerkezetű vasúti biztosító berendezések

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1905 pdf

399

Kisfaludy Puha István

A mágneses tér hatása ferromágneses anyagok szívósságára

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1905 pdf

400

Bartók Ferenc

A tantal-lámpás

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1905 pdf

401

Fodor István

A Cooper-Hewitt-féle lámpás

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1905 pdf

402

Cserháti Jenő

Kísérletek a Valtellina-vasúton. A háromfázisú vontatás sajátosságai.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1905 pdf

403

Cserháti Jenő

A Valtellina számára 1904-ben szállított elektromos lokomotívok

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1905 pdf

404

Déri Miksa

Alternating-current machine.

külföldi szabadalmak 1905. április 12. pdf

405

Bláthy Ottó Titusz

Method of and apparatus for measuring electric currents.

külföldi szabadalmak 1905. augusztus 10. pdf

406

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Eljárás és készülék fémeknek ércekből és más fémtartalmú anyagokból elektrolytikai úton való kilúgozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1905. augusztus 24. pdf

407

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to protective devices for the frames or stators of rotary electric machines.

külföldi szabadalmak 1905. december 11. pdf

408

Kandó Kálmán

Dispositif protecteur pour inducteurs fixes de machines électriques

külföldi szabadalmak 1905. december 15. pdf

409

Kandó Kálmán

Kapcsolási berendezés két vagy több kaszkádkapcsolásban vagy pedig egymástól függetlenül magas feszültségű vezetékből táplálandó forgóáramú mótor számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1905. december 18. pdf

410

Kandó Kálmán

Schaltungseinrichtung für zwei oder mehrere sowohl in Kaskadenschaltung, als auch voneinander unabhängig aus einer Hochspannungsleitung zu speisende Drehstrommotoren.

külföldi szabadalmak 1905. december 18. pdf

411

Kandó Kálmán

Drehstrommotor-Anlage für mit einer hohen, jedoch direkt in Motoren verwendbaren Fahrleitungsspannung betriebene elektrische Bahnen, mit Einrichtung, um die Motoren sowohl in Kaskadenschaltung, wie auch voneinander unabhängig laufen lassen zu können

külföldi szabadalmak 1905. december 18. pdf

412

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to connections for two or more three phase electric motors.

külföldi szabadalmak 1905. december 20. pdf

413

Kandó Kálmán

Connexion pour moteurs à champ tournant alimentés en cascade ou indépendamment avec haute tension

külföldi szabadalmak 1905. december 23. pdf

414

Kandó Kálmán

Schutzeinrichtung an den Ständern elektrischer Maschinen.

külföldi szabadalmak 1905. december 7. pdf

415

Kandó Kálmán

Védőberendezés elektromos gépek statorain

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1905. december 8. pdf

416

Kandó Kálmán

Schutzeinrichtung an den Ständern von elektrischen Maschinen

külföldi szabadalmak 1905. december 9. pdf

417

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés elektromos mérőkészülékeken az érzékenység és pontosság növelésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1905. január 10. pdf

418

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung an elektrischen Messvorrichtungen zur Erhöhung der Empfindlichkeit und Genauigkeit derselben.

külföldi szabadalmak 1905. január 10. pdf

419

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung an elektrischen Messvorrichtungen zur Erhöhung der Empfindlichkeit und Genauigkeit derselben

külföldi szabadalmak 1905. január 10. pdf

420

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif applicable aux appareils de mesure électriques pour en augmenter la sensibilité et la précision

külföldi szabadalmak 1905. január 10. pdf

421

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to electromagnets for use in electric meters

külföldi szabadalmak 1905. január 10. pdf

422

Déri Miksa

Egyfázisú kollektormótorok

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1905. június 30. pdf

423

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Eljárás és berendezés rövidre zárt forgórésszel bíró váltakozó áramú mótor indítására és esetleg a rendelkezésre álló váltakozó áramnál nagyobb periódus számú árammal való hajtására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1905. május 11. pdf

424

Kandó Kálmán

Electric traction system and motor to be used therewith.

külföldi szabadalmak 1905. május 25. pdf

425

Kandó Kálmán

Automatically-operated liquid-rheostat.

külföldi szabadalmak 1905. május 6. pdf

426

Kandó Kálmán

Pressure device for electric-current collectors.

külföldi szabadalmak 1905. május 6. pdf

427

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Villamos mótor segélyével kapcsolható dörzskapcsolás

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1905. március 31. pdf

428

Kandó Kálmán

Einrichtung an Motorfahrzeugen zur Abfederung des Wagenrahmens gegen die Achsen

külföldi szabadalmak 1905. november 1. pdf

429

Kandó Kálmán

Suspension élastique des chassis d'automobiles sur les essieux

külföldi szabadalmak 1905. november 2. pdf

430

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to spring supports for vehicles.

külföldi szabadalmak 1905. november 2. pdf

431

Kandó Kálmán

Federnde Aufhängung des Wagenrahmens von Motorfahrzeugen.

külföldi szabadalmak 1905. október 31. pdf

432

Szinnyei József

Puskás Tivadar

Magyar írók élete és munkái 1906 pdf

433

Szinnyei József

Rácz Sándor

Magyar írók élete és munkái 1906 pdf

434

Straub Sándor

Magyarország közcélra való elektromos áramfejlesztő telepei és elektromosan megvilágított helységei az 1906-ik év elején

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1906 pdf

435

Wittmann Ferenc

Az Auer-féle villamos osmium izzólámpa fajfogyasztására és tartományára vonatkozó adatok

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1906 pdf

436

Fodor István

A wolfram-lámpás

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1906 pdf

437

Kandó Kálmán

Szerkezet elektromos vasutak munkavezetékeinek kanyarulatokban való kifeszítésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. április 17. pdf

438

Kandó Kálmán

Nachgiebige Aufhängung der Fahrdrähte elektrischer Bahnen in Kurven.

külföldi szabadalmak 1906. április 17. pdf

439

Kandó Kálmán

Verspannvorrichtung für Fahrdrähte von elektrischen Bahnen in Kurven

külföldi szabadalmak 1906. április 17. pdf

440

Kandó Kálmán

Dispositif de tension dans les courbes pour fils conducteurs de lignes à traction électrique

külföldi szabadalmak 1906. április 17. pdf

441

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to devices for supporting the line wires of electric railways or tramways.

külföldi szabadalmak 1906. április 20. pdf

442

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Berendezés váltakozó áramú vasutak mentén lévő távíró vonalakban föllépő zavarok megszüntetésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. április 25. pdf

443

Bláthy Ottó Titusz

Indítóberendezés négy- vagy többhengerű exploziós mótorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. április 7. pdf

444

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif de mise en train pour moteurs à explosion à quatre cylindres ou plus

külföldi szabadalmak 1906. április 7. pdf

445

Bláthy Ottó Titusz

Ferraris elvén alapuló váltakozóáram-számláló a mágneses mezőkben elrendezett mozgó záródarabokkal

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. augusztus 18. pdf

446

Déri Miksa

Einrichtung zur Erregung von Dynamomaschinen vom Anker aus.

külföldi szabadalmak 1906. december 1. pdf

447

Déri Miksa

Vom Anker aus erregte Dynamomaschine.

külföldi szabadalmak 1906. december 11. pdf

448

Kandó Kálmán

Polyphase-motor cascade driving system.

külföldi szabadalmak 1906. december 13. pdf

449

Kandó Kálmán

Electric machine.

külföldi szabadalmak 1906. december 13. pdf

450

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Izzólámpa wolframból és ennek ötvözeteiből való izzószálakkal

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. december 7. pdf

451

Bláthy Ottó Titusz

Wechselstromzähler nach Ferraris'schem Prinzipe mit beweglichen Schlussstücken in den magnetischen Feldern.

külföldi szabadalmak 1906. február 27. pdf

452

Bláthy Ottó Titusz

Wechselstromzähler nach Ferraaris'schem Prinzip

külföldi szabadalmak 1906. február 28. pdf

453

Bláthy Ottó Titusz

Compteur à courant alternatif d'après le système ferraris avec pièces mobiles sur les champs magnétiques

külföldi szabadalmak 1906. február 28. pdf

454

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Berendezés váltakozó áramú gépek feszültségének szabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. február 5. pdf

455

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif pour compenser l'influence des variations de tension ou de fréquence sur la constante des compteurs électriques établis d'après le principe ferraris

külföldi szabadalmak 1906. január 10. pdf

456

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zum Ausgleich des Einflusses der Schwankungen der Spannung oder der Wechselzahl auf die Zählerkonstante von Elektrizitätszählern nach Ferraris'schem Prinzip.

külföldi szabadalmak 1906. január 18. pdf

457

Bláthy Ottó Titusz

Elektrizitätszähler nach Ferraris'schem Princip mit Einrichtung zum Ausgleich des Einflusses der Schwankungen der Spannung oder der Wechselzahl auf die Zählerkonstante

külföldi szabadalmak 1906. január 19. pdf

458

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to electricity meters.

külföldi szabadalmak 1906. január 19. pdf

459

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés Ferraris-elvén alapuló árammérőknél a feszültség- vagy frequentia-ingadozások a műszer állandójára való befolyásának kiküszöbölésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. január 23. pdf

460

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Tartótámaszok wolfram-izzószálakhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. július 18. pdf

461

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Tartótámasz wolfram-izzószálakhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. július 26. pdf

462

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Áramvezető összeköttetés wolfram-izzószálak és áramvezető huzalok között

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. július 26. pdf

463

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Egyetemes jelzőállító készülék

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. július 27. pdf

464

Kandó Kálmán

Vehicle.

külföldi szabadalmak 1906. június 4. pdf

465

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to electricity meters.

külföldi szabadalmak 1906. március 1. pdf

466

Bláthy Ottó Titusz

Ferraris elvén alapuló változóáram számláló a mágneses mezőkben elrendezett mozgó záródarabokkal

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. március 5. pdf

467

Kandó Kálmán

Einrichtung zur Verteilung des Stromes unter mehrere parallel geschaltete Mehrphasenmotoren-Gruppen

külföldi szabadalmak 1906. november 19. pdf

468

Déri Miksa

Gleichstromtransformator.

külföldi szabadalmak 1906. november 22. pdf

469

Kandó Kálmán

Regelungseinrichtung für Mehrphasenmotoren.

külföldi szabadalmak 1906. október 23. pdf

470

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Tartótámasz wolfram-izzószálakhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. október 29. pdf

471

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás szén ill. karbidtartalmú wolframszálak széntelenítésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. október 30. pdf

472

Korda Dezső

Forgó transzformátor váltakozó áramnak egyenárammá vagy viszont való átalakítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. szeptember 11. pdf

473

Bláthy Ottó Titusz

Elektromos kemence

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. szeptember 5. pdf

474

Hollós József

Drótnélküli telegráfia

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1907 pdf

475

Kisfaludy Puha István

Mágneses és elektromos hatók szerepe a technikai anyagvizsgálatban

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1907 pdf

476

Kandó Kálmán

Áramszedőváz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. április 19. pdf

477

Bláthy Ottó Titusz

Mágneszár elektromos gépek rotorai számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. augusztus 17. pdf

478

Bláthy Ottó Titusz

Hűtőberendezés elektromos gépek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. augusztus 17. pdf

479

Kandó Kálmán

Improvements relating to double-wire overhead electric trolley systems.

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 20. pdf

480

Kandó Kálmán

Oberleitungsweiche bei elektrischen Bahnanlagen mit zweipoliger Oberfahrleitung

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 22. pdf

481

Kandó Kálmán

Perfectionnements dans les systèmes à trolley aériens à double fil

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 22. pdf

482

Kandó Kálmán

Improvements in current-collecting devices for electrically-propelled locomotives and vehicles.

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 22. pdf

483

Kandó Kálmán

Aufhängevorrichtung für die beiden inneren Fahrdrähte der in einer Luftweiche zussamenlaufenden vier Fahrdrähte einer zweipoligen Fahrdrahtleitung.

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 23. pdf

484

Bláthy Ottó Titusz

Kühleinrichtung für elektrische Maschinen.

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 24. pdf

485

Bláthy Ottó Titusz

Rotierender Feldmagnet.

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 24. pdf

486

Kandó Kálmán

Stromabnehmergerüst an elektrischen Bahnfahrzeugen

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 28. pdf

487

Kandó Kálmán

Perfectionnements dans les dispositifs collecteurs de courant pour locomotives et véhicules à propulsion électrique

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 30. pdf

488

Kandó Kálmán

Stromabnehmer für elektrisch betriebene Eisenbahnfahrzeuge.

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 31. pdf

489

Kandó Kálmán

Perfectionnements apportés à la suspension des moteurs électriques pour véhicules à propulsion électrique

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 31. pdf

490

Déri Miksa

Gleichstromtransformator.

külföldi szabadalmak 1907. február 26. pdf

491

Kandó Kálmán

Multiplex szabályozó berendezés főbb fázisú vasúti mótorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. január 5. pdf

492

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Újítás háromvezetékes rendszerű akkumulátortelepek töltésénél

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. július 9. pdf

493

Déri Miksa

Gleichstromumformer.

külföldi szabadalmak 1907. június 22. pdf

494

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Tartótámasz wolfram-izzószálakon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. június 30. pdf

495

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Berendezés elektromos járműveken az áramszedőknek önműködő átállítására a menetirány változtatásánál

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. május 14. pdf

496

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés külön explóziós vagy elégési mótorokkal hajtott elektromos generátorok paralell kapcsolásának lehetővé tételére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. május 15. pdf

497

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zur Ermöglichung der Parallelschaltung von durch besondere Explosions- oder Verbrennungskraftmaschinen angetriebenen elektrischen Generatoren.

külföldi szabadalmak 1907. május 16. pdf

498

Kandó Kálmán

Improvements relating to the control of multiphase motors

külföldi szabadalmak 1907. május 30. pdf

499

Kandó Kálmán

Système de commande perfectionné pour moteurs polyphasés pour traction

külföldi szabadalmak 1907. május 4. pdf

500

Kandó Kálmán

Device for supporting trolley-wires.

külföldi szabadalmak 1907. március 26. pdf

501

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Kontaktusujj elrendezés elektromos kontrollerek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. november 11. pdf

502

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás villamos izzólámpákhoz való szén vagy fémizzószálak bevonására wolframfémmel

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. november 28. pdf

503

Bláthy Ottó Titusz

Mágneszár elektromos gépek rotorai számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. november 29. pdf

504

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Fölfüggesztő szerkezet elektromos vezetékek tartó drótjai számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. október 11. pdf

505

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás elektromos izzólámpák fémizzószálainak előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. október 7. pdf

506

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Kontroller elektromos mótorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. szeptember 11. pdf

507

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Kontaktusujj elrendezés elektromos kontrollerek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. szeptember 11. pdf

508

Kandó Kálmán

Tragvorrichtung für die Motoren elektrisch betriebener Fahrzeuge.

külföldi szabadalmak 1907. szeptember 2. pdf

509

Kandó Kálmán

Regulating means for electric motors.

külföldi szabadalmak 1907. szeptember 26. pdf

510

Kandó Kálmán

Újítás az elektromótor fölfüggesztésében elektromosan hajtott járműveknél

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. szeptember 3. pdf

511

Kandó Kálmán

Improvements relating to the suspension of electric motors for electrically propelled vehicles.

külföldi szabadalmak 1907. szeptember 3. pdf

512

Kandó Kálmán

Dispositif pour supporter les moteurs électriques à manivelle de commande dans les véhicules à traction électrique

külföldi szabadalmak 1907. szeptember 4. pdf

513

Deutsch Lajos

Az elektromosság a háztartásban I.

Elektrotechnika 1908 pdf

514

Deutsch Lajos

Az elektromosság a háztartásban II.

Elektrotechnika 1908 pdf

515

Deutsch Lajos

Az elektromosság a háztartásban III.

Elektrotechnika 1908 pdf

516

Zappner Mór

Elektromos vasúti személyszállító kocsikról

Elektrotechnika 1908 pdf

517

Az európai telegráf- és telefon administrációk technikusainak első nemzetközi konferenciája Budapesten

Elektrotechnika 1908 pdf

518

Ábel Ignác

A magyar királyi várpalota elektromos világítása I.

Elektrotechnika 1908 pdf

519

Az Edison-féle automobil-akkumulátor

Elektrotechnika 1908 pdf

520

Ábel Ignác

A magyar királyi várpalota elektromos világítása II.

Elektrotechnika 1908 pdf

521

Zipernovszky Ferenc

Összehasonlító fejtegetések az egyfázisú vontatási rendszerről I.

Elektrotechnika 1908 pdf

522

Szinnyei József

Söpkéz Sándor

Magyar írók élete és munkái 1908 pdf

523

Szinnyei József

Stark Lipót

Magyar írók élete és munkái 1908 pdf

524

Szász Gyula

A kölcsönös- és önindukció jelenségei váltakozó áramú távvezetékekben

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1908 pdf

525

Fodor István

Elektrotechnika 1908 pdf

526

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Fölfüggesztés villamos izzólámpák fémizzószálai számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. április 23. pdf

527

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Hordozható távbeszélő készülék

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. április 24. pdf

528

Déri Miksa

Dynamoelektrischer Regler.

külföldi szabadalmak 1908. április 3. pdf

529

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Villamos izzólámpa rugalmasan tartott fémizzószálakkal

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. augusztus 24. pdf

530

Déri Miksa

Dynamomaschine mit selbständigem Kommutatoranker.

külföldi szabadalmak 1908. augusztus 24. pdf

531

Kandó Kálmán

Fölfüggesztő szerkezet kétsarkú légvezetékek váltója számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. augusztus 26. pdf

532

Bláthy Ottó Titusz

Gewickelter Anker mit Eisenkörper für Motorzähler.

külföldi szabadalmak 1908. december 7. pdf

533

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Újítások elektromos vasutak számára szolgáló áramszedő vázakon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. július 23. pdf

534

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Áramvezető-összeköttetés villamos izzólámpák fémizzószálai és az árambevezető huzalok között, valamint eljárás annak előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. június 4. pdf

535

Kandó Kálmán

Overhead trolley system

külföldi szabadalmak 1908. május 4. pdf

536

Kandó Kálmán

Overhead-trolley system.

külföldi szabadalmak 1908. május 4. pdf

537

Kandó Kálmán

Electric-vehicle-motor suspension.

külföldi szabadalmak 1908. május 4. pdf

538

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés elektromos gépeken a karakterisztika kellő görbületének elérésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. március 17. pdf

539

Bláthy Ottó Titusz

Befestigungskeil aus ferromagnetischem Metall für die Wicklungen in den Nuten elektrischer Maschinen

külföldi szabadalmak 1908. március 17. pdf

540

Bláthy Ottó Titusz

Coin en fer pour la fixation des enroulements dans les rainures de machines électriques

külföldi szabadalmak 1908. március 17. pdf

541

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Feszültségkiegyenlítő berendezés villamos izzólámpák rugalmasan tartott fémizzószálakhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. november 17. pdf

542

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Villamos izzólámpa rugalmasan tartott fémizzószálakkal

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. november 27. pdf

543

Klupathy Jenő - Berger Christian

Eljárás és berendezés távkapcsolásoknak tengeren való eszközlésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. november 28. pdf

544

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Újítás és készülék áramvezető összeköttetések előállítására...

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. november 3. pdf

545

Déri Miksa

Einphasen-Kollektormotor.

külföldi szabadalmak 1908. november 5. pdf

546

Déri Miksa

Dynamomaschine mit selbständigem Kommutator.

külföldi szabadalmak 1908. október 13. pdf

547

Kandó Kálmán

Catenary Suspension system for the trollye-wires of electric railways.

külföldi szabadalmak 1908. október 2. pdf

548

Kandó Kálmán

Supporting device for trolley-wires of electric railways.

külföldi szabadalmak 1908. október 2. pdf

549

Déri Miksa

Dynamomaschine mit selbständigem Kommutator.

külföldi szabadalmak 1908. szeptember 2. pdf

550

Goldberger Ernő

Gödöllő elektromos műve

Elektrotechnika 1909 pdf

551

Zipernovszky Ferenc

Összehasonlító fejtegetések az egyfázisú vontatási rendszerről II.

Elektrotechnika 1909 pdf

552

Zipernovszky Ferenc

Segédpólusú egyenáramú gépek újabb fejlődése I.

Elektrotechnika 1909 pdf

553

Zipernovszky Ferenc

Segédpólusú egyenáramú gépek újabb fejlődése II.

Elektrotechnika 1909 pdf

554

Pöschl Imre

Zárt motorok ipari alkalmazása

Elektrotechnika 1909 pdf

555

Bláthy Ottó Titusz

Elektrotechnika 1909 pdf

556

Stark Lipót – Jakobovits Dániel

Elektromosságügyi törvényhozás

Elektrotechnika 1909 pdf

557

A budapesti Rákóczi-út elektromos közvilágítása

Elektrotechnika 1909 pdf

558

Windisch Antal

Elektromos vontatás az olasz államvasutak fővonalain I.

Elektrotechnika 1909 pdf

559

Windisch Antal

Elektromos vontatás az olasz államvasutak fővonalain II.

Elektrotechnika 1909 pdf

560

Szinnyei József

Straub Sándor

Magyar írók élete és munkái 1909 pdf

561

Szinnyei József

Szuk Géza

Magyar írók élete és munkái 1909 pdf

562

Fonó (Fischer) Albert

A mechanikai munkatárolás szerepe elektromos hajtásnál

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1909 pdf

563

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Kompenzált repulziós mótor

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. december 22. pdf

564

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Fékezett elektromos ütőszerkezet

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. december 22. pdf

565

Klupathy Jenő - Berger Christian

Berendezés elektromos kapcsolások eszközlésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. december 25. pdf

566

Bláthy Ottó Titusz

Regulátor

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. február 24. pdf

567

Bláthy Ottó Titusz

Regler.

külföldi szabadalmak 1909. február 27. pdf

568

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Vasúti jelzőállító készülék

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. február 6. pdf

569

Klupathy Jenő - Berger Christian

Eljárás és berendezés távkapcsolásoknak levegőn keresztül való eszközlésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. január 5. pdf

570

Bláthy Ottó Titusz

Rotierendes Magnetrad für hohe Umdrehungsgeschwindigkeiten

külföldi szabadalmak 1909. július 12. pdf

571

Bláthy Ottó Titusz

Eljárás nagy fordulatszámmal járó mágneskerekek számára szolgáló gerjesztő mágnestekercseknek élére állított fémszalagból való előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. július 29. pdf

572

Bláthy Ottó Titusz

Újítás villamos gépek mágnestekercsein

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. július 30. pdf

573

Bláthy Ottó Titusz

Spulenwicklung für elektrische Maschinen.

külföldi szabadalmak 1909. július 30. pdf

574

Bláthy Ottó Titusz

Verfahren zur Herstellung von Feldmagnetspulen aus Hochkantkupfer für rasch umlaufende Magneträder.

külföldi szabadalmak 1909. július 31. pdf

575

Bláthy Ottó Titusz

Verfahren zur Herstellung von Feldmagnetspulen aus Kupferbändern für rasch umlaufende Magnetbänder

külföldi szabadalmak 1909. július 31. pdf

576

Bláthy Ottó Titusz

Rotierendes Magnetrad für hohe Umdrehungsgeschwindigkeiten.

külföldi szabadalmak 1909. június 19. pdf

577

Bláthy Ottó Titusz

Szerkezet forgó kétpólusú gerjesztő mágnesek vastestének a tengelyrészekkel való összekötésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. május 27. pdf

578

Bláthy Ottó Titusz

Rotierender zweipoliger Feldmagnet.

külföldi szabadalmak 1909. május 28. pdf

579

Bláthy Ottó Titusz

Vastestet tartalmazó tekercselt fegyverzet mótorszámlálók számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. május 29. pdf

580

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés tekercselt fegyverzettel bíró mótorszámlálókon a mezőtekercsek rézmennyiségének csökkentésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. március 19. pdf

581

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Fémfonalas izzólámpa rugalmasan megerősített izzószáltartóval

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. március 31. pdf

582

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Eljárás elektromos vezetők és tekercsek szigetelésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. november 10. pdf

583

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Késes kapcsoló külön szorítórúgókkal és áram hozzávezetésekkel a kontaktuspofák számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. november 13. pdf

584

Bláthy Ottó Titusz

Hűtőberendezés elektromos gépek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. november 20. pdf

585

Bláthy Ottó Titusz

Kühleinrichtung für elektrische Maschinen.

külföldi szabadalmak 1909. november 22. pdf

586

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to rotating field magnets for turbo-generators.

külföldi szabadalmak 1909. november 23. pdf

587

Klupathy Jenő - Berger Christian

Eljárás és berendezés torpedók és hasonlók távkormányzására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. november 28. pdf

588

Bláthy Ottó Titusz

Forgó mágneskerék nagy forgássebességekre

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. szeptember 9. pdf

589

Kellner József

A wattméterekről

Elektrotechnika 1910 pdf

590

Pálffy Jenő

A Siemens-Halske-féle univerzális galvanométer alkalmazása telefonáramkörök mérésére

Elektrotechnika 1910 pdf

591

Gáti Béla

A drótnélküli telegráf alkalmazása a pontos idő jelzésére

Elektrotechnika 1910 pdf

592

Tihanyi Nándor

Adalékok a Magyar Elektrotechnikai Egyesület történetéhez I.

Elektrotechnika 1910 pdf

593

Tihanyi Nándor

Adalékok a Magyar Elektrotechnikai Egyesület történetéhez II.

Elektrotechnika 1910 pdf

594

Fodor István

Szemétégetés és elektromos energia

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1910 pdf

595

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Váltakozóáramú blokkal kapcsolt egyenáramú blokk

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. április 16. pdf

596

Klupathy Jenő - Berger Christian

Eljárás és berendezés távkapcsolásoknak vízen át való eszközlésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. április 24. pdf

597

Bláthy Ottó Titusz

Tekercsszerkezet olajtranszformátorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. december 16. pdf

598

Bláthy Ottó Titusz

Öltransformator.

külföldi szabadalmak 1910. december 17. pdf

599

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Iker Francis-turbina

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. február 12. pdf

600

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Szabályozó rudazat szabadsugárú turbinákhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. január 17. pdf

601

Bláthy Ottó Titusz

Készülék egy áramkörnek kéneső sugármegszakító segélyével való önműködő szabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. január 29. pdf

602

Bláthy Ottó Titusz

Vorrichtung zur selbsttätigen Regelung eines Stromkreises mittels eines Quecksilberstrahlunterbrechers.

külföldi szabadalmak 1910. január 29. pdf

603

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Különféle vastagságra beállítható szorító, szénelektródák és hasonlók számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. július 12. pdf

604

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Ferdén lefelé irányított elektródákkal bíró ívlámpa

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. június 11. pdf

605

Bláthy Ottó Titusz

Fémszalagból álló tekercselés

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. június 16. pdf

606

Bláthy Ottó Titusz

Vízhűtéssel ellátott stator elektromos gépek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. május 24. pdf

607

Bláthy Ottó Titusz

Mit Wasserkühlung ausgerüsteter Ständer für elektrische Maschinen.

külföldi szabadalmak 1910. május 24. pdf

608

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to dynamo electric machines.

külföldi szabadalmak 1910. május 24. pdf

609

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif de liaison des troncons d'arbre avec le noyau en fer d'un inducteur rotatif à deux poles

külföldi szabadalmak 1910. május 25. pdf

610

Klupathy Jenő - Berger Christian

Berendezés haladó vonatokba és vonatokból való jeladásra

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. március 16. pdf

611

Bláthy Ottó Titusz

Zweipoliger Feldmagnet

külföldi szabadalmak 1910. március 23. pdf

612

Bláthy Ottó Titusz

Tekercsszerkezet olajtranszformátorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. november 17. pdf

613

Bláthy Ottó Titusz

Öltransformator.

külföldi szabadalmak 1910. november 21. pdf

614

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Fékezett elektromos ütőszerkezet

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. szeptember 27. pdf

615

Elektromos kiállítás Budapesten

Elektrotechnika 1911 pdf

616

Pöschl Imre

Elektromos gépek üzembiztonságáról

Elektrotechnika 1911 pdf

617

Gáti Béla

Az amerikai telegráf és telefontársaság újabb kutatásai a messze telefonálás terén

Elektrotechnika 1911 pdf

618

Szilas Oszkár

Adalékok az egyenáramú gépek elméletéhez és kísérleti vizsgálatához I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

619

Szilas Oszkár

Adalékok az egyenáramú gépek elméletéhez és kísérleti vizsgálatához II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

620

Patz Sándor

Gazdaságos lehet-e a villamos főzés?

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

621

Böszörményi Jenő

Tökéletesítések a benzin-elektromos vasúti motoros kocsik szerkezetén

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

622

Gester Béla

Az újabb helyi érdekű vasútak létesítéséről

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

623

Major Ágoston

A telefon-reális

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

624

Szarvasy Imre

Az elektrotermikus eljárások

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

625

Katona Lajos

A Frick-féle elektromos kemencék I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

626

Katona Lajos

A Frick-féle elektromos kemencék II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

627

Réthy Oszkár

Villamos központi telepek és telephálózatok

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

628

Weltzl Károly

A szászrégeni villamos telep

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

629

Seidner Mihály

A kommutátor nélküli egyenáramú gép

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

630

Balla Pál

Cserháti Jenő emlékezete

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

631

Cserháti Jenő emlékezete a kir. József Műegyetemen. Rados Gusztáv bevezetője, Schimanek Emil emlékbeszéde.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

632

Ganz és Társa Danubius Gép-, Waggon- és Hajógyár R.-T.

Kombinált fölsővilágító és szellőztető szerkezet

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. április 10. pdf

633

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés ferraris-rendszerű váltakozó áramú áramszámlálókön a melllékáramú mágnes szóródási mezejének erősítésére és szabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. április 25. pdf

634

Bláthy Ottó Titusz

Eljárás olajtranszformátorok számára szolgáló szigetelő hüvelyek előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. április 28. pdf

635

Bláthy Ottó Titusz

Párhuzamos vezetésű szénkefetartó

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. április 29. pdf

636

Ganz és Társa Danubius Gép-, Waggon- és Hajógyár R.-T.

Kilengő sugárcső szabad sugarú turbinákhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. augusztus 10. pdf

637

Bláthy Ottó Titusz

Hűtőberendezés élére állított fémszalaggal tekercselt rótormágneseken

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. augusztus 24. pdf

638

Bláthy Ottó Titusz

Kühleinrichtung an hochkant bewickelten Läufermagneten.

külföldi szabadalmak 1911. augusztus 26. pdf

639

Bláthy Ottó Titusz

Tekercs vasúti elektromótorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. február 23. pdf

640

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Feszítőszerkezet vasúti állítóművek kettős huzalvezetékeihez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. július 11. pdf

641

Ganz és Társa Danubius Gép-, Waggon- és Hajógyár R.-T.

Vasúti sorompózáró készülék

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. július 15. pdf

642

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Kapcsolás állomási biztosítóberendezések blokkjaihoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. július 17. pdf

643

Déri Miksa

Kommutierungseinrichtung für Dynamomaschinen.

külföldi szabadalmak 1911. július 20. pdf

644

Bláthy Ottó Titusz

Verfahren zur Herstellung von Feldmagnetspulen aus Hochkantkupfer für rasch umlaufende Magneträder.

külföldi szabadalmak 1911. június 16. pdf

645

Déri Miksa

Kommutierungseinrichtung für Dynamomaschinen.

külföldi szabadalmak 1911. június 20. pdf

646

Bláthy Ottó Titusz

Parallelführungsbürstenhalter.

külföldi szabadalmak 1911. május 1. pdf

647

Bláthy Ottó Titusz

Verfahren zur Herstellung von Isolierhülsen für Öltransformatoren.

külföldi szabadalmak 1911. május 1. pdf

648

Bláthy Ottó Titusz

Készülék váltakozóáramú generátorok gerjesztésének önműködő szabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. március 14. pdf

649

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Rövidzárószerkezet indukciós mótorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. március 23. pdf

650

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás és készülék fémszálas villamos izzólámpák előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. november 22. pdf

651

Bláthy Ottó Titusz

Biztosítóberendezés négyszögletes tekercsekkel bíró olajtranszformátorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. október 23. pdf

652

Bláthy Ottó Titusz

Sicherungseinrichtung an Öltransformatoren mit rechteckigen Spulen.

külföldi szabadalmak 1911. október 23. pdf

653

Arnold Engelbert

Elektrotechnika 1912 pdf

654

Zachara Lajos

Az elektromosság a mezőgazdaságban

Elektrotechnika 1912 pdf

655

Liska József

Visszatekintés a szabadvezetékek izolátorainak fejlődésére

Elektrotechnika 1912 pdf

656

Zachara Lajos

Az elektromosság a mezőgazdaságban

Elektrotechnika 1912 pdf

657

Zachara Lajos

Az elektromosság a mezőgazdaságban

Elektrotechnika 1912 pdf

658

Zachara Lajos

Az elektromosság a mezőgazdaságban

Elektrotechnika 1912 pdf

659

Réthy Oszkár

A villamosság használata a modern háztartásban

Elektrotechnika 1912 pdf

660

Gáti Béla

A beszélő moziról

Elektrotechnika 1912 pdf

661

Goldberger Ernő

Az elektromos művek történelmi fejlődése, különös tekintettel a magyar viszonyokra I.

Elektrotechnika 1912 pdf

662

Goldberger Ernő

Az elektromos művek történelmi fejlődése, különös tekintettel a magyar viszonyokra II.

Elektrotechnika 1912 pdf

663

Goldberger Ernő

Az elektromos művek történelmi fejlődése, különös tekintettel a magyar viszonyokra III.

Elektrotechnika 1912 pdf

664

Goldberger Ernő

Az elektromos művek történelmi fejlődése, különös tekintettel a magyar viszonyokra IV.

Elektrotechnika 1912 pdf

665

Goldberger Ernő

Az elektromos művek történelmi fejlődése, különös tekintettel a magyar viszonyokra V.

Elektrotechnika 1912 pdf

666

Gáti Béla

A beszélő moziról

Elektrotechnika 1912 pdf

667

Goldberger Ernő

Az elektromos művek történelmi fejlődése, különös tekintettel a magyar viszonyokra VI.

Elektrotechnika 1912 pdf

668

Goldberger Ernő

Az elektromos művek történelmi fejlődése, különös tekintettel a magyar viszonyokra VII.

Elektrotechnika 1912 pdf

669

Díszközgyűlés. Zipernowsky Károly, Jakobovits Dániel, Châtel Vilmos, Peri Károly stb. beszéde.

Elektrotechnika 1912 pdf

670

Szabó Kálmán

Hengersorok elektromos hajtása II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

671

Szabó Kálmán

Hengersorok elektromos hajtása III.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

672

Bánó László

Torda városának villamos telepe

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

673

Weltzl Károly

A Ganz-féle villamossági rt. az 1911. évi turini nemzetközi kiállításon

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

674

Pogány Sándor

Vasúti kocsik acetylen-dissous világítása

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

675

Weltzl Károly

Az újvidéki villamostelep

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

676

Gyáros Vilmos

A villamos vasúti vontatás a turini nemzetközi elektrotechnikai kongresszuson

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

677

Tóvárosi Fischer Gyula

A Budapesti Helyiérdekű Vasútak villamosítása és azok nagyfeszültségű berendezése I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

678

Tóvárosi Fischer Gyula

A Budapesti Helyiérdekű Vasútak villamosítása és azok nagyfeszültségű berendezése II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

679

Seidner Mihály

Tömeghatások az elektromos áramkörökben

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

680

Seidner Mihály

Temesvár hidroelektromos műve

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

681

Weltzl Károly

A villamos vontatás a bányászatban, összehasonlítva az egyéb bányavontató gépekkel

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

682

Szabó Kálmán

Hengersorok elektromos hajtása I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

683

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Relais mely a vezérelt áramkört áramlökések föllépése után csupán az áramerősségnek egy meghatározott normális értékre való visszatéréskor zárja

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. április 12. pdf

684

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás mechanikai úton megmunkálható wolframtestek előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. augusztus 2. pdf

685

Bláthy Ottó Titusz

Improved method of adjusting electric meters.

külföldi szabadalmak 1912. december 23. pdf

686

Bláthy Ottó Titusz

Radial-pole dynamo-electric machine

külföldi szabadalmak 1912. január 31. pdf

687

Bláthy Ottó Titusz

Radial-pole dynamo-electric machine.

külföldi szabadalmak 1912. január 31. pdf

688

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to rotary magnets.

külföldi szabadalmak 1912. július 15. pdf

689

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Elektromágnes sorozat ahhoz való vasváz és eljárás annak előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. július 17. pdf

690

Déri Miksa

Kommutierungseinrichtung an Dynamomaschinen

külföldi szabadalmak 1912. június 10. pdf

691

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif de refroidissement pour aimants de champ du rotor avec bande de cuivre enroulée de champ

külföldi szabadalmak 1912. június 11. pdf

692

Mihály Dénes

Tüzet és betörést jelző berendezés pénzszekrényekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. június 16. pdf

693

Déri Miksa

Dispositif de commutation pour dynamos

külföldi szabadalmak 1912. június 18. pdf

694

Déri Miksa

Improvements in commutating devices for dynamo electric machines.

külföldi szabadalmak 1912. június 18. pdf

695

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés elektromos számlálók beszabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. június 20. pdf

696

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Közös sínen elrendezett elektromágneses sorozat

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. június 21. pdf

697

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Állítószerkezet helyben működtetett kézi és automatikus váltóhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. június 24. pdf

698

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zur Justierung von Elektrizitätszählern.

külföldi szabadalmak 1912. június 26. pdf

699

Bláthy Ottó Titusz

Kühleinrichtung an hochkant bewickelten Läufermagneten

külföldi szabadalmak 1912. június 5. pdf

700

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Állítószerkezet keréktapintó sínekhez vasúti biztonsági berendezéseknél

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. május 7. pdf

701

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Izzótestek elektromos izzólámpákhoz és eljárás azok előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. március 8. pdf

702

Bláthy Ottó Titusz

Method of and means for calibrating electric meters.

külföldi szabadalmak 1912. szeptember 7. pdf

703

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Átkapcsolóberendezés fölváltva fölső- és jobb- vagy baloldali alsó áramhozzávezetéssel dolgozó elektromos vasutak számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. szeptember 9. pdf

704

Pöschl Imre

Elektromos gépek üzemi viszonyairól

Elektrotechnika 1913 pdf

705

Spiegel István

Drótnélküli telegráfiáról

Elektrotechnika 1913 pdf

706

Spiegel István

Drótnélküli telegráfiáról

Elektrotechnika 1913 pdf

707

Liska József

Nagyfeszültségű egyenáramú motorok nagyvasúti lokomotívokban való alkalmazása

Elektrotechnika 1913 pdf

708

Nagyvasutak elektrifikálása 2400 voltos egyenárammal

Elektrotechnika 1913 pdf

709

Balogh Ignác

Váltakozó áramú elektromos nagyvasutak fejlődési statisztikája

Elektrotechnika 1913 pdf

710

Weltzl Károly

A villamosság használatának népszerűsítése

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

711

Varsányi Emil

Elektromos üzem a malmokban

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

712

Major Ágoston

Nagy frekvenciájú váltakozó áramok használata a gyenge- és erősáramú technikában

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

713

Weltzl Károly

Modern szempontok vízturbinával közvetlenül kapcsolt generátorok szerkesztésénél I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

714

Weltzl Károly

Modern szempontok vízturbinával közvetlenül kapcsolt generátorok szerkesztésénél II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

715

Weltzl Károly

Modern szempontok vízturbinával közvetlenül kapcsolt generátorok szerkesztésénél III.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

716

A Mechwart-szobor avatása

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

717

Pálffy Jenő

Az automatikus telefon

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

718

Mechwart András emlékezete. Kovács Sebestyén Aladár elnök leleplező beszéde, Méhely Kálmán szoborbizottsági jegyző jelentése.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

719

A Mechwart-szobor leleplezése

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

720

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Kétszálas villamos izzólámpa

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. december 11. pdf

721

Kandó Kálmán

Räderantrieb bei Lokomotiven

külföldi szabadalmak 1913. december 12. pdf

722

Kandó Kálmán

Neuerung an Lokomotiven

külföldi szabadalmak 1913. december 12. pdf

723

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés elektromos számlálók beszabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. december 23. pdf

724

Bláthy Ottó Titusz

Justiereinrichtung an Elektrizitätszählern.

külföldi szabadalmak 1913. december 23. pdf

725

Kandó Kálmán

Eisenbahnwagen mit Durchführungsisolatoren.

külföldi szabadalmak 1913. december 27. pdf

726

Kandó Kálmán

Einrichtung zur Aufhängung eines Flüssigkeitsbehälters an einem Eisenbahnwagen.

külföldi szabadalmak 1913. december 27. pdf

727

Bláthy Ottó Titusz

Feszítőcsavar transzformátorok tekercsoszlopai számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. december 3. pdf

728

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Ágyazás benzin-dinamo-gépcsoportok számára vasúti mótorkocsikon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. december 30. pdf

729

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Elektromágneses kapcsolószerkezet vasúti jelzőkarállító berendezésekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. január 19. pdf

730

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Berendezés vasúti gurítókon haladó kocsik sebességének szabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. július 29. pdf

731

Déri Miksa

Kommuteringsapparat til Dynamomaskiner.

külföldi szabadalmak 1913. július 4. pdf

732

Ganz és Társa Danubius Gép-, Waggon- és Hajógyár R.-T.

Kúpos beömlésű reakciós turbina

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. június 13. pdf

733

Ganz és Társa Danubius Gép-, Waggon- és Hajógyár R.-T.

Turbinaszerkezet és berendezés alacsony esési magassággal dolgozó axiális kiömlésű turbinákhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. június 25. pdf

734

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Berendezés váltakozó áramú generátorok hajtására szolgáló turbinák munkaerejének kihasználására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. június 28. pdf

735

Bláthy Ottó Titusz

Procédé de réglage des compteurs d'électricité

külföldi szabadalmak 1913. június 6. pdf

736

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Fölhasítható váltóállító szerkezet géphajtású berendezésekhez egyidejűleg mozgó csúcssínekkel

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. május 13. pdf

737

Bláthy Ottó Titusz

Korongos számlálómű fogyasztásmérők számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. május 26. pdf

738

Bláthy Ottó Titusz

Rollenzählwerk für Verbrauchsmesser.

külföldi szabadalmak 1913. május 26. pdf

739

Bláthy Ottó Titusz

Üzemeljárás vízturbinákkal közvetlenül kapcsolt váltakozó áramú generátorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. május 27. pdf

740

Bláthy Ottó Titusz

Getriebseinrichtung für Wasserkraft-Elektrizitätswerke mit stark wechselnder Gefällshöhe und mit unmittelbar von den Turbinen angetriebenen Wechselstrom-Synchrongeneratoren.

külföldi szabadalmak 1913. május 27. pdf

741

Déri Miksa

Gleichstrom-Gleichstrom-Umformer mit mehrphasiger Felderregung.

külföldi szabadalmak 1913. május 3. pdf

742

Bláthy Ottó Titusz

Verfahren zur Justierung von Elektrizitätszählern

külföldi szabadalmak 1913. május 30. pdf

743

Kandó Kálmán

Improvements in electric motor driven vehicles.

külföldi szabadalmak 1913. november 11. pdf

744

Kandó Kálmán

Lagerung des Motors bei elektrisch angetriebenen Fahrzeugen.

külföldi szabadalmak 1913. november 14. pdf

745

Kandó Kálmán

Dispositif de connexion d'un moteur électrique avec le châssis d'un véhicule qui le supporte

külföldi szabadalmak 1913. november 14. pdf

746

Kandó Kálmán

Berendezés elektromos üzemű járművek mótorainak a járművön való fölfüggesztésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. november 15. pdf

747

Bláthy Ottó Titusz

Feszítőcsavar transzformátorok tekercsoszlopaihoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. november 22. pdf

748

Bláthy Ottó Titusz

Eljárás és berendezés igen nagy mértékben változó esési magassággal dolgozó és turbinákkal közvetlenül hajtott váltakozó áramú synchron generátorokkal fölszerelt hydroelektromos telepek kedvező hatásfokának elérésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. november 22. pdf

749

Bláthy Ottó Titusz

Spannschraube für Spulensäulen von Transformatoren.

külföldi szabadalmak 1913. november 22. pdf

750

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif pour la commande en sens contraires des deux parties d'une génératrice de courant électrique à l'aide de turbines hydrauliques

külföldi szabadalmak 1913. november 24. pdf

751

Bláthy Ottó Titusz

Procédé de commande et dispositif pour installations hydro-électriques avec hauteur de chute variant fortement et avec génératrices de courant actionnées directement par les turbines

külföldi szabadalmak 1913. november 24. pdf

752

Bláthy Ottó Titusz

Procédé de commande pour génératrices de courant alternatif accouplées directement avec des turbines hydrauliques

külföldi szabadalmak 1913. november 24. pdf

753

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif pour la production de courant alternatif à fréquence constante dans les installations hydro-électriques avec hauteur de chute très variable

külföldi szabadalmak 1913. november 24. pdf

754

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif pour la production de courant alternatif avec nombre de périodes constant dans les installations hydro-électriques avec hauteur de chute fortement variable

külföldi szabadalmak 1913. november 24. pdf

755

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Kettős fegyverzettekercselés magas feszültségű egyenáramú gépek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. november 3. pdf

756

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Fémszálas izzólámpa

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. október 6. pdf

757

Hevesy György

Elektromosság és radioaktivitás

Elektrotechnika 1914 pdf

758

Gyáros Vilmos

A nagyfeszültségű egyenáramú vasutakról I.

Elektrotechnika 1914 pdf

759

Gáti Béla

A váltakozó áramú vasutak befolyása a telegráf- és telefonvezetékekre

Elektrotechnika 1914 pdf

760

Gyáros Vilmos

A nagyfeszültségű egyenáramú vasutakról II.

Elektrotechnika 1914 pdf

761

Szinnyei József

Vörös László

Magyar írók élete és munkái 1914 pdf

762

Szinnyei József

Weyde J. Ferencz

Magyar írók élete és munkái 1914 pdf

763

Szinnyei József

Woditska István

Magyar írók élete és munkái 1914 pdf

764

Szinnyei József

Zachara Lajos

Magyar írók élete és munkái 1914 pdf

765

Szinnyei József

Zappner Mór

Magyar írók élete és munkái 1914 pdf

766

Szinnyei József

Zipernowsky Károly

Magyar írók élete és munkái 1914 pdf

767

Szinnyei József

Zsakula Milán

Magyar írók élete és munkái 1914 pdf

768

Viczián Ede

Vízierőinknek más természetes erőforrásokhoz való viszonya. Válasz Fodor István "A villamos nagyvasúti vontatásáról" írt cikkére.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1914 pdf

769

Bláthy Ottó Titusz

Eljárás elektromos számlálók beszabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1914. április 9. pdf

770

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zum Einstellen von umlaufenden Elektrizitätszählern nach einem Normalzähler.

külföldi szabadalmak 1914. április 9. pdf

771

Bláthy Ottó Titusz

Calibrating electric meters.

külföldi szabadalmak 1914. december 15. pdf

772

Kandó Kálmán

Apparatus for protecting electric circuits.

külföldi szabadalmak 1914. december 19. pdf

773

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in brake magnets for electric meters.

külföldi szabadalmak 1914. december 23. pdf

774

Kandó Kálmán

Overhead conductor point for electric railways

külföldi szabadalmak 1914. december 9. pdf

775

Kandó Kálmán

Electric railway vehicle

külföldi szabadalmak 1914. december 9. pdf

776

Kandó Kálmán

Suspension of liquid containers on railway vehicles

külföldi szabadalmak 1914. december 9. pdf

777

Bláthy Ottó Titusz

Justiereinrichtung an Elektrizitätszählern

külföldi szabadalmak 1914. december 9. pdf

778

Kandó Kálmán

Electric railway vehicle

külföldi szabadalmak 1914. december 9. pdf

779

Kandó Kálmán

Overhead-conductor point for electric railways.

külföldi szabadalmak 1914. december 9. pdf

780

Kandó Kálmán

Suspension of liquid-containers on railway-vehicles

külföldi szabadalmak 1914. december 9. pdf

781

Kandó Kálmán

Electrical insulator

külföldi szabadalmak 1914. december 9. pdf

782

Kandó Kálmán

Elrendezés elektromos vezetékeknek szomszédos váltakozó áramok behatásával szemben való megvédésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1914. február 11. pdf

783

Kandó Kálmán

Einrichtung zur Immunisierung elektrischer Leitungen gegen den Einfluss von benachbarten Wechselströmen.

külföldi szabadalmak 1914. február 11. pdf

784

Kandó Kálmán

Einrichtung zur Immunisierung elektrischer Leitungen gegen den Einfluss von benachbarten Wechselströmen

külföldi szabadalmak 1914. február 13. pdf

785

Kandó Kálmán

Improvements relating to electrically driven vehicles.

külföldi szabadalmak 1914. február 18. pdf

786

Kandó Kálmán

Improvements in electrical insulators.

külföldi szabadalmak 1914. február 3. pdf

787

Kandó Kálmán

Kontaktdraht-Isolator mit Tragbolzen für den Draht

külföldi szabadalmak 1914. február 5. pdf

788

Kandó Kálmán

Szigetelő elektromos vasútak fölső vezetékeihez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1914. február 6. pdf

789

Kandó Kálmán

Isolator für Oberleitungsdrähte elektrischer Bahnen.

külföldi szabadalmak 1914. február 6. pdf

790

Kandó Kálmán

Improvements relating to the protection of electric circuits against the influence of alternating currents.

külföldi szabadalmak 1914. február 7. pdf

791

Kandó Kálmán

Improvements relating to supports for electric trolley wires.

külföldi szabadalmak 1914. január 10. pdf

792

Kandó Kálmán

Improvements in means for facilitating the passage of locomotives round curves.

külföldi szabadalmak 1914. január 10. pdf

793

Kandó Kálmán

Improvements relating to motor driven vehicles and locomotives.

külföldi szabadalmak 1914. január 10. pdf

794

Kandó Kálmán

Vezetéktartó árbóc elektromos vasutakhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1914. január 13. pdf

795

Kandó Kálmán

Leitungsmast für elektrische Bahnen

külföldi szabadalmak 1914. január 13. pdf

796

Kandó Kálmán

Improvements relating to the overhead conductors of electric railways.

külföldi szabadalmak 1914. január 19. pdf

797

Kandó Kálmán

Légváltó fölsővezetékes elektromos vasutakhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1914. január 21. pdf

798

Kandó Kálmán

Mótorelrendezés elektromosan hajtott járművekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1914. január 21. pdf

799

Kandó Kálmán

Luftweiche für elektrische Bahnen mit mehrfacher Kontaktleitung.

külföldi szabadalmak 1914. január 21. pdf

800

Kandó Kálmán

Motoraufhängung für elektrische Fahrzeuge.

külföldi szabadalmak 1914. január 21. pdf

801

Kandó Kálmán

Elektrisch betriebenes Fahrzeug

külföldi szabadalmak 1914. január 21. pdf

802

Kandó Kálmán

Luftweiche für elektrische Bahnen mit mehrfacher Kontakleitung

külföldi szabadalmak 1914. január 27. pdf

803

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Kétszálas villamos izzólámpa

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1914. július 14. pdf

804

Bláthy Ottó Titusz

Hűtőberendezés vízhűtésű olajtranszformátorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1914. május 9. pdf

805

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Berendezés nehéz elektromos vonatok hajtására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1914. március 16. pdf

806

Bláthy Ottó Titusz

Spannschraube für Spulensäulen von Transformatoren.

külföldi szabadalmak 1914. november 17. pdf

807

Jakobovits Dániel

Magyarország villamosközponti telepeinek háborús tapasztalatai és az ezekből levonható következmények

Elektrotechnika 1915 pdf

808

Darvasy

Nagyvárosok ellátása villamossággal

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1915 pdf

809

Szász Gyula

Szász Gyula megjegyzései Jakobovits Dániel "Magyarország villamos központi telepeinek tapasztalatai és az ezekből levonható következtetések" című cikkhez és a szerző válasza.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1915 pdf

810

Perczel Aladár

A volfrám előállítása, kapcsolatban az izzólámpásgyártás fejlődésével I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1915 pdf

811

Perczel Aladár

A volfrám előállítása, kapcsolatban az izzólámpásgyártás fejlődésével II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1915 pdf

812

Perczel Aladár

A volfrám-előállítása, kapcsolatban az izzólámásgyártás fejlődésével III.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1915 pdf

813

Perczel Aladár

A volfrám előállítása, kapcsolatban az izzólámpásgyártás fejlődésével IV.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1915 pdf

814

Perczel Aladár

A volfrám előállítása, kapcsolatban az izzólámpásgyártás fejlődésével V.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1915 pdf

815

Bláthy Ottó Titusz

Improved process of and apparatus for testing electricity meters.

külföldi szabadalmak 1915. április 8. pdf

816

Bláthy Ottó Titusz

Procédé de réglage des compteurs d'électricité

külföldi szabadalmak 1915. április 9. pdf

817

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés Ferraris elvén alapuló váltakozó áramú számlálókon az emelkedő terheléssel beálló regisztrálási minusz csökkentésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1915. január 12. pdf

818

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung an Wechselstromzählern nach FerrarisscEinrichtung an Wechselstromzählern nach Ferrarisschem Prinzip zum Ausgleich der Minderangaben mit sthem Prinzip zum Ausgleich der Minderangaben mit steigender Belastung. eigender Belastung.

külföldi szabadalmak 1915. január 13. pdf

819

Kandó Kálmán

Electric motor system.

külföldi szabadalmak 1915. június 24. pdf

820

Bláthy Ottó Titusz

Method for adjusting electric meters.

külföldi szabadalmak 1915. március 2. pdf

821

Bláthy Ottó Titusz

Verfahren und Einrichtung zum Einstellen von Elektrizitätszählern

külföldi szabadalmak 1915. március 20. pdf

822

Bláthy Ottó Titusz

Perkussziós gyújtó űrlövedékek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1915. november 15. pdf

823

Lampel Géza

A székesfőváros áramszolgáltatási viszonyai a háborúban

Elektrotechnika 1916 pdf

824

Molnár Lajos

Nagyvasutak elektrifikálásáról

Elektrotechnika 1916 pdf

825

Welwart Benő

Kristályfonoptikon, vagy a hallható írás

Elektrotechnika 1916 pdf

826

Liska József

Zemplén Győző

Elektrotechnika 1916 pdf

827

Siemens, Werner

Elektrotechnika 1916 pdf

828

Siemens, Werner emlékezete, születésének 100. évfordulóján

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1916 pdf

829

Kandó Kálmán

Berendezés kaszkád és paralellkapcsolásban működő indukciós mótorok melegedésének csökkentésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1916. augusztus 30. pdf

830

Kandó Kálmán

Berendezés szinkronfázis átalakítók üres járási munkájának csökkentésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1916. augusztus 30. pdf

831

Kandó Kálmán

Kapcsolási elrendezés kaszkad-paralell-kapcsolásban magas primér feszültséggel dolgozó indukciós mótorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1916. augusztus 30. pdf

832

Kandó Kálmán

Szabályozó eljárás és berendezés erősen változó terheléssel dolgozó váltakozó áramú erőátviteli telepek hatásfokának növelésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1916. augusztus 30. pdf

833

Kandó Kálmán

Forgattyús hajtómű a tengelyek fölött elrendezett mótorokkal felszerelt járművekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1916. augusztus 30. pdf

834

Kandó Kálmán

Berendezés erősen váltakozó terheléssel dolgozó váltakozó áramú erőátviteli telepek hatásfokának növelésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1916. augusztus 30. pdf

835

Kandó Kálmán

Indítóberendezés egyfázisú, többfázisú szinkronfázis átalakításához

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1916. december 1. pdf

836

Kandó Kálmán

Berendezés erősen váltakozó terheléssel dolgozó váltakozó áramú erőátviteli telepek hatásfokának növelésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1916. december 1. pdf

837

Kandó Kálmán

Szabályozó eljárás és berendezés erősen változó terheléssel dolgozó váltakozó áramú erőátviteli telepek hatásfokának növelésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1916. december 1. pdf

838

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Jelzőkészülék jelfogók segítségével vezérelt villamos izzólámpákkal

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1916. február 3. pdf

839

Welwart Benő

Elektromos olvasógép vakok részére

Elektrotechnika 1917 pdf

840

Déri Miksa

A mágnesezési görbe egyenlete

Elektrotechnika 1917 pdf

841

Seidner Mihály

Elektromos nagyművek és távüzemek I.

Elektrotechnika 1917 pdf

842

Seidner Mihály

Elektromos nagyművek és távüzemek II.

Elektrotechnika 1917 pdf

843

Seidner Mihály

Elektromos nagyművek és távüzemek III.

Elektrotechnika 1917 pdf

844

Zipernovszky Ferenc

Az átmeneti gazdaság az elektrotechnikában, különös tekintettel villamos műveinkre I.

Elektrotechnika 1917 pdf

845

Bánó László

A koronázó Mátyás-templom fűtése és világítása IV. Károly király koronázásakor

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1917 pdf

846

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Berendezés központi állítású, a helyszínen felhasítható váltókhoz a felhasításnak és a vezetékszakadásnak a központban való jelzését

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1917. április 14. pdf

847

Mihály Dénes

Berendezés tetszőleges objektumoknak tetszőleges távolságban való láthatóvá tételére elektromos úton működő felvevő és leadó készülékekkel

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1917. augusztus 25. pdf

848

Zipernovszky Ferenc

Az átmeneti gazdaság az elektrotechnikában, különös tekintettel villamos műveinkre II.

Elektrotechnika 1918 pdf

849

Zipernovszky Ferenc

Az átmeneti gazdaság az elektrotechnikában, különös tekintettel villamos műveinkre III.

Elektrotechnika 1918 pdf

850

Justus Artur

Hozzászólás Zipernovszky Ferenc főmérnök "Az átmeneti gazdaság az elektrotechnikában, különös tekintettel villamos műveinkre" című cikkéhez

Elektrotechnika 1918 pdf

851

Zipernovszky Ferenc

Zipernovszky Ferenc főmérnök válasza Justus Arturnak

Elektrotechnika 1918 pdf

852

Stark Lipót

Az elektromos munkaátvitel első feltalálója

Elektrotechnika 1918 pdf

853

Bakk Sándor

A villamosság népszerűsítése 1.

Elektrotechnika 1918 pdf

854

Bakk Sándor

A villamosság népszerűsítése 2.

Elektrotechnika 1918 pdf

855

Bartók Ferenc

Villamos áramfejlesztő telepek áramáremelő törekvései I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1918 pdf

856

Seidner Mihály

Megjegyzések az indukciós motor elméletéhez I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1918 pdf

857

Dorner Emil

Az elektromos izzólámpák szálainak elporladása és a lámpák megfeketedése I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1918 pdf

858

Dorner Emil

Az elektromos izzólámpák szálainak elporladása és a lámpák megfeketedése II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1918 pdf

859

Bartók Ferenc

Villamos áramfejlesztő telepek áramáremelő törekvései II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1918 pdf

860

Seidner Mihály

Megjegyzések az indukciós motor elméletéhez II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1918 pdf

861

Kandó Kálmán

Ágyazás kislégközű, betokozott elektromos gépek motorjaihoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1918. április 24. pdf

862

Kandó Kálmán

Szabályozó eljárás és berendezés nagyon változó terheléssel dolgozó váltakozó áramú erőátviteli telepek hatásfokának növelésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1918. augusztus 16. pdf

863

Kandó Kálmán

Olajfürdős magasfeszültségű forgó elektromos gép

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1918. június 10. pdf

864

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Sokszoros vezérlőberendezés kézi kontrollerekkel fölszerelt elektromos járművekre

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1918. június 15. pdf

865

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Berendezés munkagépek időszakos hajtására állandóan járó elektromótor segélyével

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1918. május 4. pdf

866

Mihály Dénes

Berendezés a vasúti jelzők tilos állásának a jelző előtt elhaladó vonatokon való jelzésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1918. október 16. pdf

867

Mihály Dénes

Vasúti fényjelzők tilos záródását közvetlen fényhatás folytán jelző berendezés

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1918. október 16. pdf

868

Mihály Dénes

Mágneselektromos zárókontaktus

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1918. október 24. pdf

869

Wilczek Ernő

Emlékirat Magyarország elektromos energiával való ellátásáról 1.

Elektrotechnika 1919 pdf

870

Wilczek Ernő

Emlékirat Magyarország elektromos energiával való ellátásáról 2.

Elektrotechnika 1919 pdf

871

Wilczek Ernő

Emlékirat Magyarország elektromos energiával való ellátásáról 3.

Elektrotechnika 1919 pdf

872

Wilczek Ernő

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület "Emlékirat Magyarország elektromos energiával való ellátásáról" tárgyában a magyar kereskedelmi miniszterhez intézett felirata

Elektrotechnika 1919 pdf

873

Klein József

A Bláthy-féle elv és a financiális szempont

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919 pdf

874

Bánki Donát

Emlékirat Magyarország elektromos energiával való ellátásáról. A kereskedelemügyi miniszter 1918. évi kiadványának kritikai ismertetése.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919 pdf

875

Mihály Dénes

Projectofon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1919. április 30. pdf

876

Mihály Dénes

Önműködő indítókészülék gázmótorokra

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1919. december 19. pdf

877

Mihály Dénes

Eljárás és berendezés fényérző cellákkal és képek elektromos,átvitelére szolgáló készülékek (képtávírók és távolbalátók) szinkronizálására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1919. február 18. pdf

878

Kandó Kálmán

Einrichtung zur Verminderung der Leerlaufarbeit von Synchron-Phasenumformern.

külföldi szabadalmak 1919. május 19. pdf

879

Kandó Kálmán

Antriebskurbelgestänge für Fahrzeuge mit über den Achsen liegenden Motoren.

külföldi szabadalmak 1919. május 19. pdf

880

Kandó Kálmán

Umlaufende elektrische Hochspannungsmaschine mit Ölbad.

külföldi szabadalmak 1919. november 25. pdf

881

Mihály Dénes

Újítások oscillografokon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1919. október 24. pdf

882

Mihály Dénes

Oszcillográfok alkalmazása képeknek elektromos úton a távolba való átvitelére szolgáló készülékekhez, különösen távolbalátókhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1919. október 27. pdf

883

Mihály Dénes

Berendezés hangvillák rezgésszámának befolyásolására és velük hajtott fonikus kerékkel működő berendezések módosítására, illetve szinkronizálására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1919. október 27. pdf

884

A magyar elektronika aktuális problémái

Elektrotechnika 1920 pdf

885

A magyar kir. államvasutak főhálózatának villamosítása, különös tekintettel széngazdálkodásunkra I.

Elektrotechnika 1920 pdf

886

A magyar kir. államvasutak főhálózatának villamosítása, különös tekintettel széngazdálkodásunkra II.

Elektrotechnika 1920 pdf

887

A magyar kir. államvasutak főhálózatának villamosítása, különös tekintettel széngazdálkodásunkra III.

Elektrotechnika 1920 pdf

888

Bláthy Ottó Titusz

Eljárás elektromos mótorszámlálók beszabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. április 14. pdf

889

Bláthy Ottó Titusz

Pólusátkapcsolás többfázisú indukciós mótorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. április 19. pdf

890

Kandó Kálmán

Nachgiebige Aufhängung von mit hoher Umlaufszahl laufenden Maschinen an Fahrzeugen.

külföldi szabadalmak 1920. április 27. pdf

891

Bláthy Ottó Titusz

Verfahren zur Einstellung von umlaufenden elektrischen Zählern

külföldi szabadalmak 1920. április 28. pdf

892

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Köpenyes elektromágnessel ellátott jelzőkészülék

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. április 29. pdf

893

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Fali távbeszélő készülék

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. április 6. pdf

894

Kandó Kálmán

Reguleringsanordning for med Induktionsmotorer belastende Vekselströmskraftoverföringsanläg.

külföldi szabadalmak 1920. augusztus 12. pdf

895

Kandó Kálmán

Anordning til Forögelse af Selvinduktionen af Primärviklingen paa en synkron Omformer, som omformer enfaset Vekselström til flerfasede Vekselströmme.

külföldi szabadalmak 1920. augusztus 12. pdf

896

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Kapcsolószerkezet távbeszélő- vagy távíróvezetékeknek egymással való összeköttetésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. augusztus 17. pdf

897

Kandó Kálmán

Stangsystem til Fremdrift af Vogne med over Hjulakslerne liggnende Motorer.

külföldi szabadalmak 1920. augusztus 4. pdf

898

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés elektromos számlálók beszabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. december 29. pdf

899

Kandó Kálmán

Regelungseinrichtung für mit stark wechselnder Belastung arbeitende Wechselstrom-Kraftübertragungsanlagen.

külföldi szabadalmak 1920. február 21. pdf

900

Kandó Kálmán

Pólusátkapcsoló berendezés háromfázisú váltakozó áramú mótorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. február 23. pdf

901

Kandó Kálmán

Lagerung für die Läufer von eingekapselten elektrischen Maschinen mit kleinem Luftspalt.

külföldi szabadalmak 1920. január 9. pdf

902

Mihály Dénes

Elektromos fényzár képeknek elektromos úton a távolba való átvitelére szolgáló készülékekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. június 16. pdf

903

Bláthy Ottó Titusz

Polumschaltung für Mehrphaseninduktionsmotoren, bei der eine n-polige Dreiphasenwicklung mit n 3 Spulen in eine Zweiphasenwicklung umgeschaltet wird

külföldi szabadalmak 1920. június 17. pdf

904

Bláthy Ottó Titusz

Pólusátkapcsolás többfázisú indukciós mótorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. június 8. pdf

905

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Berendezés távbeszélő illetve távjelző vonalvezetékeknek egymással való összeköttetésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. május 22. pdf

906

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Áramhozzávezető drót üvegbe való légmentes beforrasztásra, különösen más effélékhez és elektromos izzólámpákhoz és eljárás ennek előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. május 26. pdf

907

Kandó Kálmán

Einrichtung zur Regelung der Klemmenspannung von durch Phasenumformer gespeisten Wechselstrominduktionsmotoren.

külföldi szabadalmak 1920. május 3. pdf

908

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Távbeszélő hallgatóval egyesített mikrofon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. május 5. pdf

909

Bláthy Ottó Titusz

Polumschaltung für Mehrphaseninduktionsmotoren

külföldi szabadalmak 1920. május 5. pdf

910

Bláthy Ottó Titusz

Adjusting integrating electricity meters

külföldi szabadalmak 1920. november 6. pdf

911

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Egyenáramú elektromágnes önműködően késleltetett horgony működtetéssel

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. november 8. pdf

912

Bláthy Ottó Titusz

Hűtőberendezés forgó kétsarkú mágnesek hornyaiban elrendezett tekercselései számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. október 23. pdf

913

Bláthy Ottó Titusz

Pólusátkapcsolás többfázisú váltakozóáramú tekercselésekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. szeptember 11. pdf

914

Kandó Kálmán

Crank gear for motor driven vehicles

külföldi szabadalmak 1920. szeptember 17. pdf

915

Kandó Kálmán

Rotary electric machine

külföldi szabadalmak 1920. szeptember 17. pdf

916

Kandó Kálmán

Rotary electric machine

külföldi szabadalmak 1920. szeptember 17. pdf

917

Kandó Kálmán

Alternating current power transmission plant

külföldi szabadalmak 1920. szeptember 17. pdf

918

Kandó Kálmán

Crank-gear for motor-driven vehicles

külföldi szabadalmak 1920. szeptember 17. pdf

919

Kandó Kálmán

Bearing of the rotors of electric machines

külföldi szabadalmak 1920. szeptember 17. pdf

920

Kandó Kálmán

Phase converter

külföldi szabadalmak 1920. szeptember 17. pdf

921

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 1.

Elektrotechnika 1921 pdf

922

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 2.

Elektrotechnika 1921 pdf

923

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 3.

Elektrotechnika 1921 pdf

924

Fényes Kornél

Automobilok elektromos önindító és világító berendezései I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1921 pdf

925

Fényes Kornél

Automobilok elektromos önindító és világító berendezései II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1921 pdf

926

Knuth Károly

Villamos- és fűtőtelepek egyesítése I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1921 pdf

927

Knuth Károly

Villamos- és fűtőtelepek egyesítése II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1921 pdf

928

Bláthy Ottó Titusz

Polumschaltung für Mehrphaseninduktionsmotoren

külföldi szabadalmak 1921. április 14. pdf

929

Bláthy Ottó Titusz

Mode de commutation des pôles pour moteurs à induction polyphasés

külföldi szabadalmak 1921. április 16. pdf

930

Bláthy Ottó Titusz

A system of pole-changing for polyphase induction motors

külföldi szabadalmak 1921. április 19. pdf

931

Bláthy Ottó Titusz

Polumschaltung für Mehrphaseninduktionsmotoren.

külföldi szabadalmak 1921. április 19. pdf

932

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Áramátvezető drót üvegbe való légmentes beforrasztásra, különösen elektromos izzólámpákhoz és más effélékhez és eljárás annak előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1921. április 21. pdf

933

Bláthy Ottó Titusz

Polumschaltung für Mehrphaseninduktionsmotoren.

külföldi szabadalmak 1921. április 8. pdf

934

Bláthy Ottó Titusz

Pólusátkapcsolás többfázisú indukciós mótorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1921. április 9. pdf

935

Kandó Kálmán

Procédé de réglage et disposition pour augmenter le rendement de transmissions de force motrice à courant alternatif fonctionnant sous une charge très variable

külföldi szabadalmak 1921. augusztus 10. pdf

936

Bláthy Ottó Titusz

Procédé de réglage des compteurs d'électricité

külföldi szabadalmak 1921. december 17. pdf

937

Bláthy Ottó Titusz

Speed regulation of polyphase induction motors

külföldi szabadalmak 1921. december 19. pdf

938

Bláthy Ottó Titusz

Improved process for setting in rotating electric meters

külföldi szabadalmak 1921. december 28. pdf

939

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to the setting of rotating electricity meters

külföldi szabadalmak 1921. december 28. pdf

940

Bláthy Ottó Titusz

A system of pole changing for polyphase induction motors

külföldi szabadalmak 1921. december 30. pdf

941

Bláthy Ottó Titusz

A system of pole-changing for polyphase induction motors

külföldi szabadalmak 1921. december 31. pdf

942

Kandó Kálmán

Umlaufende elektrische Hochspannungsmaschine mit Ölbad.

külföldi szabadalmak 1921. február 28. pdf

943

Kandó Kálmán

Antriebskurbelgestänge für Fahrzeuge mit über den Achsen liegenden Motoren.

külföldi szabadalmak 1921. február 28. pdf

944

Kandó Kálmán

Lagerung für die Läufer von eingekapselten elektrischen Maschinen mit kleinem Luftspalt.

külföldi szabadalmak 1921. február 28. pdf

945

Kandó Kálmán

Reglungsverfahren und Einrichtung zur Erhöhung des Wirkungsgrades von Wechselstrom-Kraftübertragungsanlagen mit Induktionsmotoren, die mit stark wechselnder Belastung arbeiten.

külföldi szabadalmak 1921. február 28. pdf

946

Kandó Kálmán

Phase converter

külföldi szabadalmak 1921. január 14. pdf

947

Kandó Kálmán

Crank gear for motor driven vehicles

külföldi szabadalmak 1921. január 14. pdf

948

Kandó Kálmán

Rotary electric machine

külföldi szabadalmak 1921. január 14. pdf

949

Kandó Kálmán

Bearing for the rotors of electric machines

külföldi szabadalmak 1921. január 14. pdf

950

Kandó Kálmán

Alternating current power transmission plant

külföldi szabadalmak 1921. január 14. pdf

951

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zum Einstellen von umlaufenden Elektrizitätszählern nach einem Normalzähler

külföldi szabadalmak 1921. január 8. pdf

952

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Távbeszélő berendezéssel egyesített vasúti hangjelző berendezés

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1921. július 12. pdf

953

Kandó Kálmán

Système de commande par manivelles et bielles pour véhicules dont les moteurs sont disposés au-dessus des essieux

külföldi szabadalmak 1921. július 5. pdf

954

Kandó Kálmán

Machine électrique rotative à haute tension avec bain d'huile

külföldi szabadalmak 1921. július 5. pdf

955

Kandó Kálmán

Method and arrangement for increasing the efficiency of alternting current power-transmission-plants

külföldi szabadalmak 1921. június 13. pdf

956

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to crank gears for locomotive

külföldi szabadalmak 1921. június 13. pdf

957

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to rotary high tension electrical machines with oil bath

külföldi szabadalmak 1921. június 17. pdf

958

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zum Einstellen von umlaufenden Elektrizitätszählern nach einem Normalzähler.

külföldi szabadalmak 1921. június 6. pdf

959

Kandó Kálmán

Support ou paliers pour les rotors de machines électriques cuirassées avec petit entrefer

külföldi szabadalmak 1921. május 10. pdf

960

Mihály Dénes

Újítás fotofonografokon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1921. május 31. pdf

961

Kandó Kálmán

Pólusátkapcsolás váltakozó áramú motorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1921. március 2. pdf

962

Bláthy Ottó Titusz

Verfahren zur Einstellung von umlaufenden Elektrizitätszählern.

külföldi szabadalmak 1921. március 29. pdf

963

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zum einstellen von umlaufenden Elektrizitätszählern nach einem Normalzähler.

külföldi szabadalmak 1921. november 15. pdf

964

Bláthy Ottó Titusz

Verfahren zur Einstellung von umlaufenden elektrischen Zählern.

külföldi szabadalmak 1921. november 15. pdf

965

Bláthy Ottó Titusz

Procédé pour le réglage de compteurs électriques rotatifs

külföldi szabadalmak 1921. november 21. pdf

966

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Hajtómű induktorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1921. november 29. pdf

967

Mihály Dénes

Stereoskopikus mozgófényképek és felvevőkészülék azoknak előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1921. szeptember 10. pdf

968

Mihály Dénes

Természetes színű mozgófényképek és eljárás azoknak előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1921. szeptember 10. pdf

969

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 4.

Elektrotechnika 1922 pdf

970

Boleman Géza

Takarékosság és szemvédelem

Elektrotechnika 1922 pdf

971

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 5.

Elektrotechnika 1922 pdf

972

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 6.

Elektrotechnika 1922 pdf

973

A hazai szikratávíró-hírszolgálat

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1922 pdf

974

Borus Ferenc

Villamos ellátásunk fejlődéséhez

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1922 pdf

975

Szász Gyula

A tatabánya-tokodi 63 ezer voltos villamos távvezeték I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1922 pdf

976

Szász Gyula

A tatabánya-tokodi 63 ezer voltos villamos távvezeték II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1922 pdf

977

Fodor István

Az erősáramú technika negyvenéves jubileuma (1881-1921) I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1922 pdf

978

Fodor István

Az erősáramú technika negyvenéves jubileuma (1881-1921) II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1922 pdf

979

Bánki Donát (1859-1922)

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1922 pdf

980

Bláthy Ottó Titusz

Magnetsystem-Anordnung an Wechselstrom-Induktionszählern

külföldi szabadalmak 1922. augusztus 3. pdf

981

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zur elektrischen Erhitzung von drehbaren eisernen Hohlwalzen.

külföldi szabadalmak 1922. december 15. pdf

982

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zur elektrischen Erhitzung von drehbaren eisernen Hohlwalzen, insbesondere von Kalander- und dergl. Walzen.

külföldi szabadalmak 1922. december 16. pdf

983

Kandó Kálmán

Polumschaltung zur Geschwindigkeitsregelung von Mehrphasen-Induktionsmotoren.

külföldi szabadalmak 1922. február 25. pdf

984

Kandó Kálmán

Method of speed regulation for polyphase induction motors

külföldi szabadalmak 1922. február 28. pdf

985

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés üreges vashengerek elektromos hevítésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1922. január 11. pdf

986

Bláthy Ottó Titusz

Adjusting electric meters

külföldi szabadalmak 1922. január 14. pdf

987

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zur Erhitzung umiaufender eiserner Hohlwalzen durch elektrische Induktionsströme

külföldi szabadalmak 1922. január 22. pdf

988

Bláthy Ottó Titusz

Mágnesrendszer elrendezés váltakozó áramú indukciós számlálókhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1922. július 29. pdf

989

Kandó Kálmán

Alternating current power transmission plants

külföldi szabadalmak 1922. június 8. pdf

990

Kandó Kálmán

Pólusátkapcsolás és ennek megvalósítására szolgáló tekercselés többfázisú indukciós mótor sebességének szabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1922. március 1. pdf

991

Kandó Kálmán

A system of pole-changing for polyphase induction motors

külföldi szabadalmak 1922. március 1. pdf

992

Kandó Kálmán

Dispositif commutateur de pôles pour moteurs à induction à courant alternatif polyphasés, et enroulement pour la réalisation de ce dispositif

külföldi szabadalmak 1922. március 1. pdf

993

Kandó Kálmán

Polumschaltbarer Mehrphasen-Induktionsmotor.

külföldi szabadalmak 1922. március 2. pdf

994

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Berendezés beszélgetések önműködő számlálására távbeszélő központokban

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1922. október 14. pdf

995

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 7.

Elektrotechnika 1923 pdf

996

Straub Sándor

Elektrotechnika 1923 pdf

997

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 8.

Elektrotechnika 1923 pdf

998

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 9.

Elektrotechnika 1923 pdf

999

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 10.

Elektrotechnika 1923 pdf

1000

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 11.

Elektrotechnika 1923 pdf

1001

Wilczek Ernő

Bláthy Ottó Titusz

Elektrotechnika 1923 pdf

1002

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 12.

Elektrotechnika 1923 pdf

1003

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 13.

Elektrotechnika 1923 pdf

1004

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 14.

Elektrotechnika 1923 pdf

1005

Vértessy Kornél

Bláthy Ottó Titusz jubileuma

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1923 pdf

1006

Kandó Kálmán

Speed regulation for polyphase induction motors

külföldi szabadalmak 1923. április 19. pdf

1007

Kandó Kálmán

Phase converter

külföldi szabadalmak 1923. augusztus 21. pdf

1008

Kandó Kálmán

Crank gear for motor driven vehicles

külföldi szabadalmak 1923. augusztus 21. pdf

1009

Kandó Kálmán

Rotary electric machine

külföldi szabadalmak 1923. augusztus 21. pdf

1010

Kandó Kálmán

A system of pole-changing for polyphase induction motors

külföldi szabadalmak 1923. február 24. pdf

1011

Mihály Dénes

Képbontó és összeállító berendezés képtávírókhoz, főleg távolbalátókhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1923. január 2. pdf

1012

Bláthy Ottó Titusz

Elektromagnetsystem-Anordnung an Wechselstrom-Induktionszählern.

külföldi szabadalmak 1923. július 18. pdf

1013

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to alternating electric current induction meters

külföldi szabadalmak 1923. július 30. pdf

1014

Bláthy Ottó Titusz

Disposition du système magnétique dans les compteurs à induction pour courant alternatif

külföldi szabadalmak 1923. július 5. pdf

1015

Bláthy Ottó Titusz

Magnetsystemanordnung an Wechselstrominduktionszählern.

külföldi szabadalmak 1923. május 18. pdf

1016

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Léghijjas villamos izzólámpa

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1923. május 30. pdf

1017

Bláthy Ottó Titusz

Anordnung des Bremsmagneten an Motorzählern

külföldi szabadalmak 1923. március 16. pdf

1018

Bláthy Ottó Titusz

Fékezőmágnes elrendezés motoros számlálókon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1923. március 27. pdf

1019

Mihály Dénes – Zombory László

Filmtovábbító hajtómű mozgókép felvevő- és vetítőgépekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1923. november 7. pdf

1020

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Elektromágneses állító berendezés

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1923. szeptember 15. pdf

1021

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 15.

Elektrotechnika 1924 pdf

1022

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 16.

Elektrotechnika 1924 pdf

1023

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 17.

Elektrotechnika 1924 pdf

1024

Engelhardt Ágoston

A távtelefonia technikája

Elektrotechnika 1924 pdf

1025

Verebély László

A m. kir. államvasutak villamos próbaüzeme

Elektrotechnika 1924 pdf

1026

Engelhardt Ágoston

A távtelefonia technikája

Elektrotechnika 1924 pdf

1027

Verebély László

A m. kir. államvasutak villamossági munkálatai

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1924 pdf

1028

Túry Pál

A röntgen- (X-) sugarak újabb alkalmazási köre az anyagvizsgálatban

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1924 pdf

1029

Bláthy Ottó Titusz

Mágnesrendszer elrendezés váltakozó áramú indukciós számlálókhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1924. augusztus 23. pdf

1030

Bláthy Ottó Titusz

Triebmagnetsystem für Wechselstrom-Induktionszähler.

külföldi szabadalmak 1924. augusztus 25. pdf

1031

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Indukciós cséve

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1924. augusztus 6. pdf

1032

Kandó Kálmán

Improvements in arrangements for the automatic starting and re-synchronising of synchronous phase converters

külföldi szabadalmak 1924. július 11. pdf

1033

Kandó Kálmán

Improvements in starting devices for induction motors fed from synchronous phase converters

külföldi szabadalmak 1924. július 9. pdf

1034

Kandó Kálmán

Polomkoppling för flerfas-växelströminduktionsmotorer och lindning att utföra densamma

külföldi szabadalmak 1924. június 2. pdf

1035

Kandó Kálmán

Berendezés szinkron-fázisátalakítók önműködő indítására és szinkronizmusának önműködő helyreállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1924. június 4. pdf

1036

Bláthy Ottó Titusz

Hauptstrommagnet für Induktions-Wechselstromzähler.

külföldi szabadalmak 1924. június 6. pdf

1037

Kandó Kálmán

Indítószerkezet szinkron-fázisátalakítók útján táplált indukciós mótorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1924. május 28. pdf

1038

Bláthy Ottó Titusz

Főáramú elektómágneses indukciós áramszámlálókhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1924. május 31. pdf

1039

Kandó Kálmán

Startanordning för genom synkronfasomformare matade induktionsmotorer

külföldi szabadalmak 1924. szeptember 24. pdf

1040

Kandó Kálmán

Anordning för automatisk igångsättning och återställning av synkronismen hos synkronfasformare

külföldi szabadalmak 1924. szeptember 24. pdf

1041

Francz Károly

A távolságokra való telefonkábelek kérdése Magyarországon

Elektrotechnika 1925 pdf

1042

Ratkovszky Ferenc

A mágnesezési görbe és a mágnesező áram harmónikusai

Elektrotechnika 1925 pdf

1043

Fodor István

A kristálydetektor térfoglalása

Elektrotechnika 1925 pdf

1044

A villamos transzformátor 40 éves története. 1885–1925

0 1925 pdf

1045

A transzformátor negyvenéves története. 1885–1925

Ganz-féle Villamossági Részvénytársaság 1925 pdf

1046

Kandó Kálmán

Plant working with induction motor fed from synchronous phase converter

külföldi szabadalmak 1925. április 22. pdf

1047

Kandó Kálmán

Synchronous phase converter

külföldi szabadalmak 1925. április 22. pdf

1048

Kandó Kálmán

Antriebseinrichtung für aus einer Einphasenfahrleitung mit Mehrphasenmotoren angetriebene elektrische Eisenbahnfahrzeuge.

külföldi szabadalmak 1925. december 11. pdf

1049

Kandó Kálmán

Antriebseinrichtung für aus einer Einphasenfahrleitung mit Mehrphaseninduktionsmotoren angetriebene elektrische Eisenbahnen.

külföldi szabadalmak 1925. december 14. pdf

1050

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to slot windings for high tension electrical machines

külföldi szabadalmak 1925. december 18. pdf

1051

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to driving mechanism for electric raliways operated by polyphase motors from a monophase line wire

külföldi szabadalmak 1925. december 18. pdf

1052

Bláthy Ottó Titusz

Biztosító berendezés sík rotortekercsekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. december 19. pdf

1053

Bláthy Ottó Titusz

Rotierender Feldmagnet.

külföldi szabadalmak 1925. december 21. pdf

1054

Bláthy Ottó Titusz

Anordnung zur Sicherung ebener Läuferspulen bei elektrischen Maschinen gegen die Wirkung der Zentrifugalkraft

külföldi szabadalmak 1925. december 23. pdf

1055

Kandó Kálmán

Driftanordning vid från en enfasfarledning matade med flerfasmotorer drivna elektriska järnvägslokomotiv

külföldi szabadalmak 1925. december 23. pdf

1056

Kandó Kálmán

Enroulement disposé dans des encoches pour machines à haute tension

külföldi szabadalmak 1925. december 28. pdf

1057

Kandó Kálmán

Dispositif de traction pour chemins de fer électriques actionnés par des moteurs polyphasés alimentés par une conduite de ligne monophasée

külföldi szabadalmak 1925. december 28. pdf

1058

Bláthy Ottó Titusz

Üzemeljárás és fegyverzettekercselés tág határok között változó teljesítménytényezővel és váltakozva előresiető és elmaradó fáziseltolással dolgozó váltakozó áramú generátorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. február 17. pdf

1059

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Berendezés villamos hullámok felvételére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. február 20. pdf

1060

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to alternating current induction meters

külföldi szabadalmak 1925. július 21. pdf

1061

Bláthy Ottó Titusz

Elektromagnetsystemanordnung an Wechselstrom-Induktionszählern.

külföldi szabadalmak 1925. június 18. pdf

1062

Bláthy Ottó Titusz

Magnetsystem-Anordnung an Wechselstrom-Induktionszählern

külföldi szabadalmak 1925. június 19. pdf

1063

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás fény előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. június 23. pdf

1064

Bláthy Ottó Titusz

Disposition du système magnétique dans les compteurs à induction pour courant alternatif

külföldi szabadalmak 1925. június 29. pdf

1065

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Léghijjas villamos izzólámpa

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. május 12. pdf

1066

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Fémszálas izzólámpa csavarvonal alakú izzótesttel

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. május 19. pdf

1067

Kandó Kálmán

Speed regulation for polyphase induction motors

külföldi szabadalmak 1925. május 19. pdf

1068

Bláthy Ottó Titusz

Betriebsverfahren für Wechselstromerzeuger die mit stark veränderlichem Leistungsfaktor und mit wechselweise vor- oder nacheilender Phasenverschiebung arbeiten.

külföldi szabadalmak 1925. március 12. pdf

1069

Kandó Kálmán

Dispositif de démarrage pour moteurs à induction alimentés par transformateur de phase synchrone

külföldi szabadalmak 1925. március 12. pdf

1070

Kandó Kálmán

Disposition pour le démarrage automatique et le rétablissement du synchronisme de transformateurs de phase synchrones

külföldi szabadalmak 1925. március 12. pdf

1071

Kandó Kálmán

Einrichtung zum selbsttätigen Anlassen und Wiederherstellung des Synchronismus von Synchronphasenumformern.

külföldi szabadalmak 1925. március 2. pdf

1072

Kandó Kálmán

Anlassvorrichtung für durch Synchronphasenumformer gespeiste Induktionsmotoren.

külföldi szabadalmak 1925. március 2. pdf

1073

Kandó Kálmán

Phase converter

külföldi szabadalmak 1925. március 20. pdf

1074

Kandó Kálmán

Motor motivated mechanism

külföldi szabadalmak 1925. március 20. pdf

1075

Kandó Kálmán

Anlassvorrichtung für durch Synchronphasenumformer gespeiste Induktionsmotoren.

külföldi szabadalmak 1925. március 3. pdf

1076

Kandó Kálmán

Einrichtung zur selbsttätigen Wiederherstellung des Synchronismus von Synchronphasenumformern.

külföldi szabadalmak 1925. március 3. pdf

1077

Kandó Kálmán

Hornyokban elrendezett tekercselrendezés nagyfeszültségű elektromos gépek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. március 7. pdf

1078

Kandó Kálmán

Hajtóberendezés egyfázisú munkavezetékből többfázisú motorokkal hajtott elektromos vasutak számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. március 7. pdf

1079

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás csavarvonal alakú wolfram izzótest előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. november 3. pdf

1080

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Üvegbúra villamos izzólámpákhoz vagy kisütési edényekhez és eljárás ennek előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. november 30. pdf

1081

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Javítás az izzólámpa- vákuum előállításában

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. szeptember 7. pdf

1082

Borus Ferenc

Csonkamagyarország villamosításáról

Elektrotechnika 1926 pdf

1083

Hertsko

A rádióval kapcsolatos veszélyekről

Elektrotechnika 1926 pdf

1084

Hertsko

A rádióval kapcsolatos veszélyekről

Elektrotechnika 1926 pdf

1085

Bláthy Ottó Titusz

Forgó gerjesztő mágnes turbógenerátorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. április 10. pdf

1086

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés a hűtőfelület növelésére forgó mágneseknek élre állított csupasz vezetőkből álló gerjesztő tekercsein

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. április 10. pdf

1087

Bláthy Ottó Titusz

Umlaufender Feldmagnet für Turbogeneratoren, bei dem die Erregerwicklung aus mehr als zwei aus blanken Metallbändern gewickelten Spulen besteht

külföldi szabadalmak 1926. április 17. pdf

1088

Bláthy Ottó Titusz

Umlaufender Feldmagnet für Turbogeneratoren.

külföldi szabadalmak 1926. április 19. pdf

1089

Mihály Dénes - Pelikán Oszkár

Hirdető kerék

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. április 26. pdf

1090

Mihály Dénes

Képanalysator és synthetisator különösen rádióoptikai célokra

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. április 26. pdf

1091

Kandó Kálmán

Means for controlling induction motors fed from rotary synchronous phase-converters

külföldi szabadalmak 1926. december 29. pdf

1092

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif de protection pour bobines plates de rotor

külföldi szabadalmak 1926. december 4. pdf

1093

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás és készülék csavarvonal alakú izzótestek előállítására és szerelésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. február 17. pdf

1094

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás izzólámpák léghijjassági fokának ellenőrzésére és mérésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. február 8. pdf

1095

Kandó Kálmán

Önműködő szabályozó berendezés forgó szinkron-fázisátalakítók gerjesztéséhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. július 29. pdf

1096

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás oxidkatódák előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. június 22. pdf

1097

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Berendezés jelzési áramlövések átvitelére, amelyek távbeszélő berendezésekben áramlövések behatása folytán működésbe jövő készülékek vezérlésére szolgálnak

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. június 24. pdf

1098

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Távbeszélő berendezés

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. május 21. pdf

1099

Bláthy Ottó Titusz

Forgó gerjesztőmágnes turbógenerátorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. május 26. pdf

1100

Bláthy Ottó Titusz

Umlaufender Feldmagnet für Turbogeneratoren.

külföldi szabadalmak 1926. május 27. pdf

1101

Bláthy Ottó Titusz

Umlaufender Feldmagnet für Turbogeneratoren, bei dem die Erregerwicklung aus mehr als zwei aus blanken Metallbändern gewickelten Spulen besteht

külföldi szabadalmak 1926. május 29. pdf

1102

Bláthy Ottó Titusz

Schutzeinrichtung für ebene Läuferspulen.

külföldi szabadalmak 1926. november 22. pdf

1103

Bláthy Ottó Titusz

Inducteur rotatif pour turbo-génératrices

külföldi szabadalmak 1926. október 13. pdf

1104

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to rotating field magnets for turbo-generators

külföldi szabadalmak 1926. október 19. pdf

1105

Kandó Kálmán

Phase converter

külföldi szabadalmak 1926. október 19. pdf

1106

Bláthy Ottó Titusz

Umlaufender Feldmagnet für Turbogeneratoren.

külföldi szabadalmak 1926. szeptember 10. pdf

1107

Mihály Dénes

Többszörös telefon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. szeptember 16. pdf

1108

Bláthy Ottó Titusz

Eljárás aluminium tárgyaknak aluminiumoxid bevonattal való ellátására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. szeptember 4. pdf

1109

Kovács Ernő

Csonkamagyarország villamos energiaellátása

Elektrotechnika 1927 pdf

1110

Varga Géza

Izzókatódos röntgencsövek hatásfoka különböző készüléktípusoknál

Elektrotechnika 1927 pdf

1111

Mende Jenő

A forgó kondenzátorokról

Elektrotechnika 1927 pdf

1112

Zappner Mór

A villamosságról

Elektrotechnika 1927 pdf

1113

Zappner Mór

A villamosságról

Elektrotechnika 1927 pdf

1114

Zappner Mór

A villamosságról

Elektrotechnika 1927 pdf

1115

Petró István

Magyarország villamos energiatermeléséről

Elektrotechnika 1927 pdf

1116

Lenkei Andor

Alessandro Volta

Elektrotechnika 1927 pdf

1117

Longauer Ferenc

A villamos nagyvasúti fűtés fejlődése és az új villamos fűtéssel is ellátott MÁV-személykocsik ismertetése

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1927 pdf

1118

Verebély László

A dunántúli villamossági terv

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1927 pdf

1119

Fodor István

Edison magyar úttörői

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1927 pdf

1120

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to rotating field magnets for turbo-generators

külföldi szabadalmak 1927. április 11. pdf

1121

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to cooling arrangements for dynamo electrical machines

külföldi szabadalmak 1927. augusztus 22. pdf

1122

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to cooling arrangements for dynamo electrical machines

külföldi szabadalmak 1927. augusztus 22. pdf

1123

Bláthy Ottó Titusz

Kühleinrichtung elektrischer Maschinen.

külföldi szabadalmak 1927. augusztus 22. pdf

1124

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif de refroidissement de machines électriques

külföldi szabadalmak 1927. augusztus 29. pdf

1125

Bláthy Ottó Titusz

Hűtőberendezés elektromos gépek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1927. augusztus 6. pdf

1126

Bláthy Ottó Titusz

Kühleinrichtung elektrischer Maschinen.

külföldi szabadalmak 1927. augusztus 8. pdf

1127

Bláthy Ottó Titusz

Villamos gépek hűtőberendezése

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1927. február 23. pdf

1128

Bláthy Ottó Titusz

Kühleinrichtung für elektrische Maschinen mit Wasser- und Luftkühlung, bei denen wassergekühlte Körper zwischen die Blechstapel des Ständereisens eingebaut sind

külföldi szabadalmak 1927. február 24. pdf

1129

Bláthy Ottó Titusz

Rotating field magnet for turbogenerators

külföldi szabadalmak 1927. január 14. pdf

1130

Bláthy Ottó Titusz

Rotating field magnet for turbogenerators

külföldi szabadalmak 1927. január 14. pdf

1131

Kandó Kálmán

Selbsttätige Reglungsvorrichtung für die Erregung von umlaufenden Synchronphasenumformern.

külföldi szabadalmak 1927. július 12. pdf

1132

Kandó Kálmán

Selbsttätige Reglungsvorrichtung für die Erregung von umlaufenden Synchron-Phasenumformern.

külföldi szabadalmak 1927. július 12. pdf

1133

Kandó Kálmán

Système de réglage automatique de l'excitation de convertisseurs de phases rotatifs synchrones

külföldi szabadalmak 1927. július 22. pdf

1134

Kandó Kálmán

Automatisk Reguleringsanordning for Magnetiseringen af roterende synkrone Faseomformere.

külföldi szabadalmak 1927. július 23, pdf

1135

Kandó Kálmán

Control system

külföldi szabadalmak 1927. július 27. pdf

1136

Kandó Kálmán

Automatisk regleringsanordning för magnetisering av synkronfastalsomformare

külföldi szabadalmak 1927. július 28. pdf

1137

Bláthy Ottó Titusz

Umlaufender Feldmagnet für Turbogeneratoren.

külföldi szabadalmak 1927. március 21. pdf

1138

Bláthy Ottó Titusz

Inducteur rotatif pour turbo-génératrices

külföldi szabadalmak 1927. március 23. pdf

1139

Bláthy Ottó Titusz

Csapágyelrendezés váltakozó áramú elektromos számlálók tárcsáihoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1927. március 26. pdf

1140

Bláthy Ottó Titusz

Lageranordnung für die Scheiben elektrischer Wechselstromzähler.

külföldi szabadalmak 1927. március 26. pdf

1141

Bláthy Ottó Titusz

Lageranordnung für die Scheiben elektrischer Wechselstrom-Zähler

külföldi szabadalmak 1927. március 29. pdf

1142

Bláthy Ottó Titusz

Kühleinrichtung elektrischer Maschinen.

külföldi szabadalmak 1927. március 5. pdf

1143

Bláthy Ottó Titusz

Lageranordnung für die Scheiben elektrischer Wechselstromzähler.

külföldi szabadalmak 1927. november 25. pdf

1144

Longauer Ferenc

A villamos vasaló

Elektrotechnika 1928 pdf

1145

Longauer Ferenc

A villamos vasaló

Elektrotechnika 1928 pdf

1146

Gábor Dénes

A katódoszcillográf és a vándorhullámok oszcillografálása

Elektrotechnika 1928 pdf

1147

Fischer Géza

Villamos iparunk fejlesztése

Elektrotechnika 1928 pdf

1148

Pillitz Dezső

A korszerű világításgazdaság, a villamos izzólámpák és szerelvények fejlődése

Elektrotechnika 1928 pdf

1149

Pillitz Dezső

A korszerű világítástechnika gyakorlati alkalmazásai

Elektrotechnika 1928 pdf

1150

Wicar Reinhold

Az első magyar távkábel

Elektrotechnika 1928 pdf

1151

Wecker Vilmos

A legnagyobb feszültségű szigetelőkről

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1928 pdf

1152

Ney Ákos

A Duna-Száva-Adria-vasút elektrodinamikai állomásbiztosító berendezései

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1928 pdf

1153

Bláthy Ottó Titusz

Inducteur rotatif pour turbo-génératrices

külföldi szabadalmak 1928. április 19. pdf

1154

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to rotating field magnets for turbo-generators

külföldi szabadalmak 1928. április 23. pdf

1155

Bláthy Ottó Titusz

Electric machine

külföldi szabadalmak 1928. február 11. pdf

1156

Bláthy Ottó Titusz

Vasmag olajhűtésű transzformátorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1928. február 21. pdf

1157

Bláthy Ottó Titusz

Áramszámláló tárcsa

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1928. február 21. pdf

1158

Bláthy Ottó Titusz

Eisenkern für ölgekühlte Transformatoren.

külföldi szabadalmak 1928. február 23. pdf

1159

Bláthy Ottó Titusz

Kernschenkel für ölgekühlte Transformatoren

külföldi szabadalmak 1928. február 26. pdf

1160

Bláthy Ottó Titusz

Rotating field magnet for turbo-generators

külföldi szabadalmak 1928. május 17. pdf

1161

Mihály Dénes

Távolbalátó vevőkészülék fonikus kerék által hajtott Nipkow-féle képösszeállító tárcsával

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1928. május 22. pdf

1162

Mihály Dénes

Eljárás villócsövek fényreléként való használatára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1928. május 22. pdf

1163

Bláthy Ottó Titusz

Umlaufender Feldmagnet für Turbogeneratoren.

külföldi szabadalmak 1928. március 26. pdf

1164

Bláthy Ottó Titusz

Forgó gerjesztő mágnes turbógenerátorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1928. március 27. pdf

1165

Bláthy Ottó Titusz

Umlaufender Feldmagnet für Turbogeneratoren.

külföldi szabadalmak 1928. március 27. pdf

1166

Bláthy Ottó Titusz

Umlaufender Feldmagnet für Turbogeneratoren, bei dem die Erregerwicklung aus mehr als zwei aus blanken Metallbändern gewickelten Spulen besteht

külföldi szabadalmak 1928. március 28. pdf

1167

Kandó Kálmán

Motor motivated mechanism

külföldi szabadalmak 1928. március 6. pdf

1168

Kandó Kálmán

Indító berendezés szinkron-fázisátalakítókhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1928. november 13. pdf

1169

Bláthy Ottó Titusz

Szerkezet váltakozóáramú indukciós áramszámlálók sebességének szabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1928. szeptember 10. pdf

1170

Bláthy Ottó Titusz

Szerkezet kétpólusú turbogenerátorok tengelycsonkjainak a rótortesttel való összeköttetésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1928. szeptember 7. pdf

1171

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zur Verbindung der Wellenstummeln mit dem zylindrischen Läuferkörper zweipoliger Turbogeneratoren.

külföldi szabadalmak 1928. szeptember 8. pdf

1172

Bláthy Ottó Titusz

Mehrschenkeliger Läuferkörper.

külföldi szabadalmak 1928. szeptember 8. pdf

1173

Bláthy Ottó Titusz

Mehrpoliger Läuferkörper mit ausgeprägten Polen für elektrische Maschinen, bei dem die Polschenkel mit der Welle aus einem Stück bestehen

külföldi szabadalmak 1928. szeptember 9. pdf

1174

Bláthy Ottó Titusz

Verbindung der Wellenstummeln mit dem Läuferkörper zweipoliger Turbogeneratoren

külföldi szabadalmak 1928. szeptember 9. pdf

1175

Stromszky Sándor

Várkonyi Fodor István

Elektrotechnika 1929 pdf

1176

Lenkei Andor

Az elektromobilok újabb fejlődése, különös tekintettel a Magyar Királyi Posta villamos szállítókocsijaira

Elektrotechnika 1929 pdf

1177

Bláthy Ottó Titusz

Olajmentes elzárás elektromos gépek olajjal hűtött statoraihoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1929. április 11. pdf

1178

Bláthy Ottó Titusz

Öldichter Abschluss für ölgekühlte Ständer von elektrischen Maschinen.

külföldi szabadalmak 1929. április 13. pdf

1179

Mihály Dénes

Távolbalátó vetítőkészülék

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1929. december 14. pdf

1180

Mihály Dénes

Távolbalátó készülékekhez való képbontó és összetevő tárcsa

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1929. december 14. pdf

1181

Mihály Dénes

Lemezelektródás parázslólámpa, különösen távolbalátó készülékekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1929. december 14. pdf

1182

Mihály Dénes

Készülék szinkronmotorok indítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1929. december 14. pdf

1183

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to the speed regulation of alternating current induction meters

külföldi szabadalmak 1929. július 30. pdf

1184

Kandó Kálmán

Hűtőberendezés elektromos gépek rotarain

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1929. március 15. pdf

1185

Bláthy Ottó Titusz

Umlaufender Feldmagnet für Turbogeneratoren, bei dem die Erregerwicklung aus mehr als zwei aus klanken Metallbändern gewickelten Spulen besteht

külföldi szabadalmak 1929. március 17. pdf

1186

Bláthy Ottó Titusz

Forgó gerjesztőmágnes turbogenerátorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1929. március 2. pdf

1187

Bláthy Ottó Titusz

Umlaufender Feldmagnet für Turbogeneratoren.

külföldi szabadalmak 1929. március 6. pdf

1188

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to the starting of rotary synchronous phase transformers

külföldi szabadalmak 1929. november 11. pdf

1189

Kandó Kálmán

Dispositif de démarrage pour des transformateurs de phases synchrones

külföldi szabadalmak 1929. november 12. pdf

1190

Kandó Kálmán

Startanordning för synkron-fasomformare

külföldi szabadalmak 1929. november 9. pdf

1191

Kandó Kálmán

Anlasseinrichtung für Synchron-Phasenumformer.

külföldi szabadalmak 1929. október 30. pdf

1192

Kandó Kálmán

Anwurfeinrichtung für Synchron-Phasenzahlumformer.

külföldi szabadalmak 1929. október 31. pdf

1193

Bláthy Ottó Titusz

Szellőző csatornákkal ellátott lemezes vastest elektromos gépekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1929. szeptember 19. pdf

1194

Bláthy Ottó Titusz

Mit Luftkanälen ausgerüsteter lamellierter Eisenkörper elektrischer Maschinen.

külföldi szabadalmak 1929. szeptember 20. pdf

1195

Bláthy Ottó Titusz

Mit Luftkanälen ausgerüsteter lamellierter Eisenkörper elektrischer Maschinen, bei denen der Eisenkörper zwecks Schaffung radialer Kühlkanäle mittels Abstandsstücke in einzelne Stapel unterteilt …

külföldi szabadalmak 1929. szeptember 22. pdf

1196

Verebély László

Jedlik Ányos két úttörő találmányáról

Elektrotechnika 1930 pdf

1197

Valkó Iván Pál

A feszültségvektorok forgásértelmének egyszerű meghatározása háromfázisú hálózatoknál

Elektrotechnika 1930 pdf

1198

Lenkei Andor

Az energiagazdaság fejlődése az utolsó évszázadban

Elektrotechnika 1930 pdf

1199

Borus Ferenc

A magyar villamosítás tíz éve

Elektrotechnika 1930 pdf

1200

Vágó Pál

Kísérletek planéta közlőművekkel egyesített elektromotorokkal

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1930 pdf

1201

Borus Ferenc

Villamos energiafogyasztásunk és az árkérdés

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1930 pdf

1202

Bláthy Ottó Titusz

Vegyes lég- és vízhűtő berendezés elektromos generátorokon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1930. augusztus 9. pdf

1203

Mihály Dénes

Hangfilm-reprodukáló berendezés

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1930. december 29. pdf

1204

Kandó Kálmán

Kühlanordnung an Läufern elektrischer Maschinen.

külföldi szabadalmak 1930. február 26. pdf

1205

Kandó Kálmán

Cooling system for dynamo electric machines

külföldi szabadalmak 1930. január 30. pdf

1206

Bláthy Ottó Titusz

Folyadékhűtésű forgó gerjesztőmágnes turbógenerátorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1930. július 17. pdf

1207

Bláthy Ottó Titusz

Flüssigkeitsgekühlter umlaufender Feldmagnet für Turbogeneratoren.

külföldi szabadalmak 1930. július 18. pdf

1208

Bláthy Ottó Titusz

Flüssigkeitsgekühlter umlaufender Feldmagnet für Turbogeneratoren

külföldi szabadalmak 1930. július 20. pdf

1209

Mihály Dénes

Egyetemes hangfilm reprodukáló berendezés

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1930. július 25. pdf

1210

Kandó Kálmán

Oil seal for dynamo electric machines

külföldi szabadalmak 1930. július 30. pdf

1211

Kandó Kálmán

Improved means for cooling the rotors of dynamo-electric machines

külföldi szabadalmak 1930. március 14. pdf

1212

Bláthy Ottó Titusz

Öldichter Abschluss für ölgekühlte Ständer von elektrischen Maschinen, deren als Ölbehälter ausgebildeter Ständerraum von dem Läuferraum durch ein isolierendes Abschlussrohr getrennt ist

külföldi szabadalmak 1930. március 21. pdf

1213

Kandó Kálmán

Kühlanordnung an Läufern elektrischer Maschinen.

külföldi szabadalmak 1930. március 3. pdf

1214

Kandó Kálmán

Dispositif de refroidissement pour les rotors de machines électriques

külföldi szabadalmak 1930. március 7. pdf

1215

Bláthy Ottó Titusz

Hőmérsékletkompenzáló berendezés váltakozó áramú forgó wattóra számlálók fékező mágnesein

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1930. október 31. pdf

1216

Bláthy Ottó Titusz

Käfiganker.

külföldi szabadalmak 1930. szeptember 29. pdf

1217

Berényi László

Az ötvenéves magyar távbeszélő

Elektrotechnika 1931 pdf

1218

Borus Ferenc

Villamosításunk fejlődéséhez

Elektrotechnika 1931 pdf

1219

Faraday ünnepi ülés 1931. szeptember 21-én: Elnöki megnyitó. Zipernowsky Károly beszéde.

Elektrotechnika 1931 pdf

1220

Tangl Károly

Faraday mint fizikus

Elektrotechnika 1931 pdf

1221

Szarvasy Imre

Faraday kémiai és elektrokémiai munkásságáról

Elektrotechnika 1931 pdf

1222

Stark Lipót

Faraday és az elektrotechnika

Elektrotechnika 1931 pdf

1223

Châtel, G.

25 années de la Société Élektrotechnique Hongroise

Elektrotechnika 1931 pdf

1224

Ernst Haidegger

Die Energiewirtschaft Ungarns

Elektrotechnika 1931 pdf

1225

Verebély László

Ányos Jedlik a Hungarian pioneer of electricity

Elektrotechnika 1931 pdf

1226

Selényi Pál

Un nuovo oscillografo a raggi catodici

Elektrotechnika 1931 pdf

1227

Matolcsy Mátyás

Az "igen nagy" feszültségű kábelek gyártása és üzeme

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1931 pdf

1228

Wilczek Ernő

Kandó Kálmán (1869-1931)

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1931 pdf

1229

Bláthy Ottó Titusz

Folyadékhűtéses forgórészű és gázhűtéses álló részű turbógenerátorok hűtési módja és berendezése hűtési mód kivitelére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1931. augusztus 11. pdf

1230

Bláthy Ottó Titusz

Hőkompenzáló-darab váltakozóáramú indukciós számlálókhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1931. február 24. pdf

1231

Bláthy Ottó Titusz

Hűtőelrendezés turbogenerátorok sztátorain

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1931. február 24. pdf

1232

Bláthy Ottó Titusz

Wärmekompensationsglied für Wechselstrominduktionszähler.

külföldi szabadalmak 1931. február 26. pdf

1233

Bláthy Ottó Titusz

Kühleinrichtung an Ständern von Turbogeneratoren.

külföldi szabadalmak 1931. február 26. pdf

1234

Bláthy Ottó Titusz

Rotary field magnet

külföldi szabadalmak 1931. január 24. pdf

1235

Bláthy Ottó Titusz

Inducteur, rotatif, à refroidissement par liquide, pour turbogénérateurs

külföldi szabadalmak 1931. július 6. pdf

1236

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to bipolar rotating field magnets for turbo generators

külföldi szabadalmak 1931. július 9. pdf

1237

Bláthy Ottó Titusz

Flüssigkeitsgekühlter umlaufender Feldmagnet für Turbogeneratoren.

külföldi szabadalmak 1931. június 26. pdf

1238

Zipernowsky Károly

Az Elektrotechnika első negyedszázada

Elektrotechnika 1932 pdf

1239

Tobiás Károly

A BSZLVV és a BSZKRT távkapcsolású járművei

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1932 pdf

1240

Wein Elemér

Gondolatok Magyarország villamosításának kérdésével kapcsolatban

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1932 pdf

1241

Déri Miksa

Anordnung zur Abgabe bzw. Aufnahme eines im wesentlichen konstanten Gleichstromes, bestehend aus einer selbsterregten mehrphasigen Synchronmaschine mit zwei unabhängig voneinander erregten Feldkomponenten, deren Achsen gegeneinander versetzt sind, und ei

külföldi szabadalmak 1932. április 6. pdf

1242

Déri Miksa