összes bevitt tétel: 1542 db

összes találat: 1542 db

« »

sorsz. szerző cím forráshely dátum

1

Virág József

100 éves a transzformátorgyártás

Elektrotechnika 1985 pdf

2

Asztalos Péter

100 éves volt a transzformátor. 100th anniversary of the transformer.

Technikatörténeti Szemle 1986 pdf

3

Gohér Mihály

100 évvel ezelőtt született Bláthy

Elektrotechnika 1960 pdf

4

Asztalos Péter

125 éve született Tesla

Elektrotechnika 1981 pdf

5

Gazda István

1911-ben Edison itt járt Budapesten

Edison in Hungary 2011 pdf

6

Molnár Rudolf

25 éves a középfeszültségű transzformátorgyártás Csepelen

Elektrotechnika 1985 pdf

7

Châtel, G.

25 années de la Société Élektrotechnique Hongroise

Elektrotechnika 1931 pdf

8

Frohner József

60 kV-os távvezeték faoszlopokon I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1943 pdf

9

Frohner József

60 kV-os távvezeték faoszlopokon II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1943 pdf

10

Vajda Pál

75 éves az indukciós váltakozóáramú fogyasztásmérő. 75th anniversary of the induction type alternating current watt-hour meter.

Technikatörténeti Szemle 1964 pdf

11

Asztalos Péter

A 100 éves Ganz Villamossági Művek a gyártmányok fejlődésének tükrében 1.

Elektrotechnika 1980 pdf

12

Asztalos Péter

A 100 éves Ganz Villamossági Művek a gyártmányok fejlődésének tükrében 2.

Elektrotechnika 1980 pdf

13

Wilczek Ernő

A bánhidai nemzetközi villamos erőmű és Magyarország villamosítása

Elektrotechnika 1935 pdf

14

KeményMária

A Bagolyvár, az újpesti lóvasút, majd villamos végállomás története

A Közlekedési Múzeum Évkönyvei 1999 pdf

15

Wilczek Ernő

A balatoni vasútvillamosítás, mint közgazdaságunk föllendítésének egyik eszköze

Elektrotechnika 1935 pdf

16

Gáti Béla

A beszélő moziról

Elektrotechnika 1912 pdf

17

Gáti Béla

A beszélő moziról

Elektrotechnika 1912 pdf

18

Klein József

A Bláthy-féle elv és a financiális szempont

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919 pdf

19

Tobiás Károly

A BSZLVV és a BSZKRT távkapcsolású járművei

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1932 pdf

20

Lajthay Jenő

A Budapest kpu - hegyeshalomi fővonal villamosítása

Elektrotechnika 1934 pdf

21

Lajthay Jenő

A Budapest kpu - hegyeshalomi fővonal villamosítása

Elektrotechnika 1934 pdf

22

Tóvárosi Fischer Gyula

A Budapesti Helyiérdekű Vasútak villamosítása és azok nagyfeszültségű berendezése I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

23

Tóvárosi Fischer Gyula

A Budapesti Helyiérdekű Vasútak villamosítása és azok nagyfeszültségű berendezése II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

24

A budapesti Rákóczi-út elektromos közvilágítása

Elektrotechnika 1909 pdf

25

Taróczy Jenő

A budapesti telefonhírmondó keletkezéséről. Puskás Tivadar és Szmazsenka Nándor alkotása.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1939 pdf

26

Wilczek Ernő

A Budapesti Villamfelszerelők, Műszerészek és Látszerészek Ipartestületének negyedszázados jubileuma

Elektrotechnika 1936 pdf

27

Medveczki Ágnes

A budapesti villamosvasút megszületésének előzményei

A Közlekedési Múzeum Évkönyvei 1976 pdf

28

Farkas Gyula

A chemiai és elektromos energia vonatkozásairól

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1888 pdf

29

Lévay Ede

A chemiai hőnek és az árammunka hőequivalensének viszonyáról galvánelemeknél

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1890 pdf

30

Fodor István

A Cooper-Hewitt-féle lámpás

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1905 pdf

31

Jedlik Ányos

A csöves villamszedők láncolatáról

MOTV 1880 pdf

32

Kandó Kálmán

A device for putting into and cutting out of circuit liquid rheostats operated by means of compressed air.

külföldi szabadalmak 1900. szeptember 10. pdf

33

Borosjenői Szabó Kálmán

A Diósgyőr-Kesznyéten közötti 100 kV-os távvezeték

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1941 pdf

34

Gáti Béla

A drótnélküli telegráf alkalmazása a pontos idő jelzésére

Elektrotechnika 1910 pdf

35

Ney Ákos

A Duna-Száva-Adria-vasút elektrodinamikai állomásbiztosító berendezései

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1928 pdf

36

Verebély László

A dunántúli villamossági terv

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1927 pdf

37

Abt Antal

A dynamo-elektrikus gépekről

Orvos-Természettudományi Értesítő Népszerű előadások 1883 pdf

38

Söpkéz Sándor

A dynamogépek számításáról

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1890 pdf

39

Tisza István

A földalatti vasutak magyar nyelvű szakirodalma

A Közlekedési Múzeum Évkönyvei 1981 pdf

40

Szigeti György

A fémgőzlámpákról

Elektrotechnika 1941 pdf

41

Szigeti György

A fémgőzlámpákról

Elektrotechnika 1941 pdf

42

Jedlik Ányos

A fénytalálkozási készülékekről

MOTV 1866 pdf

43

Valkó Iván Pál

A feszültségvektorok forgásértelmének egyszerű meghatározása háromfázisú hálózatoknál

Elektrotechnika 1930 pdf

44

M. Zemplén Jolán

A fizika speciális fejezetei: elektrosztatika, galvanizmus

A felvidéki fizika története 1850-ig 1998 pdf

45

Cathry Szaléz Ferenc

A fogaskerekű vasútakról általában és a Riggenbach rendszere szerint Budapest mellett a Sváb-hegyen épült vasút ismertetése

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1875 pdf

46

Mende Jenő

A forgó kondenzátorokról

Elektrotechnika 1927 pdf

47

Katona Lajos

A Frick-féle elektromos kemencék I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

48

Katona Lajos

A Frick-féle elektromos kemencék II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

49

Kósa Sándor

A gázkisüléses világítócsövek fejlődése

Elektrotechnika 1936 pdf

50

Weltzl Károly

A Ganz-féle villamossági rt. az 1911. évi turini nemzetközi kiállításon

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

51

Berlász Jenő

A Ganz-gyár első félszázada. 1845–1895

Tanulmányok Budapest Múltjából 1957 pdf

52

Magyari Endre

A híradástechnika fejlődési irányai

Elektrotechnika 1944 pdf

53

Abt Antal

A hővillamosságról és annak alkalmazásáról

Orvos-Természettudományi Értesítő Népszerű előadások 1881 pdf

54

Orbán Ferenc

A hangosfilmtechnika korszerű problémái

Elektrotechnika 1938 pdf

55

A hazai szikratávíró-hírszolgálat

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1922 pdf

56

Szász Gyula

A kölcsönös- és önindukció jelenségei váltakozó áramú távvezetékekben

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1908 pdf

57

Zipernowsky Károly

A központi elektromos világítás körül elért újabb eredmények

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1886 pdf

58

Fabinyi Rudolf

A különböző fémek befolyása inducírozott áramokra, észlelve telephonnal

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1881 pdf

59

Wilczek Ernő

A Kandó-rendszerű fázisváltós mozdony és Magyarország vasútvillamosítása

Elektrotechnika 1936 pdf

60

Wilczek Ernő

A Kandó-rendszerű fázisváltós mozdony üzemi eredményei és a villamos vasúti üzem hatása az általános villamos energiaellátásra

Elektrotechnika 1937 pdf

61

Gábor Dénes

A katódoszcillográf és a vándorhullámok oszcillografálása

Elektrotechnika 1928 pdf

62

Seidner Mihály

A kommutátor nélküli egyenáramú gép

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

63

Bánó László

A koronázó Mátyás-templom fűtése és világítása IV. Károly király koronázásakor

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1917 pdf

64

Balló Alfréd

A korszerű troly-busz

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1943 pdf

65

Pillitz Dezső

A korszerű világításgazdaság, a villamos izzólámpák és szerelvények fejlődése

Elektrotechnika 1928 pdf

66

Pillitz Dezső

A korszerű világítástechnika gyakorlati alkalmazásai

Elektrotechnika 1928 pdf

67

Bródy Imre

A kriptonlámpa

Elektrotechnika 1937 pdf

68

Fodor István

A kristálydetektor térfoglalása

Elektrotechnika 1925 pdf

69

Massányi Károly

A lakihegyi új nagy adóállomás 314 m magas antennatornyának vasszerkezete

Elektrotechnika 1934 pdf

70

Wicar Reinhold

A lakihegyi új nagy adóállomás antennatornyának tartókötelei

Elektrotechnika 1936 pdf

71

Magyari Endre

A lakihegyi új nagy adóállomás erősáramú és rádiótechnikai berendezése

Elektrotechnika 1934 pdf

72

Rainer Edvin

A lakihegyi új nagy adóállomás sugárzó berendezése

Elektrotechnika 1934 pdf

73

Eckstein Róbert

A lakihegyi nagy adóállomás 20000 voltos egyenirányítója

Elektrotechnika 1934 pdf

74

Wecker Vilmos

A legnagyobb feszültségű szigetelőkről

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1928 pdf

75

Sztrókay István

A lipótmező-hűvösvölgyi villamos vasút

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900 pdf

76

Kovács Pál

A m. kir. államvasutak hordozható elektromos világítása

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1887 pdf

77

Verebély László

A m. kir. államvasutak villamos próbaüzeme

Elektrotechnika 1924 pdf

78

Verebély László

A m. kir. államvasutak villamossági munkálatai

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1924 pdf

79

Tomits Iván

A m. kir. Posta rádióközvetítő állomásai

Elektrotechnika 1936 pdf

80

Stark Lipót

A mágneses ellenállás

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1887 pdf

81

Kisfaludy Puha István

A mágneses tér hatása ferromágneses anyagok szívósságára

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1905 pdf

82

Ratkovszky Ferenc

A mágnesezési görbe és a mágnesező áram harmónikusai

Elektrotechnika 1925 pdf

83

Déri Miksa

A mágnesezési görbe egyenlete

Elektrotechnika 1917 pdf

84

Kovács Pál

A magy. kir. államvasutak központi pályaházának elektromos világító telepe I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1887 pdf

85

Kovács Pál

A magy. kir. államvasutak központi pályaházának elektromos világító telepe II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1887 pdf

86

Kovács Pál

A magy. kir. államvasutak központi pályaházának elektromos világító telepe III.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1887 pdf

87

A magy. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet ötvenéves jubileuma

Elektrotechnika 1933 pdf

88

Vámos Éva Katalin – Oszetzky Gábor

A magyar elektromosipar a múlt század iparkiállításain. Hungarian electric industry at the industrial fairs of the 19th century.

Technikatörténeti Szemle 1982 pdf

89

A magyar elektronika aktuális problémái

Elektrotechnika 1920 pdf

90

Wilczek Ernő

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület "Emlékirat Magyarország elektromos energiával való ellátásáról" tárgyában a magyar kereskedelmi miniszterhez intézett felirata

Elektrotechnika 1919 pdf

91

Antal Ildikó

A magyar elektrotechnikai ipar (erősáramú elektrotechnika) kezdeti korszaka jelentősebb hazai és külföldi eseményeinek kronológiája (1878–1895)

OTKA kutatás 2012 pdf

92

A magyar kir. államvasutak főhálózatának villamosítása, különös tekintettel széngazdálkodásunkra I.

Elektrotechnika 1920 pdf

93

A magyar kir. államvasutak főhálózatának villamosítása, különös tekintettel széngazdálkodásunkra II.

Elektrotechnika 1920 pdf

94

A magyar kir. államvasutak főhálózatának villamosítása, különös tekintettel széngazdálkodásunkra III.

Elektrotechnika 1920 pdf

95

Ábel Ignác

A magyar királyi várpalota elektromos világítása I.

Elektrotechnika 1908 pdf

96

Ábel Ignác

A magyar királyi várpalota elektromos világítása II.

Elektrotechnika 1908 pdf

97

Hoór Tempis Mór

A magyar mérnökök és vállalatok úttörő szerepe az elektrotechnikában

Elektrotechnika 1943 pdf

98

A magyar rádióhírszóró első tíz éve

Elektrotechnika 1935 pdf

99

Kiss László

A magyar transzformátorgyártás története. 1885–1985

Elektrotechnika 1985 pdf

100

Koltai Mariann

A magyar vasútvillamosítás első korszaka: a Kando-féle fázisváltós vontatási rendszer története

A Közlekedési Múzeum Évkönyvei 1981 pdf

101

Borus Ferenc

A magyar villamosítás tíz éve

Elektrotechnika 1930 pdf

102

Vajda Pál

A magyar villamosipar fénykora és nemzetközi visszhangja. Golden age of the Hungarian electric industry and its international reception.

Technikatörténeti Szemle 1982 pdf

103

Gönczy Béla

A magyarországi keskenyvágányú vasutak országos hálózata I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1901 pdf

104

Gönczy Béla

A magyarországi keskenyvágányú vasutak országos hálózata II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1901 pdf

105

Paskay Bernát

A magyarországi rádióberendezések történeti fejlődése

Elektrotechnika 1934 pdf

106

Fonó (Fischer) Albert

A mechanikai munkatárolás szerepe elektromos hajtásnál

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1909 pdf

107

Bánki Donát

A Mechwart-féle frikciós tengelykapcsolás

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1885 pdf

108

A Mechwart-szobor avatása

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

109

A Mechwart-szobor leleplezése

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

110

Kertész Ferenc

A mesterséges világítás hibás alkalmazásai és a közlekedési szerencsétlenségek

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1941 pdf

111

Medveczki Ágnes

A millenniumi földalatti vasút

A Közlekedési Múzeum Közleményei 1975 pdf

112

Gyáros Vilmos

A nagyfeszültségű egyenáramú vasutakról I.

Elektrotechnika 1914 pdf

113

Gyáros Vilmos

A nagyfeszültségű egyenáramú vasutakról II.

Elektrotechnika 1914 pdf

114

Ladányi Ferenc

A nagyfrekvenciájú áram az elektroterápia szolgálatában

Elektrotechnika 1934 pdf

115

Wilczek Ernő

A párhuzamos kapcsolású transzformátorrendszer és a zárt vasmagú transzformátorszerkezet föltalálásának ötvenedik évfordulójára

Elektrotechnika 1935 pdf

116

Virág József

A Pollák- és Virág-féle betűíró gyorstelegráf

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1901 pdf

117

Paskay Bernát

A rádió fejlődése és a rádióhullámok elosztása

Elektrotechnika 1933 pdf

118

Paskay Bernát

A rádióhírszóró statisztikai adatai

Elektrotechnika 1935 pdf

119

Hertsko

A rádióval kapcsolatos veszélyekről

Elektrotechnika 1926 pdf

120

Hertsko

A rádióval kapcsolatos veszélyekről

Elektrotechnika 1926 pdf

121

Túry Pál

A röntgen- (X-) sugarak újabb alkalmazási köre az anyagvizsgálatban

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1924 pdf

122

Jeszenszky Sándor

A röntgensugárzás felfedezésének és az elektrotechnikai ipar fejlődésének kapcsolata 1895-1918 között. Connections between the discovery of X-rays and the development of the electrotechnical industry between 1895 and 1918.

Technikatörténeti Szemle 1982 pdf

123

Doktorits István

A rövidhullámú amatőrmozgalom és a rövidhullámú amatőr készülékei

Elektrotechnika 1944 pdf

124

Abt Antal

A radiometer tünemények és elméletek rövid ismertetése és Crooks legújabb kísérleteinek bemutatása

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1880 pdf

125

Pálffy Jenő

A Siemens-Halske-féle univerzális galvanométer alkalmazása telefonáramkörök mérésére

Elektrotechnika 1910 pdf

126

Finály István, id.

A sugárzó fűtés

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1939 pdf

127

Bláthy Ottó Titusz

A system of pole changing for polyphase induction motors

külföldi szabadalmak 1921. december 30. pdf

128

Bláthy Ottó Titusz

A system of pole-changing for polyphase induction motors

külföldi szabadalmak 1921. április 19. pdf

129

Kandó Kálmán

A system of pole-changing for polyphase induction motors

külföldi szabadalmak 1922. március 1. pdf

130

Bláthy Ottó Titusz

A system of pole-changing for polyphase induction motors

külföldi szabadalmak 1921. december 31. pdf

131

Kandó Kálmán

A system of pole-changing for polyphase induction motors

külföldi szabadalmak 1923. február 24. pdf

132

Weltzl Károly

A szászrégeni villamos telep

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

133

Lampel Géza

A székesfőváros áramszolgáltatási viszonyai a háborúban

Elektrotechnika 1916 pdf

134

Butorka Száva

A szabad mágnesség elosztásáról lapszerű mágnesekben, ha a mágnesező erő előbb egy irányban, azután erre merőlegesen hat

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1885 pdf

135

Fuchs György

A szarajevo-i villamostelep

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1897 pdf

136

Czeglédy György

A tízéves lakihegyi nagyadó

Elektrotechnika 1943 pdf

137

Babits Viktor

A távolbalátás fejlődésének újabb irányai

Elektrotechnika 1935 pdf

138

Babits Viktor

A távolbalátás fejlődésének újabb irányai

Elektrotechnika 1935 pdf

139

Babits Viktor

A távolbalátás fejlődésének újabb irányai

Elektrotechnika 1935 pdf

140

Babits Viktor

A távolbalátás fejlődésének újabb irányai

Elektrotechnika 1935 pdf

141

Babits Viktor

A távolbalátás fejlődésének újabb irányai

Elektrotechnika 1935 pdf

142

Babits Viktor

A távolbalátás fejlődésének újabb irányai

Elektrotechnika 1936 pdf

143

Francz Károly

A távolságokra való telefonkábelek kérdése Magyarországon

Elektrotechnika 1925 pdf

144

Engelhardt Ágoston

A távtelefonia technikája

Elektrotechnika 1924 pdf

145

Engelhardt Ágoston

A távtelefonia technikája

Elektrotechnika 1924 pdf

146

Bartók Ferenc

A tantal-lámpás

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1905 pdf

147

Szász Gyula

A tatabánya-tokodi 63 ezer voltos villamos távvezeték I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1922 pdf

148

Szász Gyula

A tatabánya-tokodi 63 ezer voltos villamos távvezeték II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1922 pdf

149

Selényi Pál

A technikai szelénegyenirányítók elméletéről

Elektrotechnika 1943 pdf

150

Major Ágoston

A telefon-reális

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

151

Jedlik Ányos

A természettudományi ismeretek fejlesztése és gyarapitása végett a természetvizsgálók részéről megkivántató kellékekről

MOTV 1882 pdf

152

A transzformátor negyvenéves története. 1885–1925

Ganz-féle Villamossági Részvénytársaság 1925 pdf

153

Déri Miksa

A váltóáramok és azoknak szerepe az elektrotechnika terén I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1886 pdf

154

Déri Miksa

A váltóáramok és azoknak szerepe az elektrotechnika terén II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1886 pdf

155

Gáti Béla

A váltakozó áramú vasutak befolyása a telegráf- és telefonvezetékekre

Elektrotechnika 1914 pdf

156

Cserháti Jenő

A Valtellina számára 1904-ben szállított elektromos lokomotívok

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1905 pdf

157

Cserháti Jenő

A Valtellina-vasút elektromos berendezése

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1903 pdf

158

Cserháti Jenő

A Valtellina-vasúttal szerzett tapasztalatok

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1904 pdf

159

Székely Imre

A vasútbiztosító berendezések legújabb fejlődése és jelentősége, különös tekintettel a vasúti üzem gazdaságosságára és teljesítőképességére

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1936 pdf

160

Herzog József

A vezető-hálózatokban végbemenő elektromos áramelosztás alaptörvényei

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1902 pdf

161

Bardócz Árpád

A világító atomokról és azok gyakorlati alkalmazásáról

Elektrotechnika 1940 pdf

162

Bardócz Árpád

A világító atomokról és azok gyakorlati alkalmazásáról

Elektrotechnika 1940 pdf

163

Bardócz Árpád

A világító atomokról és azok gyakorlati alkalmazásáról

Elektrotechnika 1941 pdf

164

Jedlik Ányos

A világsugarok tüneményéről általánosan és a sugárhajlásról különösen

MOTV 1846 pdf

165

Stepán Miksa

A villámhárító, annak története, hatása és szerkezete

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1868 pdf

166

Pillitz Dezső

A villamos izzólámpa fejlődése

Elektrotechnika 1942 pdf

167

Hollós József

A villamos légvezetékek szigetelői I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1892 pdf

168

Hollós József

A villamos légvezetékek szigetelői III.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1892 pdf

169

Hollós József

A villamos légvezetékek szigetelői IV.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1892 pdf

170

Longauer Ferenc

A villamos nagyvasúti fűtés fejlődése és az új villamos fűtéssel is ellátott MÁV-személykocsik ismertetése

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1927 pdf

171

Tyman Miklós

A villamos sebességnövelésének üzemi problémái

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1936 pdf

172

Fodor Ferencz

A villamos szél kimutatásáról hang által

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1883 pdf

173

A villamos transzformátor 40 éves története. 1885–1925

0 1925 pdf

174

Longauer Ferenc

A villamos vasaló

Elektrotechnika 1928 pdf

175

Longauer Ferenc

A villamos vasaló

Elektrotechnika 1928 pdf

176

Gyáros Vilmos

A villamos vasúti vontatás a turini nemzetközi elektrotechnikai kongresszuson

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

177

Weltzl Károly

A villamos vontatás a bányászatban, összehasonlítva az egyéb bányavontató gépekkel

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

178

Réthy Oszkár

A villamosság használata a modern háztartásban

Elektrotechnika 1912 pdf

179

Weltzl Károly

A villamosság használatának népszerűsítése

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

180

Bakk Sándor

A villamosság népszerűsítése 1.

Elektrotechnika 1918 pdf

181

Bakk Sándor

A villamosság népszerűsítése 2.

Elektrotechnika 1918 pdf

182

Szuk Géza

A villamosság szerepe a bányászatban

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1892 pdf

183

Zappner Mór

A villamosságról

Elektrotechnika 1927 pdf

184

Zappner Mór

A villamosságról

Elektrotechnika 1927 pdf

185

Zappner Mór

A villamosságról

Elektrotechnika 1927 pdf

186

Perczel Aladár

A volfrám előállítása, kapcsolatban az izzólámpásgyártás fejlődésével I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1915 pdf

187

Perczel Aladár

A volfrám előállítása, kapcsolatban az izzólámpásgyártás fejlődésével II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1915 pdf

188

Perczel Aladár

A volfrám előállítása, kapcsolatban az izzólámpásgyártás fejlődésével IV.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1915 pdf

189

Perczel Aladár

A volfrám előállítása, kapcsolatban az izzólámpásgyártás fejlődésével V.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1915 pdf

190

Perczel Aladár

A volfrám-előállítása, kapcsolatban az izzólámásgyártás fejlődésével III.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1915 pdf

191

Kellner József

A wattméterekről

Elektrotechnika 1910 pdf

192

Fodor István

A wolfram-lámpás

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1906 pdf

193

Bláthy Ottó Titusz

Öldichter Abschluss für ölgekühlte Ständer von elektrischen Maschinen, deren als Ölbehälter ausgebildeter Ständerraum von dem Läuferraum durch ein isolierendes Abschlussrohr getrennt ist

külföldi szabadalmak 1930. március 21. pdf

194

Bláthy Ottó Titusz

Öldichter Abschluss für ölgekühlte Ständer von elektrischen Maschinen.

külföldi szabadalmak 1929. április 13. pdf

195

Bláthy Ottó Titusz

Öltransformator.

külföldi szabadalmak 1910. november 21. pdf

196

Bláthy Ottó Titusz

Öltransformator.

külföldi szabadalmak 1910. december 17. pdf

197

Déri Miksa

Öngerjesztő váltakozó áramú gép

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1900. június 22. pdf

198

Valkó Iván Péter

Önműködő érzékenységszabályozás a rádióban

Elektrotechnika 1943 pdf

199

Kandó Kálmán

Önműködő elektromos-relais, elektromos járművek és szállítóművek légnyomású fékeinek működtetésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1900. november 20. pdf

200

Mihály Dénes

Önműködő indítókészülék gázmótorokra

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1919. december 19. pdf

201

Kandó Kálmán

Önműködő kapcsolóberendezés elektromos vasutak munkavezetékeinek vonalszakaszai számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1900. november 20. pdf

202

Kandó Kálmán

Önműködő nyomásszabályozó áramszedők számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. december 16. pdf

203

Kandó Kálmán

Önműködő szabályozó berendezés forgó szinkron-fázisátalakítók gerjesztéséhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. július 29. pdf

204

Soulavy Ottokár

Önműködő villamos szerkezetű vasúti biztosító berendezések

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1905 pdf

205

Zipernovszky Ferenc

Összehasonlító fejtegetések az egyfázisú vontatási rendszerről I.

Elektrotechnika 1908 pdf

206

Zipernovszky Ferenc

Összehasonlító fejtegetések az egyfázisú vontatási rendszerről II.

Elektrotechnika 1909 pdf

207

Pfeiffer Péter

Észleleteim a légköri villamosságról

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1884 pdf

208

Bernauer Izidor

Észrevételek Kovács Pál a magy. kir. államvasutak központi pályaházának elektromos világító telepét ismertető cikkére.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1887 pdf

209

GANZ

Achsial beaufschlagte Doppelkranzturbine mit entlasteter Lagerung der vertikalen Welle

külföldi szabadalmak 1892. január 18. pdf

210

Kandó Kálmán

Achslagerung für Motoren elektrisch betriebener Fahrzeuge.

külföldi szabadalmak 1903. július 13. pdf

211

Tihanyi Nándor

Adalékok a Magyar Elektrotechnikai Egyesület történetéhez I.

Elektrotechnika 1910 pdf

212

Tihanyi Nándor

Adalékok a Magyar Elektrotechnikai Egyesület történetéhez II.

Elektrotechnika 1910 pdf

213

Szilas Oszkár

Adalékok az egyenáramú gépek elméletéhez és kísérleti vizsgálatához I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

214

Szilas Oszkár

Adalékok az egyenáramú gépek elméletéhez és kísérleti vizsgálatához II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

215

Abt Antal

Adatok a fémek hővillamosságához

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1882 pdf

216

Asztalos Péter

Adatok a Ganz-gyárak 150 éves történetéhez

Elektrotechnika 1994 pdf

217

Tóbiás Károly

Adatok a szinkron-motorok számításához

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1903 pdf

218

Hoór Tempis Mór

Adatok Auer és Nernst elektromos lámpásairól

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1899 pdf

219

Bláthy Ottó Titusz

Adjusting electric meters

külföldi szabadalmak 1922. január 14. pdf

220

Bláthy Ottó Titusz

Adjusting integrating electricity meters

külföldi szabadalmak 1920. november 6. pdf

221

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Ágyazás benzin-dinamo-gépcsoportok számára vasúti mótorkocsikon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. december 30. pdf

222

Kandó Kálmán

Ágyazás kislégközű, betokozott elektromos gépek motorjaihoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1918. április 24. pdf

223

Lenkei Andor

Alessandro Volta

Elektrotechnika 1927 pdf

224

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Állítószerkezet helyben működtetett kézi és automatikus váltóhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. június 24. pdf

225

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Állítószerkezet keréktapintó sínekhez vasúti biztonsági berendezéseknél

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. május 7. pdf

226

Bláthy Ottó Titusz

Alternating current motor

külföldi szabadalmak 1891. december 7. pdf

227

Déri Miksa

Alternating current motor.

külföldi szabadalmak 1902. december 5. pdf

228

Kandó Kálmán

Alternating current power transmission plant

külföldi szabadalmak 1920. szeptember 17. pdf

229

Kandó Kálmán

Alternating current power transmission plant

külföldi szabadalmak 1921. január 14. pdf

230

Kandó Kálmán

Alternating current power transmission plants

külföldi szabadalmak 1922. június 8. pdf

231

Zipernowsky Károly

Alternating-current machine

külföldi szabadalmak 1889. április 19. pdf

232

Déri Miksa

Alternating-current machine.

külföldi szabadalmak 1905. április 12. pdf

233

Déri Miksa

Alternating-current motor.

külföldi szabadalmak 1898. január 12. pdf

234

Déri Miksa

Alternating-current motor.

külföldi szabadalmak 1904. május 2. pdf

235

Déri Miksa

Alternating-current motor.

külföldi szabadalmak 1902. december 16. pdf

236

Lenkei Andor

Ampère

Elektrotechnika 1936 pdf

237

Déri Miksa

An alternating current motor.

külföldi szabadalmak 1900. március 13. pdf

238

Déri Miksa

An improved method of and means for facilitating the starting of single or polyphase alternating current motors and like apparatus.

külföldi szabadalmak 1898. január 29. pdf

239

Kandó Kálmán

An improvement in dynamo machines.

külföldi szabadalmak 1899. május 17. pdf

240

Déri Miksa

Ankerwickelung für durch Veränderung der Polzahl anzulassende Wechselstrom-Motoren.

külföldi szabadalmak 1897. december 17. pdf

241

Déri Miksa

Ankerwicklung für durch Veränderung der Polzahl anzulassende Wechselstrommotoren.

külföldi szabadalmak 1899. február 13. pdf

242

Kandó Kálmán

Anlasseinrichtung für Synchron-Phasenumformer.

külföldi szabadalmak 1929. október 30. pdf

243

Kandó Kálmán

Anlassvorrichtung für durch Synchronphasenumformer gespeiste Induktionsmotoren.

külföldi szabadalmak 1925. március 2. pdf

244

Kandó Kálmán

Anlassvorrichtung für durch Synchronphasenumformer gespeiste Induktionsmotoren.

külföldi szabadalmak 1925. március 3. pdf

245

Kandó Kálmán

Anordning för automatisk igångsättning och återställning av synkronismen hos synkronfasformare

külföldi szabadalmak 1924. szeptember 24. pdf

246

Kandó Kálmán

Anordning til Forögelse af Selvinduktionen af Primärviklingen paa en synkron Omformer, som omformer enfaset Vekselström til flerfasede Vekselströmme.

külföldi szabadalmak 1920. augusztus 12. pdf

247

Bláthy Ottó Titusz

Anordnung des Bremsmagneten an Motorzählern

külföldi szabadalmak 1923. március 16. pdf

248

Bláthy Ottó Titusz

Anordnung für den Zusammenbau von Elektrizitätsmotorzählern.

külföldi szabadalmak 1902. augusztus 11. pdf

249

Kandó Kálmán

Anordnung zum elektrischen Antrieb von Eisenbahnwagen mittels in Kaskade zu schaltende Drehstrommotoren.

külföldi szabadalmak 1903. augusztus 3. pdf

250

Déri Miksa

Anordnung zur Abgabe bzw. Aufnahme eines im wesentlichen konstanten Gleichstromes, bestehend aus einer selbsterregten mehrphasigen Synchronmaschine mit zwei unabhängig voneinander erregten Feldkomponenten, deren Achsen gegeneinander versetzt sind, und ei

külföldi szabadalmak 1932. április 6. pdf

251

Déri Miksa

Anordnung zur Erzeugung oder zur Aufnahme eines Gleichstroms von gleichbleibender Stärke

külföldi szabadalmak 1932. január 27. pdf

252

Déri Miksa

Anordnung zur Erzeugung oder zur Aufnahme eines Gleichstroms von gleichbleibender Stärke

külföldi szabadalmak 1932. május 7. pdf

253

Déri Miksa

Anordnung zur Magneterregung an Dynamomaschinen

külföldi szabadalmak 1898. szeptember 5. pdf

254

Déri Miksa

Anordnung zur Magneterregung von Dynamomaschinen.

külföldi szabadalmak 1899. január 25. pdf

255

Bláthy Ottó Titusz

Anordnung zur Sicherung ebener Läuferspulen bei elektrischen Maschinen gegen die Wirkung der Zentrifugalkraft

külföldi szabadalmak 1925. december 23. pdf

256

Bláthy Ottó Titusz – Kandó Kálmán

Anordnung zur Verhütung von Telephonstörungen durch vagabondierende Wechselströme

külföldi szabadalmak 1897. április 17. pdf

257

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Antolik Károly

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

258

Kandó Kálmán

Antriebseinrichtung für aus einer Einphasenfahrleitung mit Mehrphaseninduktionsmotoren angetriebene elektrische Eisenbahnen.

külföldi szabadalmak 1925. december 14. pdf

259

Kandó Kálmán

Antriebseinrichtung für aus einer Einphasenfahrleitung mit Mehrphasenmotoren angetriebene elektrische Eisenbahnfahrzeuge.

külföldi szabadalmak 1925. december 11. pdf

260

Kandó Kálmán

Antriebskurbelgestänge für Fahrzeuge mit über den Achsen liegenden Motoren.

külföldi szabadalmak 1919. május 19. pdf

261

Kandó Kálmán

Antriebskurbelgestänge für Fahrzeuge mit über den Achsen liegenden Motoren.

külföldi szabadalmak 1921. február 28. pdf

262

Kandó Kálmán

Anwurfeinrichtung für Synchron-Phasenzahlumformer.

külföldi szabadalmak 1929. október 31. pdf

263

Verebély László

Ányos Jedlik a Hungarian pioneer of electricity

Elektrotechnika 1931 pdf

264

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Üvegbúra villamos izzólámpákhoz vagy kisütési edényekhez és eljárás ennek előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. november 30. pdf

265

Bláthy Ottó Titusz

Üzemeljárás és fegyverzettekercselés tág határok között változó teljesítménytényezővel és váltakozva előresiető és elmaradó fáziseltolással dolgozó váltakozó áramú generátorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. február 17. pdf

266

Bláthy Ottó Titusz

Üzemeljárás vízturbinákkal közvetlenül kapcsolt váltakozó áramú generátorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. május 27. pdf

267

Zipernowsky Károly – Déri Miksa

Apparat zur Umwandlung elektrischer Wechselströme in continuirliche Gleichströme und umgekehrt

külföldi szabadalmak 1888. augusztus 28. pdf

268

Déri Miksa

Apparatus for converting alternating currents into continuous currents.

külföldi szabadalmak 1899. július 6. pdf

269

Kandó Kálmán

Apparatus for cutting into and out of circiut liquid rheostats operated by means of compressed air.

külföldi szabadalmak 1900. december 31. pdf

270

Zipernowsky Károly

Apparatus for heating by electricity

külföldi szabadalmak 1890. szeptember 16. pdf

271

Kandó Kálmán

Apparatus for operating successively by fluid pressure several devices.

külföldi szabadalmak 1901. június 25. pdf

272

Kandó Kálmán

Apparatus for protecting electric circuits.

külföldi szabadalmak 1914. december 19. pdf

273

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Áramátvezető drót üvegbe való légmentes beforrasztásra, különösen elektromos izzólámpákhoz és más effélékhez és eljárás annak előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1921. április 21. pdf

274

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Áramhozzávezető drót üvegbe való légmentes beforrasztásra, különösen más effélékhez és elektromos izzólámpákhoz és eljárás ennek előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. május 26. pdf

275

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Áramhozzávezetés elektromosan szigetelő csövekben elrendezett elektródák számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1904. augusztus 24. pdf

276

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Áramhozzávezetés elektromosan szigetelő csövekben elrendezett elektródák számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1904. december 31. pdf

277

Bláthy Ottó Titusz

Áramszámláló tárcsa

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1928. február 21. pdf

278

Kandó Kálmán

Áramszedőváz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. április 19. pdf

279

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Áramvezető összeköttetés wolfram-izzószálak és áramvezető huzalok között

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. július 26. pdf

280

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Áramvezető-összeköttetés villamos izzólámpák fémizzószálai és az árambevezető huzalok között, valamint eljárás annak előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. június 4. pdf

281

Kandó Kálmán

Arbeitsleitung bei elektrischen Bahnen

külföldi szabadalmak 1902. november 29. pdf

282

Kandó Kálmán

Arbeitsleitung für elektrische Bahnen.

külföldi szabadalmak 1903. január 30. pdf

283

Arnold Engelbert

Elektrotechnika 1912 pdf

284

Déri Miksa

Arrangement for exciting magnets of dynamo machines

külföldi szabadalmak 1898. július 27. pdf

285

Déri Miksa

Arrangement for exciting magnets of dynamo-electric machines.

külföldi szabadalmak 1899. február 23. pdf

286

Szász Gyula

Új elektromos csatorna-vontató rendszer

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1903 pdf

287

Pfeiffer Péter

Új higanyos voltaméter

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1886 pdf

288

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Újítás és készülék áramvezető összeköttetések előállítására...

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. november 3. pdf

289

Kandó Kálmán

Újítás az elektromótor fölfüggesztésében elektromosan hajtott járműveknél

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. szeptember 3. pdf

290

Mihály Dénes

Újítás fotofonografokon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1921. május 31. pdf

291

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Újítás háromvezetékes rendszerű akkumulátortelepek töltésénél

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. július 9. pdf

292

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Újítás hajtógéppel egyesített szivattyúkon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1901. július 20. pdf

293

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Újítás váltakozó áramú ívlámpákon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. június 10. pdf

294

Bláthy Ottó Titusz – Kandó Kálmán

Újítás váltakozó áramú mótorokon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1897. április 3. pdf

295

Bláthy Ottó Titusz

Újítás váltakozó áramú villamos gépek tekercs elrendezésén

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. május 5. pdf

296

Bláthy Ottó Titusz

Újítás villamos gépek mágnestekercsein

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. július 30. pdf

297

Kandó Kálmán

Újítás villamos kontaktus készüléken

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1900. június 19. pdf

298

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Újítások ívlámpákon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. május 6. pdf

299

Kandó Kálmán

Újítások dynamogépeken

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1899. május 9. pdf

300

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Újítások elektromos vasutak számára szolgáló áramszedő vázakon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. július 23. pdf

301

Bláthy Ottó Titusz – Hoór Tempis Mór

Újítások elektrostaikai kondenzátorokon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1896. augusztus 28. pdf

302

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Újítások másodrendű vezetőkből készült izzótesttel bíró elektromos lámpákon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1899. április 29. pdf

303

Mihály Dénes

Újítások oscillografokon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1919. október 24. pdf

304

Déri Miksa

Újítások váltakozó árammal működő mótorokon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1900. április 19. pdf

305

Bláthy Ottó Titusz

Újítások váltakozó villamos áramok elosztásában

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1896. július 8. pdf

306

Kandó Kálmán

Újítások villamos vasúti mótorokon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1899. augusztus 30. pdf

307

Hoór Tempis Mór

Újabb adatok a dielektromos testek fizikájához

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900 pdf

308

Rajnai Rudolfné

Újabb adatok a transzformátor történetére vonatkozólag. Fresh data about the history of the transformer.

Technikatörténeti Szemle 1968 pdf

309

Hoór Tempis Mór

Újabb módszer váltakozó áramú indukciós motorok csuszamlásának meghatározására

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1899 pdf

310

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Átkapcsolóberendezés fölváltva fölső- és jobb- vagy baloldali alsó áramhozzávezetéssel dolgozó elektromos vasutak számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. szeptember 9. pdf

311

Kandó Kálmán

Aufhängevorrichtung für die beiden inneren Fahrdrähte der in einer Luftweiche zussamenlaufenden vier Fahrdrähte einer zweipoligen Fahrdrahtleitung.

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 23. pdf

312

Kandó Kálmán

Automatically-operated liquid-rheostat.

külföldi szabadalmak 1905. május 6. pdf

313

Kandó Kálmán

Automatically-regulated liquid rheostat operated by means of compressed air.

külföldi szabadalmak 1903. november 27. pdf

314

Kandó Kálmán

Automatisk regleringsanordning för magnetisering av synkronfastalsomformare

külföldi szabadalmak 1927. július 28. pdf

315

Kandó Kálmán

Automatisk Reguleringsanordning for Magnetiseringen af roterende synkrone Faseomformere.

külföldi szabadalmak 1927. július 23, pdf

316

Fényes Kornél

Automobilok elektromos önindító és világító berendezései I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1921 pdf

317

Fényes Kornél

Automobilok elektromos önindító és világító berendezései II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1921 pdf

318

Verebély László

Avatóbeszéd Kandó Kálmán síremléke előtt

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1936 pdf

319

Matolcsy Mátyás

Az "igen nagy" feszültségű kábelek gyártása és üzeme

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1931 pdf

320

Az 50 éves transzformátor

Ganz Közlemények 1935 pdf

321

Herzog József

Az áramelosztás zárt vezetékhálózatban

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1893 pdf

322

Zipernovszky Ferenc

Az átmeneti gazdaság az elektrotechnikában, különös tekintettel villamos műveinkre I.

Elektrotechnika 1917 pdf

323

Zipernovszky Ferenc

Az átmeneti gazdaság az elektrotechnikában, különös tekintettel villamos műveinkre II.

Elektrotechnika 1918 pdf

324

Zipernovszky Ferenc

Az átmeneti gazdaság az elektrotechnikában, különös tekintettel villamos műveinkre III.

Elektrotechnika 1918 pdf

325

Lomb Frigyes

Az öngerjesztő kompaundált szinkrongépek fejlődése Zipernowskytól és Déritől Tamencevig

Elektrotechnika 1954 pdf

326

Berényi László

Az ötvenéves magyar távbeszélő

Elektrotechnika 1931 pdf

327

Tóth Endre

Az élet villamos készülékei

A Magyar Műszak és Közlekedési Múzeum sorozaton kívüli kiadványai 2007 pdf

328

Medgyes Ferenc

Az északkeleti csatorna villamos világítása

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1895 pdf

329

Gáti Béla

Az amerikai telegráf és telefontársaság újabb kutatásai a messze telefonálás terén

Elektrotechnika 1911 pdf

330

Goldberger Ernő

Az új országház elektromos világítási berendezése

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1903 pdf

331

Gester Béla

Az újabb helyi érdekű vasútak létesítéséről

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

332

Weltzl Károly

Az újvidéki villamostelep

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

333

Söpkéz Sándor

Az Auer- és Nernst-féle izzólámpások

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1899 pdf

334

Wittmann Ferenc

Az Auer-féle villamos osmium izzólámpa fajfogyasztására és tartományára vonatkozó adatok

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1906 pdf

335

Pálffy Jenő

Az automatikus telefon

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

336

Szolnoki Imre

Az Eötvöshatás elektrotechnikai alkalmazása

Elektrotechnika 1943 pdf

337

Az Edison-féle automobil-akkumulátor

Elektrotechnika 1908 pdf

338

Edvi Illés Aladár

Az elektolízis munkája III.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1891 pdf

339

Edvi Illés Aladár

Az elektrolízis munkája I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1891 pdf

340

Edvi Illés Aladár

Az elektrolízis munkája II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1891 pdf

341

Kalmár Antal

Az elektromágneses és dynamoelektromos gépekről

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1884 pdf

342

Koromzay Frigyes

Az elektromágneses hullámok és a drót nélkül való telegráfozás

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900 pdf

343

Lenkei Andor

Az elektromobilok újabb fejlődése, különös tekintettel a Magyar Királyi Posta villamos szállítókocsijaira

Elektrotechnika 1929 pdf

344

Cserháti Jenő

Az elektromos áram alkalmazása forrasztásra és hegesztésre

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1888 pdf

345

Zipernowsky Károly

Az elektromos áram elosztása transzformátorok segítségével

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1887 pdf

346

Cholnoky Jenő

Az elektromos és a gőzlokomotív-vontatás összehasonlítása

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900 pdf

347

Hollós József

Az elektromos energia terjedése a vezetékeken

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1903 pdf

348

Kovács Pál

Az elektromos erőátvitelről

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1890 pdf

349

Szuka Géza

Az elektromos hegesztés és forrasztás

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1891 pdf

350

Dorner Emil

Az elektromos izzólámpák szálainak elporladása és a lámpák megfeketedése I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1918 pdf

351

Dorner Emil

Az elektromos izzólámpák szálainak elporladása és a lámpák megfeketedése II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1918 pdf

352

Hoór Tempis Mór

Az elektromos kondenzátor és gyakorlati alkalmazása I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1893 pdf

353

Hoór Tempis Mór

Az elektromos kondenzátor és gyakorlati alkalmazása II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1893 pdf

354

Hollós József

Az elektromos légvezetékek szilárdságáról I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1888 pdf

355

Hollós József

Az elektromos légvezetékek szilárdságáról II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1888 pdf

356

Goldberger Ernő

Az elektromos művek történelmi fejlődése, különös tekintettel a magyar viszonyokra I.

Elektrotechnika 1912 pdf

357

Goldberger Ernő

Az elektromos művek történelmi fejlődése, különös tekintettel a magyar viszonyokra II.

Elektrotechnika 1912 pdf

358

Goldberger Ernő

Az elektromos művek történelmi fejlődése, különös tekintettel a magyar viszonyokra III.

Elektrotechnika 1912 pdf

359

Goldberger Ernő

Az elektromos művek történelmi fejlődése, különös tekintettel a magyar viszonyokra IV.

Elektrotechnika 1912 pdf

360

Goldberger Ernő

Az elektromos művek történelmi fejlődése, különös tekintettel a magyar viszonyokra V.

Elektrotechnika 1912 pdf

361

Goldberger Ernő

Az elektromos művek történelmi fejlődése, különös tekintettel a magyar viszonyokra VI.

Elektrotechnika 1912 pdf

362

Goldberger Ernő

Az elektromos művek történelmi fejlődése, különös tekintettel a magyar viszonyokra VII.

Elektrotechnika 1912 pdf

363

Stark Lipót

Az elektromos munkaátvitel első feltalálója

Elektrotechnika 1918 pdf

364

Egyed Mózes

Az elektromos szikra-áramok kiegyenlítődése

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1882 pdf

365

Herzog József – Stark Lipót

Az elektromos vezetékek számítása

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1890 pdf

366

Zipernowsky Károly

Az elektromos világítás történeti fejlődése

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1880 pdf

367

Kandó Kálmán

Az elektromos vontatás nagyvasútakon nagyfeszültségű váltóárammal

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900 pdf

368

Hoór Tempis Mór

Az elektromos, mágneses és mechanikai polarizáció tüneményei közötti kapcsolat és az ebből levezethető anyagvizsgálati módszerek

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1902 pdf

369

Deutsch Lajos

Az elektromosság a háztartásban I.

Elektrotechnika 1908 pdf

370

Deutsch Lajos

Az elektromosság a háztartásban II.

Elektrotechnika 1908 pdf

371

Deutsch Lajos

Az elektromosság a háztartásban III.

Elektrotechnika 1908 pdf

372

Zachara Lajos

Az elektromosság a mezőgazdaságban

Elektrotechnika 1912 pdf

373

Zachara Lajos

Az elektromosság a mezőgazdaságban

Elektrotechnika 1912 pdf

374

Zachara Lajos

Az elektromosság a mezőgazdaságban

Elektrotechnika 1912 pdf

375

Zachara Lajos

Az elektromosság a mezőgazdaságban

Elektrotechnika 1912 pdf

376

Fodor István

Az elektromosság fejlesztése közvetlenül a szénből

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1898 pdf

377

Hoór Tempis Mór

Az elektromotorok alkalmazása I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1895 pdf

378

Hoór Tempis Mór

Az elektromotorok alkalmazása II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1895 pdf

379

Dohnányi Frigyes

Az elektromotoros erő mérésének egy igen egyszerű módjáról

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1888 pdf

380

Brüche, E.

Az elektronmikroszkóp

Elektrotechnika 1944 pdf

381

Hoór Tempis Mór

Az elektrotechnika az 1896. évi évezredes országos kiállításon III.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1896 pdf

382

Hoór Tempis Mór

Az elektrotechnika az 1896. évi ezredéves országos kiállításon I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1896 pdf

383

Hoór Tempis Mór

Az elektrotechnika az 1896. évi ezredéves országos kiállításon II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1896 pdf

384

Antal Ildikó

Az Elektrotechnika első 10 éve (1908. február 1. – 1918. február)

Elektrotechnika 2007 pdf

385

Zipernowsky Károly

Az Elektrotechnika első negyedszázada

Elektrotechnika 1932 pdf

386

Hollós József

Az elektrotechnikai fénymérésről I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1890 pdf

387

Hollós József

Az elektrotechnikai fénymérésről II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1890 pdf

388

Hollós József

Az elektrotechnikai fénymérésről III.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1890 pdf

389

Szarvasy Imre

Az elektrotermikus eljárások

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

390

Antal Ildikó

Az elmúlt 100 év főszerkesztői

Elektrotechnika 2007 pdf

391

Wicar Reinhold

Az első magyar távkábel

Elektrotechnika 1928 pdf

392

Lenkei Andor

Az energiagazdaság fejlődése az utolsó évszázadban

Elektrotechnika 1930 pdf

393

Musil Lajos

Az energiatárolás mai módjai és jelentőségük a villamos energiaellátás készültségi állapota és biztossága szempontjából

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1936 pdf

394

Fodor István

Az erősáramú technika negyvenéves jubileuma (1881-1921) I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1922 pdf

395

Fodor István

Az erősáramú technika negyvenéves jubileuma (1881-1921) II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1922 pdf

396

Abt Antal

Az erély átalakulása a villamos láncban

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak – Estély 1877 pdf

397

Az európai telegráf- és telefon administrációk technikusainak első nemzetközi konferenciája Budapesten

Elektrotechnika 1908 pdf

398

Pillitz Dezső

Az ibolyántúli sugárzás jelentősége az iparban és a gyógyászatban

Elektrotechnika 1943 pdf

399

Gélyi Ármin

Az izzólámpák története

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1885 pdf

400

Korda Dezső

Az oldatok elektromos disszociációja

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900 pdf

401

Fehér István

Az ultrahang és ipari jelentősége

Elektrotechnika 1943 pdf

402

Fehér István

Az ultrahang és ipari jelentősége

Elektrotechnika 1943 pdf

403

Fehér István

Az ultrahang és ipari jelentősége

Elektrotechnika 1944 pdf

404

Bánki Donát (1859-1922)

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1922 pdf

405

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Balázs Mór

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

406

Balló Alfréd

Balló Alfréd viszontválasza Érdi Róbert hozzászólásához

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1943 pdf

407

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Barta István

Magyar Életrajzi Lexikon 1981 pdf

408

Kandó Kálmán

Bearing for the rotors of electric machines

külföldi szabadalmak 1921. január 14. pdf

409

Kandó Kálmán

Bearing of the rotors of electric machines

külföldi szabadalmak 1920. szeptember 17. pdf

410

Bláthy Ottó Titusz

Befestigungskeil aus ferromagnetischem Metall für die Wicklungen in den Nuten elektrischer Maschinen

külföldi szabadalmak 1908. március 17. pdf

411

Abt Antal

Bemutatja a Pinkus-féle villanyos telepet, melynek állandóit meghatározta

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak – Szakülés 1876 pdf

412

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Benedikt Ottó

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

413

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés a hűtőfelület növelésére forgó mágneseknek élre állított csupasz vezetőkből álló gerjesztő tekercsein

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. április 10. pdf

414

Mihály Dénes

Berendezés a vasúti jelzők tilos állásának a jelző előtt elhaladó vonatokon való jelzésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1918. október 16. pdf

415

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés üreges vashengerek elektromos hevítésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1922. január 11. pdf

416

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Berendezés beszélgetések önműködő számlálására távbeszélő központokban

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1922. október 14. pdf

417

Déri Miksa

Berendezés egy vagy többfázisú váltakozó áram és egyenáram kombinálására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1898. július 1. pdf

418

Kandó Kálmán

Berendezés elektromos üzemű járművek mótorainak a járművön való fölfüggesztésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. november 15. pdf

419

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés elektromos gépeken a karakterisztika kellő görbületének elérésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. március 17. pdf

420

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Berendezés elektromos járműveken az áramszedőknek önműködő átállítására a menetirány változtatásánál

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. május 14. pdf

421

Klupathy Jenő - Berger Christian

Berendezés elektromos kapcsolások eszközlésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. december 25. pdf

422

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés elektromos mérőkészülékeken az érzékenység és pontosság növelésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1905. január 10. pdf

423

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés elektromos számlálók beszabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. június 20. pdf

424

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés elektromos számlálók beszabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. december 23. pdf

425

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés elektromos számlálók beszabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. december 29. pdf

426

Kandó Kálmán

Berendezés erősen váltakozó terheléssel dolgozó váltakozó áramú erőátviteli telepek hatásfokának növelésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1916. augusztus 30. pdf

427

Kandó Kálmán

Berendezés erősen váltakozó terheléssel dolgozó váltakozó áramú erőátviteli telepek hatásfokának növelésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1916. december 1. pdf

428

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés Ferraris elvén alapuló váltakozó áramú számlálókon az emelkedő terheléssel beálló regisztrálási minusz csökkentésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1915. január 12. pdf

429

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés Ferraris-elvén alapuló árammérőknél a feszültség- vagy frequentia-ingadozások a műszer állandójára való befolyásának kiküszöbölésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. január 23. pdf

430

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés ferraris-rendszerű váltakozó áramú áramszámlálókön a melllékáramú mágnes szóródási mezejének erősítésére és szabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. április 25. pdf

431

Mihály Dénes

Berendezés film, főleg hangosfilm másolására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1933. november 4. pdf

432

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés három vagy több parallel kapcsolt váltóáram generátor ingadozásainak megakadályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1900. december 15. pdf

433

Klupathy Jenő - Berger Christian

Berendezés haladó vonatokba és vonatokból való jeladásra

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. március 16. pdf

434

Mihály Dénes

Berendezés hangvillák rezgésszámának befolyásolására és velük hajtott fonikus kerékkel működő berendezések módosítására, illetve szinkronizálására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1919. október 27. pdf

435

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Berendezés jelzési áramlövések átvitelére, amelyek távbeszélő berendezésekben áramlövések behatása folytán működésbe jövő készülékek vezérlésére szolgálnak

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. június 24. pdf

436

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Berendezés központi állítású, a helyszínen felhasítható váltókhoz a felhasításnak és a vezetékszakadásnak a központban való jelzését

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1917. április 14. pdf

437

Kandó Kálmán

Berendezés két mótorkocsit tartalmazó elektromos üzemű vonatnak bármely mótorkocsikról való vezetésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1901. augusztus 10. pdf

438

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés külön explóziós vagy elégési mótorokkal hajtott elektromos generátorok paralell kapcsolásának lehetővé tételére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. május 15. pdf

439

Kandó Kálmán

Berendezés kaszkád és paralellkapcsolásban működő indukciós mótorok melegedésének csökkentésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1916. augusztus 30. pdf

440

Déri Miksa

Berendezés mágneses tereknek egyenárammal és váltakozó árammal való kombinált gerjesztésére és mindkét áram számára alkalmas elektromótor és generátor

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1898. június 13. pdf

441

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Berendezés munkagépek időszakos hajtására állandóan járó elektromótor segélyével

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1918. május 4. pdf

442

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Berendezés nehéz elektromos vonatok hajtására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1914. március 16. pdf

443

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés olajtranszformátorok hűtésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. november 25. pdf

444

Kandó Kálmán

Berendezés szinkron-fázisátalakítók önműködő indítására és szinkronizmusának önműködő helyreállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1924. június 4. pdf

445

Kandó Kálmán

Berendezés szinkronfázis átalakítók üres járási munkájának csökkentésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1916. augusztus 30. pdf

446

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Berendezés távbeszélő illetve távjelző vonalvezetékeknek egymással való összeköttetésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. május 22. pdf

447

Kandó Kálmán

Berendezés többfázisú váltóáramú vasúti elektromótoroknak időnként egyen vagy egyfázisú váltóárammal való működtetésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1904. június 22. pdf

448

Bláthy Ottó Titusz

Berendezés tekercselt fegyverzettel bíró mótorszámlálókon a mezőtekercsek rézmennyiségének csökkentésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. március 19. pdf

449

Mihály Dénes

Berendezés tetszőleges objektumoknak tetszőleges távolságban való láthatóvá tételére elektromos úton működő felvevő és leadó készülékekkel

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1917. augusztus 25. pdf

450

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Berendezés váltakozó áramú gépek feszültségének szabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. február 5. pdf

451

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Berendezés váltakozó áramú generátorok hajtására szolgáló turbinák munkaerejének kihasználására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. június 28. pdf

452

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Berendezés váltakozó áramú vasutak mentén lévő távíró vonalakban föllépő zavarok megszüntetésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. április 25. pdf

453

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Berendezés vasúti gurítókon haladó kocsik sebességének szabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. július 29. pdf

454

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Berendezés villamos hullámok felvételére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. február 20. pdf

455

Bláthy Ottó Titusz

Betriebsverfahren für Wechselstromerzeuger die mit stark veränderlichem Leistungsfaktor und mit wechselweise vor- oder nacheilender Phasenverschiebung arbeiten.

külföldi szabadalmak 1925. március 12. pdf

456

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Bierbauer Lipót X. Ferenc

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

457

Bláthy Ottó Titusz

Biztosító berendezés sík rotortekercsekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. december 19. pdf

458

Bláthy Ottó Titusz

Biztosítóberendezés négyszögletes tekercsekkel bíró olajtranszformátorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. október 23. pdf

459

Bláthy Ottó Titusz

Elektrotechnika 1909 pdf

460

Wilczek Ernő

Bláthy Ottó Titusz

Elektrotechnika 1923 pdf

461

Wilczek Ernő

Bláthy Ottó Titusz

Elektrotechnika 1933 pdf

462

Bláthy Ottó Titusz

Elektrotechnika 1939 pdf

463

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Bláthy Ottó Titusz

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

464

Hoór Tempis Mór

Bláthy Ottó Titusz (1860-1939)

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1939 pdf

465

Vértessy Kornél

Bláthy Ottó Titusz jubileuma

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1923 pdf

466

Bánó Lehel

Bláthy Ottó Titusz síremlékének avatása

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1941 pdf

467

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Bodó Zalán

Magyar Életrajzi Lexikon 1994 pdf

468

Gohér Mihály

Boleman Géza

Elektrotechnika 1962 pdf

469

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Boleman Géza

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

470

Bornemisza Géza iparügyi miniszternek a törvényhozás elé terjesztett jelentése az országos villamosítás tájékoztató terve alapján

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1935 pdf

471

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Brückner János

Magyar Életrajzi Lexikon 1994 pdf

472

Móra László

Bródy Imre

A magyar vegyészet arcképcsarnoka 1970 pdf

473

Móra László

Bródy Imre és a kriptonprogram. Imre Bródy and the crypton programme.

Technikatörténeti Szemle 1992 pdf

474

Bláthy Ottó Titusz

Brake mechanism for cycles.

külföldi szabadalmak 1896. március 12. pdf

475

Haltenberger Samu

Buckingham telegráf és betűnyomtató készülékeknek perforátorja

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900 pdf

476

Medveczki Ágnes

Budapest első villamosvasútvonalai

A Közlekedési Múzeum Évkönyvei 1979 pdf

477

Budapest Székesfőváros Elektromos Művei működésének első negyedszázada

Elektrotechnika 1937 pdf

478

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Buzáth János

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

479

Bláthy Ottó Titusz

Calibrating electric meters.

külföldi szabadalmak 1914. december 15. pdf

480

Kandó Kálmán

Catenary Suspension system for the trollye-wires of electric railways.

külföldi szabadalmak 1908. október 2. pdf

481

Bláthy Ottó Titusz

Coin en fer pour la fixation des enroulements dans les rainures de machines électriques

külföldi szabadalmak 1908. március 17. pdf

482

Déri Miksa

Combined alternating and continous current system of distribution.

külföldi szabadalmak 1898. július 27. pdf

483

Déri Miksa

Combined alternating continuous current system for electric traction

külföldi szabadalmak 1897. április 27. pdf

484

Kandó Kálmán

Combined reversing switch and automatic maximum current interrupter for multi-phase current motors.

külföldi szabadalmak 1900. szeptember 10. pdf

485

Déri Miksa

Combinierte Gleichstrom-Wechselstrom-Maschine.

külföldi szabadalmak 1898. augusztus 2. pdf

486

Déri Miksa

Combinierte Gleichstrom-Wechselstrom-Maschine.

külföldi szabadalmak 1899. július 26. pdf

487

Déri Miksa

Commutating device for armatures of alternating-current machines.

külföldi szabadalmak 1903. március 31. pdf

488

Bláthy Ottó Titusz

Compteur à courant alternatif d'après le système ferraris avec pièces mobiles sur les champs magnétiques

külföldi szabadalmak 1906. február 28. pdf

489

Kandó Kálmán

Connexion pour moteurs à champ tournant alimentés en cascade ou indépendamment avec haute tension

külföldi szabadalmak 1905. december 23. pdf

490

Bláthy Ottó Titusz

Construction of electrical meters

külföldi szabadalmak 1902. november 10. pdf

491

Bláthy Ottó Titusz

Construction of electrical meters.

külföldi szabadalmak 1902. november 10. pdf

492

Déri Miksa

Continuous-current machine and apparatus.

külföldi szabadalmak 1900. március 24. pdf

493

Déri Miksa

Continuous-current machine and apparatus.

külföldi szabadalmak 1903. március 6. pdf

494

Kandó Kálmán

Control system

külföldi szabadalmak 1927. július 27. pdf

495

Kandó Kálmán

Controlling apparatus for electrically propelled trains.

külföldi szabadalmak 1901. november 9. pdf

496

Kandó Kálmán

Cooling system for dynamo electric machines

külföldi szabadalmak 1930. január 30. pdf

497

Kandó Kálmán

Crank gear for motor driven vehicles

külföldi szabadalmak 1920. szeptember 17. pdf

498

Kandó Kálmán

Crank gear for motor driven vehicles

külföldi szabadalmak 1923. augusztus 21. pdf

499

Kandó Kálmán

Crank gear for motor driven vehicles

külföldi szabadalmak 1921. január 14. pdf

500

Kandó Kálmán

Crank-gear for motor-driven vehicles

külföldi szabadalmak 1920. szeptember 17. pdf

501

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Csáki Frigyes

Magyar Életrajzi Lexikon 1981 pdf

502

Jedlik Ányos

Csöves villamszedő

MOTV 1868 pdf

503

Kandó Kálmán

Csúsztató gyűrű elrendezés váltakozó áramú villamos gépeken

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. május 12. pdf

504

Kandó Kálmán

Csapágyelrendezés járművek villamos mótorai számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. május 28. pdf

505

Bláthy Ottó Titusz

Csapágyelrendezés váltakozó áramú elektromos számlálók tárcsáihoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1927. március 26. pdf

506

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Cserháti Jenő

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

507

Balla Pál

Cserháti Jenő emlékezete

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

508

Cserháti Jenő emlékezete a kir. József Műegyetemen. Rados Gusztáv bevezetője, Schimanek Emil emlékbeszéde.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

509

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Csermely István, Woditska

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

510

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Csilléry Dezső

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

511

Kovács Ernő

Csonkamagyarország villamos energiaellátása

Elektrotechnika 1927 pdf

512

Borus Ferenc

Csonkamagyarország villamosításáról

Elektrotechnika 1926 pdf

513

Zipernowsky Károly – Déri Miksa

Current converting apparatus

külföldi szabadalmak 1888. november 1. pdf

514

Díszközgyűlés. Zipernowsky Károly, Jakobovits Dániel, Châtel Vilmos, Peri Károly stb. beszéde.

Elektrotechnika 1912 pdf

515

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Déri Miksa

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

516

Kandó Kálmán

Device for supporting trolley-wires.

külföldi szabadalmak 1907. március 26. pdf

517

Ernst Haidegger

Die Energiewirtschaft Ungarns

Elektrotechnika 1931 pdf

518

Jeszenszky Sándor

Die Geschichte des Funkeninduktors und seine Rolle in der Entwicklung der Elektrotechnik. History of the spark coil and its role in the development of electrotechnics. A szikrainduktor története és szerepe az elektrotechnika fejlődésében.

Technikatörténeti Szemle 1985 pdf

519

Sztrókay Pál

Dieselvillamos járművek szabályozása

Elektrotechnika 1951 pdf

520

Sztrókay Pál

Dieselvillamos járművek szabályozásánál fellépő lengések vizsgálata

Elektrotechnika 1951 pdf

521

Hollós József

Dinamó-üzem a központi telegráf-hivatalnál

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1902 pdf

522

Kandó Kálmán

Direkt auf der Radachse sitzender Induktionsmotor bei elektrischen Motorfahrzeugen

külföldi szabadalmak 1899. augusztus 17. pdf

523

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif applicable aux appareils de mesure électriques pour en augmenter la sensibilité et la précision

külföldi szabadalmak 1905. január 10. pdf

524

Kandó Kálmán

Dispositif commutateur de pôles pour moteurs à induction à courant alternatif polyphasés, et enroulement pour la réalisation de ce dispositif

külföldi szabadalmak 1922. március 1. pdf

525

Kandó Kálmán

Dispositif de bagues ou collecteurs pour paires de moteurs triphasés montés en cascade

külföldi szabadalmak 1902. december 1. pdf

526

Déri Miksa

Dispositif de commutation pour dynamos

külföldi szabadalmak 1912. június 18. pdf

527

Kandó Kálmán

Dispositif de conducteurs pour chemins électriques

külföldi szabadalmak 1902. december 1. pdf

528

Kandó Kálmán

Dispositif de connexion d'un moteur électrique avec le châssis d'un véhicule qui le supporte

külföldi szabadalmak 1913. november 14. pdf

529

Kandó Kálmán

Dispositif de démarrage pour des transformateurs de phases synchrones

külföldi szabadalmak 1929. november 12. pdf

530

Kandó Kálmán

Dispositif de démarrage pour moteurs à induction alimentés par transformateur de phase synchrone

külföldi szabadalmak 1925. március 12. pdf

531

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif de liaison des troncons d'arbre avec le noyau en fer d'un inducteur rotatif à deux poles

külföldi szabadalmak 1910. május 25. pdf

532

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif de mise en train pour moteurs à explosion à quatre cylindres ou plus

külföldi szabadalmak 1906. április 7. pdf

533

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif de protection pour bobines plates de rotor

külföldi szabadalmak 1926. december 4. pdf

534

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif de refroidissement de machines électriques

külföldi szabadalmak 1927. augusztus 29. pdf

535

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif de refroidissement pour aimants de champ du rotor avec bande de cuivre enroulée de champ

külföldi szabadalmak 1912. június 11. pdf

536

Kandó Kálmán

Dispositif de refroidissement pour les rotors de machines électriques

külföldi szabadalmak 1930. március 7. pdf

537

Kandó Kálmán

Dispositif de tension dans les courbes pour fils conducteurs de lignes à traction électrique

külföldi szabadalmak 1906. április 17. pdf

538

Kandó Kálmán

Dispositif de traction pour chemins de fer électriques actionnés par des moteurs polyphasés alimentés par une conduite de ligne monophasée

külföldi szabadalmak 1925. december 28. pdf

539

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif pour compenser l'influence des variations de tension ou de fréquence sur la constante des compteurs électriques établis d'après le principe ferraris

külföldi szabadalmak 1906. január 10. pdf

540

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif pour la commande en sens contraires des deux parties d'une génératrice de courant électrique à l'aide de turbines hydrauliques

külföldi szabadalmak 1913. november 24. pdf

541

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif pour la production de courant alternatif à fréquence constante dans les installations hydro-électriques avec hauteur de chute très variable

külföldi szabadalmak 1913. november 24. pdf

542

Bláthy Ottó Titusz

Dispositif pour la production de courant alternatif avec nombre de périodes constant dans les installations hydro-électriques avec hauteur de chute fortement variable

külföldi szabadalmak 1913. november 24. pdf

543

Kandó Kálmán

Dispositif pour supporter les moteurs électriques à manivelle de commande dans les véhicules à traction électrique

külföldi szabadalmak 1907. szeptember 4. pdf

544

Kandó Kálmán

Dispositif protecteur pour inducteurs fixes de machines électriques

külföldi szabadalmak 1905. december 15. pdf

545

Bláthy Ottó Titusz

Disposition du système magnétique dans les compteurs à induction pour courant alternatif

külföldi szabadalmak 1925. június 29. pdf

546

Bláthy Ottó Titusz

Disposition du système magnétique dans les compteurs à induction pour courant alternatif

külföldi szabadalmak 1923. július 5. pdf

547

Kandó Kálmán

Disposition pour le démarrage automatique et le rétablissement du synchronisme de transformateurs de phase synchrones

külföldi szabadalmak 1925. március 12. pdf

548

Jedlik Ányos

Dr. Jedlik Ányos István kiérdemelt egyetemi rendes tanár életrajzának vázlata. Önéletrajz.

0 1885 pdf

549

Hollós József

Drótnélküli telegráfia

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1907 pdf

550

Spiegel István

Drótnélküli telegráfiáról

Elektrotechnika 1913 pdf

551

Spiegel István

Drótnélküli telegráfiáról

Elektrotechnika 1913 pdf

552

Kandó Kálmán

Drehstrommotor-Anlage für mit einer hohen, jedoch direkt in Motoren verwendbaren Fahrleitungsspannung betriebene elektrische Bahnen, mit Einrichtung, um die Motoren sowohl in Kaskadenschaltung, wie auch voneinander unabhängig laufen lassen zu können

külföldi szabadalmak 1905. december 18. pdf

553

Kandó Kálmán

Drehstrommotorenpaar, das für Kaskadenschaltung eingerichtet ist

külföldi szabadalmak 1902. november 30. pdf

554

Kandó Kálmán

Driftanordning vid från en enfasfarledning matade med flerfasmotorer drivna elektriska järnvägslokomotiv

külföldi szabadalmak 1925. december 23. pdf

555

Kandó Kálmán

Durch Druckluft bethätigbarer Flüssigkeitsrheostat

külföldi szabadalmak 1899. augusztus 17. pdf

556

Kandó Kálmán

Durch Druckluft bethätigter Flüssigkeitsrheostat.

külföldi szabadalmak 1899. augusztus 4. pdf

557

Kandó Kálmán

Durch Druckluft bethätigter Flüssigkeitsrheostat.

külföldi szabadalmak 1900. július 13. pdf

558

Kandó Kálmán

Durch Druckluft bethätigter Flüssigkeitsrheostat.

külföldi szabadalmak 1901. május 22. pdf

559

Bláthy Ottó Titusz

Durch einfachen Wechselstrom betriebener Wechselstrommotor mit rotirendem magnetischem Felde

külföldi szabadalmak 1891. október 24. pdf

560

Déri Miksa

Durch gleich- und Wechselstrom erregbare, als Gleich- und Wechselstrommotor, ferner als Gleich- und Wechselstromgenerator, sowie als Umformer verwendbare Dynamomaschine

külföldi szabadalmak 1898. szeptember 5. pdf

561

Zipernowsky Károly – Déri Miksa

Dynamo electric machine

külföldi szabadalmak 1882. november 23. pdf

562

Déri Miksa

Dynamo-electric machine and method of operating same.

külföldi szabadalmak 1898. június 30. pdf

563

Déri Miksa

Dynamoelektrischer Regler.

külföldi szabadalmak 1908. április 3. pdf

564

Déri Miksa

Dynamomaschine mit selbständigem Kommutator.

külföldi szabadalmak 1908. szeptember 2. pdf

565

Déri Miksa

Dynamomaschine mit selbständigem Kommutator.

külföldi szabadalmak 1908. október 13. pdf

566

Déri Miksa

Dynamomaschine mit selbständigem Kommutatoranker.

külföldi szabadalmak 1908. augusztus 24. pdf

567

Fodor István

Edison magyar úttörői

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1927 pdf

568

Süss Nándor

Egy új villámhárító távirdai vagy telephon-vezetékhez

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1882 pdf

569

Abt Antal

Egy Jamin-féle acélmágnes és egy természetes mágneskő bemutatása és erejüknek összehasonlítása más mágnesekkel

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1889 pdf

570

Antal Ildikó

Egy jelentős 1885-ös magyar találmány: a transzformátor

OTKA kutatás 2011 pdf

571

Abt Antal

Egy Wehnelt-féle áramszaggatónak bemutatása, tekintettel a megszakítások számára

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1899 pdf

572

Szinnyei József

Egyed Mózes

Magyar írók élete és munkái 1893 pdf

573

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Egyenáramú elektromágnes önműködően késleltetett horgony működtetéssel

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. november 8. pdf

574

Mihály Dénes

Egyetemes hangfilm reprodukáló berendezés

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1930. július 25. pdf

575

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Egyetemes jelzőállító készülék

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. július 27. pdf

576

Déri Miksa

Egyfázisú kollektormótorok

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1905. június 30. pdf

577

Egyleti közlemények. Benne: megemlékezés Söpkéz Sándor professzorról.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1938 pdf

578

Kandó Kálmán

Ein auch als Automat-Maximalausschalter wirkender Reversierschalter für mehrphasige Wechselstrommotoren

külföldi szabadalmak 1900. október 16. pdf

579

Déri Miksa

Einphasen-Kollektormotor.

külföldi szabadalmak 1903. december 29. pdf

580

Déri Miksa

Einphasen-Kollektormotor.

külföldi szabadalmak 1908. november 5. pdf

581

Déri Miksa

Einphasenmotor.

külföldi szabadalmak 1904. január 21. pdf

582

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung an elektrischen Messvorrichtungen zur Erhöhung der Empfindlichkeit und Genauigkeit derselben

külföldi szabadalmak 1905. január 10. pdf

583

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung an elektrischen Messvorrichtungen zur Erhöhung der Empfindlichkeit und Genauigkeit derselben.

külföldi szabadalmak 1905. január 10. pdf

584

Kandó Kálmán

Einrichtung an Motorfahrzeugen zur Abfederung des Wagenrahmens gegen die Achsen

külföldi szabadalmak 1905. november 1. pdf

585

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung an Wechselstromzählern nach FerrarisscEinrichtung an Wechselstromzählern nach Ferrarisschem Prinzip zum Ausgleich der Minderangaben mit sthem Prinzip zum Ausgleich der Minderangaben mit steigender Belastung. eigender Belastung.

külföldi szabadalmak 1915. január 13. pdf

586

Kandó Kálmán

Einrichtung bei Flüssigkeitsrheostaten zum Ein- und Auslassen von komprimierter Luft in den und aus dem Druckraum des Flüssigkeitsrheostaten, um seine Flüssigkeit ausser und mehr oder weniger in Kontakt mit seinen Kontaktplatten zu bringen

külföldi szabadalmak 1900. október 16. pdf

587

Kandó Kálmán

Einrichtung für den Betrieb von elektrischen Eisenbahnanlagen.

külföldi szabadalmak 1904. június 23. pdf

588

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zum Ausgleich des Einflusses der Schwankungen der Spannung oder der Wechselzahl auf die Zählerkonstante von Elektrizitätszählern nach Ferraris'schem Prinzip.

külföldi szabadalmak 1906. január 18. pdf

589

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zum Einstellen von umlaufenden Elektrizitätszählern nach einem Normalzähler

külföldi szabadalmak 1921. január 8. pdf

590

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zum Einstellen von umlaufenden Elektrizitätszählern nach einem Normalzähler.

külföldi szabadalmak 1914. április 9. pdf

591

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zum Einstellen von umlaufenden Elektrizitätszählern nach einem Normalzähler.

külföldi szabadalmak 1921. június 6. pdf

592

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zum einstellen von umlaufenden Elektrizitätszählern nach einem Normalzähler.

külföldi szabadalmak 1921. november 15. pdf

593

Kandó Kálmán

Einrichtung zum selbsttätigen Anlassen und Wiederherstellung des Synchronismus von Synchronphasenumformern.

külföldi szabadalmak 1925. március 2. pdf

594

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zum Verhindern des Pendelns von drei mehr parallel geschalteten Wechselstromerzeugern.

külföldi szabadalmak 1900. december 19. pdf

595

Kandó Kálmán

Einrichtung zur Aufhängung eines Flüssigkeitsbehälters an einem Eisenbahnwagen.

külföldi szabadalmak 1913. december 27. pdf

596

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zur elektrischen Erhitzung von drehbaren eisernen Hohlwalzen, insbesondere von Kalander- und dergl. Walzen.

külföldi szabadalmak 1922. december 16. pdf

597

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zur elektrischen Erhitzung von drehbaren eisernen Hohlwalzen.

külföldi szabadalmak 1922. december 15. pdf

598

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zur Erhitzung umiaufender eiserner Hohlwalzen durch elektrische Induktionsströme

külföldi szabadalmak 1922. január 22. pdf

599

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zur Ermöglichung der Parallelschaltung von durch besondere Explosions- oder Verbrennungskraftmaschinen angetriebenen elektrischen Generatoren.

külföldi szabadalmak 1907. május 16. pdf

600

Déri Miksa

Einrichtung zur Erregung von Dynamomaschinen vom Anker aus.

külföldi szabadalmak 1906. december 1. pdf

601

Kandó Kálmán

Einrichtung zur Immunisierung elektrischer Leitungen gegen den Einfluss von benachbarten Wechselströmen

külföldi szabadalmak 1914. február 13. pdf

602

Kandó Kálmán

Einrichtung zur Immunisierung elektrischer Leitungen gegen den Einfluss von benachbarten Wechselströmen.

külföldi szabadalmak 1914. február 11. pdf

603

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zur Justierung von Elektrizitätszählern.

külföldi szabadalmak 1912. június 26. pdf

604

Kandó Kálmán

Einrichtung zur Regelung der Klemmenspannung von durch Phasenumformer gespeisten Wechselstrominduktionsmotoren.

külföldi szabadalmak 1920. május 3. pdf

605

Déri Miksa

Einrichtung zur Regelung von Wechselstrommotoren.

külföldi szabadalmak 1902. november 14. pdf

606

Kandó Kálmán

Einrichtung zur selbsttätigen Wiederherstellung des Synchronismus von Synchronphasenumformern.

külföldi szabadalmak 1925. március 3. pdf

607

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtung zur Verbindung der Wellenstummeln mit dem zylindrischen Läuferkörper zweipoliger Turbogeneratoren.

külföldi szabadalmak 1928. szeptember 8. pdf

608

Kandó Kálmán

Einrichtung zur Verminderung der Leerlaufarbeit von Synchron-Phasenumformern.

külföldi szabadalmak 1919. május 19. pdf

609

Kandó Kálmán

Einrichtung zur Verringerung der Querinduction von Dynamoankern.

külföldi szabadalmak 1899. május 15. pdf

610

Kandó Kálmán

Einrichtung zur Verteilung des Stromes unter mehrere parallel geschaltete Mehrphasenmotoren-Gruppen

külföldi szabadalmak 1906. november 19. pdf

611

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtungen an Abschmelzsicherungen für elektrische Leitungen

külföldi szabadalmak 1890. április 22. pdf

612

Zipernowsky Károly – Déri Miksa – Bláthy Ottó Titusz

Einrichtungen an synchronen Wechselstrommotoren

külföldi szabadalmak 1889. március 22. pdf

613

Bláthy Ottó Titusz

Einrichtungen an Wechselstrommachinen mit einer Ankerspule

külföldi szabadalmak 1889. július 21. pdf

614

Zipernowsky Károly

Eisenbahnsystem mit senkrechter Spur

külföldi szabadalmak 1889. június 26. pdf

615

Kandó Kálmán

Eisenbahnwagen mit Durchführungsisolatoren.

külföldi szabadalmak 1913. december 27. pdf

616

Bláthy Ottó Titusz

Eisenkern für ölgekühlte Transformatoren.

külföldi szabadalmak 1928. február 23. pdf

617

Kandó Kálmán

Electric car and locomotive.

külföldi szabadalmak 1904. május 12. pdf

618

Zipernowsky Károly – Déri Miksa – Bláthy Ottó Titusz

Electric distribution by alternating currents

külföldi szabadalmak 1886. szeptember 2. pdf

619

Bláthy Ottó Titusz

Electric fuse

külföldi szabadalmak 1890. május 8. pdf

620

Bláthy Ottó Titusz

Electric machine

külföldi szabadalmak 1928. február 11. pdf

621

Kandó Kálmán

Electric machine.

külföldi szabadalmak 1906. december 13. pdf

622

Bláthy Ottó Titusz

Electric meter for alternating currents

külföldi szabadalmak 1889. október 7. pdf

623

Kandó Kálmán

Electric motor system.

külföldi szabadalmak 1915. június 24. pdf

624

Kandó Kálmán

Electric motor-car or locomotive.

külföldi szabadalmak 1901. április 13. pdf

625

Kandó Kálmán

Electric railway vehicle

külföldi szabadalmak 1914. december 9. pdf

626

Kandó Kálmán

Electric railway vehicle

külföldi szabadalmak 1914. december 9. pdf

627

Kandó Kálmán

Electric traction system and motor to be used therewith.

külföldi szabadalmak 1905. május 25. pdf

628

Déri Miksa

Electric-power-transmission system.

külföldi szabadalmak 1902. május 28. pdf

629

Kandó Kálmán

Electric-vehicle-motor suspension.

külföldi szabadalmak 1908. május 4. pdf

630

Kandó Kálmán

Electrical contact apparatus.

külföldi szabadalmak 1900. december 31. pdf

631

Kandó Kálmán

Electrical insulator

külföldi szabadalmak 1914. december 9. pdf

632

Déri Miksa

Electrical road-traction installations worked by means of both alternating and continuous currents.

külföldi szabadalmak 1897. március 9. pdf

633

Déri Miksa

Electrical system

külföldi szabadalmak 1933. január 21. pdf

634

Csáky József, gr – Jáhn Károly

Electrolytek vezetési ellenállásának meghatározása telephonnal

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1883 pdf

635

Bláthy Ottó Titusz

Elektricitätszähler für Wechselströme

külföldi szabadalmak 1889. szeptember 3. pdf

636

Kandó Kálmán

Elektrisch betriebenes Fahrzeug

külföldi szabadalmak 1914. január 21. pdf

637

Déri Miksa

Elektrische Arbeitsübertragungs-Einrichtung für Transportanlagen.

külföldi szabadalmak 1902. április 15. pdf

638

Kandó Kálmán

Elektrisches Relais zur Bethätigung der Luftdruckbremsen an elektrischen Fahrzeugen, Fördermaschinen, u. s. w.

külföldi szabadalmak 1900. december 5. pdf

639

Kandó Kálmán

Elektrisk Kraftoverföringssystem.

külföldi szabadalmak 1904. szeptember 22. pdf

640

Bláthy Ottó Titusz

Elektrizitätszähler für Wechselströme

külföldi szabadalmak 1889. szeptember 26. pdf

641

Bláthy Ottó Titusz

Elektrizitätszähler nach Ferraris'schem Princip mit Einrichtung zum Ausgleich des Einflusses der Schwankungen der Spannung oder der Wechselzahl auf die Zählerkonstante

külföldi szabadalmak 1906. január 19. pdf

642

Selényi Pál

Elektrografálás; a villamos töltésekkel való följegyzés új módja és ennek gyakorlati alkalmazásai

Elektrotechnika 1936 pdf

643

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Elektrolytikus eljárás és készülék fémeknek, ércekből és egyéb fémtartalmú anyagokból való közvetlen kioldására és az oldatból való kiválasztására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. július 4. pdf

644

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Elektromágnes sorozat ahhoz való vasváz és eljárás annak előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. július 17. pdf

645

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Elektromágneses állító berendezés

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1923. szeptember 15. pdf

646

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Elektromágneses kapcsolószerkezet vasúti jelzőkarállító berendezésekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. január 19. pdf

647

Seefehlner E. Egon

Elektromagnetikus gépek súlyökonómiája

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1901 pdf

648

Bláthy Ottó Titusz

Elektromagnetsystem-Anordnung an Wechselstrom-Induktionszählern.

külföldi szabadalmak 1923. július 18. pdf

649

Bláthy Ottó Titusz

Elektromagnetsystemanordnung an Wechselstrom-Induktionszählern.

külföldi szabadalmak 1925. június 18. pdf

650

Varsányi Emil

Elektromos üzem a malmokban

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

651

Mihály Dénes

Elektromos fényzár képeknek elektromos úton a távolba való átvitelére szolgáló készülékekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. június 16. pdf

652

Pöschl Imre

Elektromos gépek üzembiztonságáról

Elektrotechnika 1911 pdf

653

Pöschl Imre

Elektromos gépek üzemi viszonyairól

Elektrotechnika 1913 pdf

654

Herzog József

Elektromos kábelek felmelegedése

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1901 pdf

655

Bláthy Ottó Titusz

Elektromos kemence

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. szeptember 5. pdf

656

Elektromos kiállítás Budapesten

Elektrotechnika 1911 pdf

657

Straub Sándor

Elektromos munkaátvitel 175 km-nyire I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1891 pdf

658

Straub Sándor

Elektromos munkaátvitel II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1891 pdf

659

Seidner Mihály

Elektromos nagyművek és távüzemek I.

Elektrotechnika 1917 pdf

660

Seidner Mihály

Elektromos nagyművek és távüzemek II.

Elektrotechnika 1917 pdf

661

Seidner Mihály

Elektromos nagyművek és távüzemek III.

Elektrotechnika 1917 pdf

662

Kerpely Kálmán

Elektromos nyersvasgyártás

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1944 pdf

663

Welwart Benő

Elektromos olvasógép vakok részére

Elektrotechnika 1917 pdf

664

Zappner Mór

Elektromos vasúti személyszállító kocsikról

Elektrotechnika 1908 pdf

665

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Elektromos vezetékek könnyű föl- és leszerelését megengedő vezetéktartó

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1901. május 12. pdf

666

Zipernowsky Károly

Elektromos világítás izzólámpákkal központi állomásokból

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1885 pdf

667

Kandó Kálmán

Elektromos vonatok vezetésére szolgáló berendezés

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1901. november 9. pdf

668

Windisch Antal

Elektromos vontatás az olasz államvasutak fővonalain I.

Elektrotechnika 1909 pdf

669

Windisch Antal

Elektromos vontatás az olasz államvasutak fővonalain II.

Elektrotechnika 1909 pdf

670

Hevesy György

Elektromosság és radioaktivitás

Elektrotechnika 1914 pdf

671

Stark Lipót – Jakobovits Dániel

Elektromosságügyi törvényhozás

Elektrotechnika 1909 pdf

672

Déri Miksa

Elektromotor für Wechselströme

külföldi szabadalmak 1892. április 23. pdf

673

Mihály Dénes

Eljárás és berendezés fényérző cellákkal és képek elektromos,átvitelére szolgáló készülékek (képtávírók és távolbalátók) szinkronizálására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1919. február 18. pdf

674

Bláthy Ottó Titusz

Eljárás és berendezés igen nagy mértékben változó esési magassággal dolgozó és turbinákkal közvetlenül hajtott váltakozó áramú synchron generátorokkal fölszerelt hydroelektromos telepek kedvező hatásfokának elérésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. november 22. pdf

675

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Eljárás és berendezés rövidre zárt forgórésszel bíró váltakozó áramú mótor indítására és esetleg a rendelkezésre álló váltakozó áramnál nagyobb periódus számú árammal való hajtására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1905. május 11. pdf

676

Klupathy Jenő - Berger Christian

Eljárás és berendezés távkapcsolásoknak levegőn keresztül való eszközlésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. január 5. pdf

677

Klupathy Jenő - Berger Christian

Eljárás és berendezés távkapcsolásoknak tengeren való eszközlésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. november 28. pdf

678

Klupathy Jenő - Berger Christian

Eljárás és berendezés távkapcsolásoknak vízen át való eszközlésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. április 24. pdf

679

Klupathy Jenő - Berger Christian

Eljárás és berendezés torpedók és hasonlók távkormányzására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. november 28. pdf

680

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás és készülék csavarvonal alakú izzótestek előállítására és szerelésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. február 17. pdf

681

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Eljárás és készülék fémeknek ércekből és más fémtartalmú anyagokból elektrolytikai úton való kilúgozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1905. augusztus 24. pdf

682

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás és készülék fémszálas villamos izzólámpák előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. november 22. pdf

683

Bláthy Ottó Titusz

Eljárás aluminium tárgyaknak aluminiumoxid bevonattal való ellátására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. szeptember 4. pdf

684

Déri Miksa

Eljárás az elindítási forgató nyomaték növelésére egy vagy több fázisú váltakozó áramú mótoroknál és készülékeknél

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1898. január 12. pdf

685

Déri Miksa

Eljárás az elindítási forgató nyomaték növelésére egy vagy többfázisú váltakozó áramú mótoroknál és készülékeknél

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1899. február 19. pdf

686

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás csavarvonal alakú wolfram izzótest előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. november 3. pdf

687

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás elektromos izzólámpák fémizzószálainak előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. október 7. pdf

688

Bláthy Ottó Titusz

Eljárás elektromos mótorszámlálók beszabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. április 14. pdf

689

Bláthy Ottó Titusz

Eljárás elektromos számlálók beszabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1914. április 9. pdf

690

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Eljárás elektromos vezetők és tekercsek szigetelésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. november 10. pdf

691

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás fény előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. június 23. pdf

692

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás izzólámpák léghijjassági fokának ellenőrzésére és mérésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. február 8. pdf

693

Bláthy Ottó Titusz – Kandó Kálmán

Eljárás kóbor, váltakozó áramok okozta telefonzavarok megakadályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1897. április 3. pdf

694

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Eljárás kerámiai széntartalmú elektromos ellenállások előállítására ráégetett kontaktus rétegekkel

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. március 1. pdf

695

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás mechanikai úton megmunkálható wolframtestek előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. augusztus 2. pdf

696

Bláthy Ottó Titusz

Eljárás nagy fordulatszámmal járó mágneskerekek számára szolgáló gerjesztő mágnestekercseknek élére állított fémszalagból való előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. július 29. pdf

697

Bláthy Ottó Titusz

Eljárás olajtranszformátorok számára szolgáló szigetelő hüvelyek előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. április 28. pdf

698

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás oxidkatódák előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. június 22. pdf

699

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás szén ill. karbidtartalmú wolframszálak széntelenítésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. október 30. pdf

700

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Eljárás szénből és egy kerámiai alapanyagból álló ráégett fémes kontaktusrétegekkel ellátott elektromos ellenállási testek előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1901. április 24. pdf

701

Mihály Dénes

Eljárás villócsövek fényreléként való használatára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1928. május 22. pdf

702

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t. – Egyesült Villamossági Rvt.

Eljárás villamos izzófény előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1897. szeptember 4. pdf

703

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Eljárás villamos izzólámpákhoz való szén vagy fémizzószálak bevonására wolframfémmel

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. november 28. pdf

704

Déri Miksa

Elrendezés dynamógépek mágneseinek gerjesztésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1898. július 2. pdf

705

Déri Miksa

Elrendezés dynamogépek mágneseinek gerjesztésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1899. február 1. pdf

706

Kandó Kálmán

Elrendezés elektromos vezetékeknek szomszédos váltakozó áramok behatásával szemben való megvédésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1914. február 11. pdf

707

Déri Miksa

Elrendezés másodrendű vezetőknek és azok vezetőképességéhez szükséges hőmérsékre való fölhevítésére elektromos áram segélyével

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1898. április 8. pdf

708

Bláthy Ottó Titusz

Elrendezés mótor-áramszámlálók összeépítésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. június 9. pdf

709

Gerey László

Elszigetelt vidéki közhasználatú erőművek és az országos villamosítás

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1942 pdf

710

Wilczek Ernő

Emlékirat Magyarország elektromos energiával való ellátásáról 1.

Elektrotechnika 1919 pdf

711

Wilczek Ernő

Emlékirat Magyarország elektromos energiával való ellátásáról 2.

Elektrotechnika 1919 pdf

712

Wilczek Ernő

Emlékirat Magyarország elektromos energiával való ellátásáról 3.

Elektrotechnika 1919 pdf

713

Bánki Donát

Emlékirat Magyarország elektromos energiával való ellátásáról. A kereskedelemügyi miniszter 1918. évi kiadványának kritikai ismertetése.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919 pdf

714

Kandó Kálmán

Enroulement disposé dans des encoches pour machines à haute tension

külföldi szabadalmak 1925. december 28. pdf

715

Mayer Farkas

Epizódok Jedlik Ányos életéből

0 2010 pdf

716

Bláthy Ottó Titusz

Főáramú elektómágneses indukciós áramszámlálókhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1924. május 31. pdf

717

Bláthy Ottó Titusz

Főáramköri mágnes váltakozó áramú számlálókhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1933. január 13. pdf

718

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 1.

Elektrotechnika 1921 pdf

719

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 10.

Elektrotechnika 1923 pdf

720

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 11.

Elektrotechnika 1923 pdf

721

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 12.

Elektrotechnika 1923 pdf

722

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 13.

Elektrotechnika 1923 pdf

723

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 14.

Elektrotechnika 1923 pdf

724

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 15.

Elektrotechnika 1924 pdf

725

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 16.

Elektrotechnika 1924 pdf

726

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 17.

Elektrotechnika 1924 pdf

727

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 2.

Elektrotechnika 1921 pdf

728

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 3.

Elektrotechnika 1921 pdf

729

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 4.

Elektrotechnika 1922 pdf

730

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 5.

Elektrotechnika 1922 pdf

731

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 6.

Elektrotechnika 1922 pdf

732

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 7.

Elektrotechnika 1923 pdf

733

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 8.

Elektrotechnika 1923 pdf

734

Verebély László

Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön 9.

Elektrotechnika 1923 pdf

735

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Fölfüggesztő szerkezet elektromos vezetékek tartó drótjai számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. október 11. pdf

736

Kandó Kálmán

Fölfüggesztő szerkezet kétsarkú légvezetékek váltója számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. augusztus 26. pdf

737

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Fölfüggesztés villamos izzólámpák fémizzószálai számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. április 23. pdf

738

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Fölhasítható váltóállító szerkezet géphajtású berendezésekhez egyidejűleg mozgó csúcssínekkel

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. május 13. pdf

739

Bláthy Ottó Titusz

Fékezőmágnes elrendezés motoros számlálókon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1923. március 27. pdf

740

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Fékezett elektromos ütőszerkezet

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. december 22. pdf

741

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Fékezett elektromos ütőszerkezet

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. szeptember 27. pdf

742

Bláthy Ottó Titusz

Fékmágnes elektromos számlálókhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1934. február 28. pdf

743

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Fémfonalas izzólámpa rugalmasan megerősített izzószáltartóval

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. március 31. pdf

744

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Fémszálas izzólámpa

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. október 6. pdf

745

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Fémszálas izzólámpa csavarvonal alakú izzótesttel

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. május 19. pdf

746

Bláthy Ottó Titusz

Fémszalagból álló tekercselés

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. június 16. pdf

747

Mihály Dénes

Fényképészeti hangfeljegyzés vég nélküli filmszalagon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1933. november 7. pdf

748

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Fali távbeszélő készülék

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. április 6. pdf

749

Stark Lipót

Faraday és az elektrotechnika

Elektrotechnika 1931 pdf

750

Faraday ünnepi ülés 1931. szeptember 21-én: Elnöki megnyitó. Zipernowsky Károly beszéde.

Elektrotechnika 1931 pdf

751

Szarvasy Imre

Faraday kémiai és elektrokémiai munkásságáról

Elektrotechnika 1931 pdf

752

Tangl Károly

Faraday mint fizikus

Elektrotechnika 1931 pdf

753

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Farbaky István

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

754

Pesty László

Farbaky István és Schenek István úttörő munkássága a magyar akkumulátoripar területén

Elektrotechnika 1955 pdf

755

Kandó Kálmán

Federnde Aufhängung des Wagenrahmens von Motorfahrzeugen.

külföldi szabadalmak 1905. október 31. pdf

756

Antal Ildikó

Fejezetek az Elektrotechnika 1918 és 1928 közötti időszakából

Elektrotechnika 2007 pdf

757

Antal Ildikó

Fejezetek az Elektrotechnika 1928 és 1938 közötti időszakából

Elektrotechnika 2007 pdf

758

Antal Ildikó

Fejezetek az Elektrotechnika 1938 és 1948 közötti időszakából

Elektrotechnika 2007 pdf

759

Antal Ildikó

Fejezetek az Elektrotechnika 1948 és 1958 közötti időszakából

Elektrotechnika 2007 pdf

760

Antal Ildikó

Fejezetek az Elektrotechnika 1958 és 1968 közötti időszakából

Elektrotechnika 2007 pdf

761

Antal Ildikó

Fejezetek az Elektrotechnika 1968 és 1978 közötti időszakából

Elektrotechnika 2007 pdf

762

Antal Ildikó

Fejezetek az Elektrotechnika 1978 és 1988 közötti időszakából

Elektrotechnika 2007 pdf

763

Bláthy Ottó Titusz

Feldmagnetwicklung für Wechselstrommaschinen.

külföldi szabadalmak 1903. május 19. pdf

764

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Ferdén lefelé irányított elektródákkal bíró ívlámpa

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. június 11. pdf

765

Bláthy Ottó Titusz

Ferraris elvén alapuló indukcziós váltakozó áramú fogyasztásmérő

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1901. december 24. pdf

766

Bláthy Ottó Titusz

Ferraris elvén alapuló váltakozóáram-számláló a mágneses mezőkben elrendezett mozgó záródarabokkal

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. augusztus 18. pdf

767

Bláthy Ottó Titusz

Ferraris elvén alapuló változóáram számláló a mágneses mezőkben elrendezett mozgó záródarabokkal

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. március 5. pdf

768

Bláthy Ottó Titusz

Feszítőcsavar transzformátorok tekercsoszlopai számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. december 3. pdf

769

Bláthy Ottó Titusz

Feszítőcsavar transzformátorok tekercsoszlopaihoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. november 22. pdf

770

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Feszítőszerkezet vasúti állítóművek kettős huzalvezetékeihez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. július 11. pdf

771

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Feszültségkiegyenlítő berendezés villamos izzólámpák rugalmasan tartott fémizzószálakhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. november 17. pdf

772

Mihály Dénes - Láczay Tibor

Filmmásológép

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1940. október 7. pdf

773

Mihály Dénes – Zombory László

Filmtovábbító hajtómű mozgókép felvevő- és vetítőgépekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1923. november 7. pdf

774

Bláthy Ottó Titusz

Flüssigkeitsgekühlter umlaufender Feldmagnet für Turbogeneratoren

külföldi szabadalmak 1930. július 20. pdf

775

Bláthy Ottó Titusz

Flüssigkeitsgekühlter umlaufender Feldmagnet für Turbogeneratoren

külföldi szabadalmak 1936. szeptember 5. pdf

776

Bláthy Ottó Titusz

Flüssigkeitsgekühlter umlaufender Feldmagnet für Turbogeneratoren.

külföldi szabadalmak 1930. július 18. pdf

777

Bláthy Ottó Titusz

Flüssigkeitsgekühlter umlaufender Feldmagnet für Turbogeneratoren.

külföldi szabadalmak 1931. június 26. pdf

778

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Fodor István

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

779

Szinnyei József

Fodor István

Magyar írók élete és munkái 1894 pdf

780

Fodor István

Elektrotechnika 1908 pdf

781

Bláthy Ottó Titusz

Fogbetétes rotortest főleg turbogenerátor-mágneskerekekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1933. március 17. pdf

782

Bláthy Ottó Titusz

Folyadékhűtésű forgó gerjesztőmágnes turbógenerátorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1930. július 17. pdf

783

Bláthy Ottó Titusz

Folyadékhűtésű forgó gerjesztőmágneses turbógenerátorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1935. október 5. pdf

784

Bláthy Ottó Titusz

Folyadékhűtéses forgórészű és gázhűtéses álló részű turbógenerátorok hűtési módja és berendezése hűtési mód kivitelére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1931. augusztus 11. pdf

785

Bláthy Ottó Titusz

Forgó gerjesztő mágnes turbógenerátorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. április 10. pdf

786

Bláthy Ottó Titusz

Forgó gerjesztő mágnes turbógenerátorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1928. március 27. pdf

787

Bláthy Ottó Titusz

Forgó gerjesztőmágnes turbógenerátorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. május 26. pdf

788

Bláthy Ottó Titusz

Forgó gerjesztőmágnes turbogenerátorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1929. március 2. pdf

789

Bláthy Ottó Titusz

Forgó mágneskerék nagy forgássebességekre

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. szeptember 9. pdf

790

Déri Miksa

Forgó transzformátor egyfázisú váltakozó áram számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1899. január 10. pdf

791

Korda Dezső

Forgó transzformátor váltakozó áramnak egyenárammá vagy viszont való átalakítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. szeptember 11. pdf

792

Kandó Kálmán

Forgattyúelrendezés villamos mótorral hajtott járművek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. április 21. pdf

793

Kandó Kálmán

Forgattyús hajtómű a tengelyek fölött elrendezett mótorokkal felszerelt járművekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1916. augusztus 30. pdf

794

Selényi Pál

Fotocella és fényelem

Elektrotechnika 1933 pdf

795

Selényi Pál

Fotocella és fényelem

Elektrotechnika 1933 pdf

796

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Gáti Béla

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

797

Goldberger Ernő

Gödöllő elektromos műve

Elektrotechnika 1909 pdf

798

Asztalos Péter

Ganz-jubileumok 1991–92-ben

Elektrotechnika 1992 pdf

799

Asztalos Péter

Ganz-rendszerű feszültségszabályozás 100 évvel ezelőtt

Elektrotechnika 1989 pdf

800

Patz Sándor

Gazdaságos lehet-e a villamos főzés?

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1911 pdf

801

Déri Miksa

Gemischtes Wechselstrom-Gleichstrom-Betriebsystem für elektrisch betriebene Fahrzeuge und Züge.

külföldi szabadalmak 1897. február 25. pdf

802

Bláthy Ottó Titusz

Getriebseinrichtung für Wasserkraft-Elektrizitätswerke mit stark wechselnder Gefällshöhe und mit unmittelbar von den Turbinen angetriebenen Wechselstrom-Synchrongeneratoren.

külföldi szabadalmak 1913. május 27. pdf

803

Bláthy Ottó Titusz

Gewickelter Anker mit Eisenkörper für Motorzähler.

külföldi szabadalmak 1908. december 7. pdf

804

Déri Miksa

Gleichstrom-Gleichstrom-Umformer mit mehrphasiger Felderregung.

külföldi szabadalmak 1913. május 3. pdf

805

Déri Miksa

Gleichstromtransformator.

külföldi szabadalmak 1906. november 22. pdf

806

Déri Miksa

Gleichstromtransformator.

külföldi szabadalmak 1907. február 26. pdf

807

Déri Miksa

Gleichstromumformer.

külföldi szabadalmak 1907. június 22. pdf

808

Mészáros Gábor

Gohér Mihály

Elektrotechnika 1975 pdf

809

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Gohér Mihály

Magyar Életrajzi Lexikon 1981 pdf

810

Wein Elemér

Gondolatok a villamosításról

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1941 pdf

811

Wein Elemér

Gondolatok Magyarország villamosításának kérdésével kapcsolatban

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1932 pdf

812

Valkó Iván Pál

Hőkioldók időállandójának és határáramának mérése

Elektrotechnika 1938 pdf

813

Bláthy Ottó Titusz

Hőkompenzáló-darab váltakozóáramú indukciós számlálókhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1931. február 24. pdf

814

Bláthy Ottó Titusz

Hőmérsékletkompenzáló berendezés váltakozó áramú forgó wattóra számlálók fékező mágnesein

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1930. október 31. pdf

815

Bláthy Ottó Titusz

Hűtőberendezés élére állított fémszalaggal tekercselt rótormágneseken

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. augusztus 24. pdf

816

Kandó Kálmán

Hűtőberendezés elektromos gépek rotarain

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1929. március 15. pdf

817

Bláthy Ottó Titusz

Hűtőberendezés elektromos gépek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. augusztus 17. pdf

818

Bláthy Ottó Titusz

Hűtőberendezés elektromos gépek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. november 20. pdf

819

Bláthy Ottó Titusz

Hűtőberendezés elektromos gépek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1927. augusztus 6. pdf

820

Bláthy Ottó Titusz

Hűtőberendezés forgó kétsarkú mágnesek hornyaiban elrendezett tekercselései számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. október 23. pdf

821

Bláthy Ottó Titusz

Hűtőberendezés vízhűtésű olajtranszformátorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1914. május 9. pdf

822

Bláthy Ottó Titusz

Hűtőelrendezés turbogenerátorok sztátorain

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1931. február 24. pdf

823

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Hüvös József

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

824

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Hajdu Elemér

Magyar Életrajzi Lexikon 1994 pdf

825

Kandó Kálmán

Hajtóberendezés egyfázisú munkavezetékből többfázisú motorokkal hajtott elektromos vasutak számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. március 7. pdf

826

Bláthy Ottó Titusz

Hajtóberendezés villamosüzemű járművekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1935. február 7. pdf

827

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Hajtómű induktorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1921. november 29. pdf

828

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Hanaman Ferenc

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

829

Mihály Dénes

Hangfilm-reprodukáló berendezés

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1930. december 29. pdf

830

Haraszti István

Elektrotechnika 1968 pdf

831

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Haraszti István

Magyar Életrajzi Lexikon 1981 pdf

832

Bláthy Ottó Titusz

Hauptstrommagnet für Induktions-Wechselstromzähler.

külföldi szabadalmak 1924. június 6. pdf

833

Szabó Kálmán

Hengersorok elektromos hajtása I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

834

Szabó Kálmán

Hengersorok elektromos hajtása II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

835

Szabó Kálmán

Hengersorok elektromos hajtása III.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912 pdf

836

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Herzog József

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

837

Mihály Dénes - Pelikán Oszkár

Hirdető kerék

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. április 26. pdf

838

Szinnyei József

Hoór Tempis Mór

Magyar írók élete és munkái 1896 pdf

839

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Hoór Tempis Mór

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

840

Verebély László

Hoór Tempis Móric

Elektrotechnika 1944 pdf

841

Szuk Géza

Hordozható elektromos fúrógép

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1893 pdf

842

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Hordozható távbeszélő készülék

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1908. április 24. pdf

843

Kandó Kálmán

Hornyokban elrendezett tekercselrendezés nagyfeszültségű elektromos gépek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. március 7. pdf

844

Érdi Róbert

Hozzászólás Balló Alfréd "A korszerű troly-busz" című tanulmányához

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1943 pdf

845

Justus Artur

Hozzászólás Zipernovszky Ferenc főmérnök "Az átmeneti gazdaság az elektrotechnikában, különös tekintettel villamos műveinkre" című cikkéhez

Elektrotechnika 1918 pdf

846

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Iker Francis-turbina

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. február 12. pdf

847

Déri Miksa

Improved apparatus for converting alternating currents into continuous current.

külföldi szabadalmak 1899. június 22. pdf

848

Déri Miksa

Improved arrangement for exciting the magnets of dynamo electric machines.

külföldi szabadalmak 1899. feburár 2. pdf

849

Bláthy Ottó Titusz

Improved construction of electric alternating current generators.

külföldi szabadalmak 1897. június 18. pdf

850

Déri Miksa

Improved magnet winding for continuous current machines and converters for effecting simultaneously a sparkless commutation and a pressure regulation.

külföldi szabadalmak 1900. március 13. pdf

851

Bláthy Ottó Titusz

Improved manufacture of magnet cores with ventilating passages for transformers and the like.

külföldi szabadalmak 1899. november 15. pdf

852

Kandó Kálmán

Improved means for controlling liquid electric resistances by compressed air

külföldi szabadalmak 1902. december 6. pdf

853

Kandó Kálmán

Improved means for cooling the rotors of dynamo-electric machines

külföldi szabadalmak 1930. március 14. pdf

854

Déri Miksa

Improved means for electrically heating second class electric conductors serving as incandescence bodies for imparting to them the requisite conducting power.

külföldi szabadalmak 1898. április 23. pdf

855

Bláthy Ottó Titusz

Improved method of adjusting electric meters.

külföldi szabadalmak 1912. december 23. pdf

856

Bláthy Ottó Titusz – Kandó Kálmán

Improved method of and means for preventing disturbances in telephone circuits by alternating current installations.

külföldi szabadalmak 1897. április 15. pdf

857

Bláthy Ottó Titusz

Improved process for setting in rotating electric meters

külföldi szabadalmak 1921. december 28. pdf

858

Bláthy Ottó Titusz

Improved process of and apparatus for testing electricity meters.

külföldi szabadalmak 1915. április 8. pdf

859

Bláthy Ottó Titusz – Kandó Kálmán

Improvements in alternating current motors.

külföldi szabadalmak 1897. április 15. pdf

860

Déri Miksa

Improvements in alternating current motors.

külföldi szabadalmak 1899. április 22. pdf

861

Kandó Kálmán

Improvements in and relating to electric contacts.

külföldi szabadalmak 1902. november 20. pdf

862

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in and relating to field magnets and like electrical apparatus.

külföldi szabadalmak 1903. május 23. pdf

863

Déri Miksa

Improvements in arrangements for exciting the magnets of dynamo machines.

külföldi szabadalmak 1898. július 11. pdf

864

Kandó Kálmán

Improvements in arrangements for the automatic starting and re-synchronising of synchronous phase converters

külföldi szabadalmak 1924. július 11. pdf

865

Kandó Kálmán

Improvements in automatic pressure regulators for electric collectors.

külföldi szabadalmak 1902. december 6. pdf

866

Kandó Kálmán

Improvements in bearings for the motors of electrically propelled vehicles.

külföldi szabadalmak 1904. május 9. pdf

867

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in brake magnets for electric meters.

külföldi szabadalmak 1914. december 23. pdf

868

Kandó Kálmán

Improvements in collectors for use in overhead systems of electric traction and the like.

külföldi szabadalmak 1900. augusztus 10. pdf

869

Déri Miksa

Improvements in commutating devices for dynamo electric machines.

külföldi szabadalmak 1912. június 18. pdf

870

Kandó Kálmán

Improvements in current-collecting devices for electrically-propelled locomotives and vehicles.

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 22. pdf

871

Kandó Kálmán

Improvements in driving mechanism for electrically propelled vehicles.

külföldi szabadalmak 1904. április 30. pdf

872

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in electric energy meters for alternating currents.

külföldi szabadalmak 1902. augusztus 12. pdf

873

Kandó Kálmán

Improvements in electric motor driven vehicles.

külföldi szabadalmak 1913. november 11. pdf

874

Kandó Kálmán

Improvements in electrical insulators.

külföldi szabadalmak 1914. február 3. pdf

875

Kandó Kálmán

Improvements in electrical reversing switches and in mechanism for operating them.

külföldi szabadalmak 1901. június 1. pdf

876

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in induction electric meters.

külföldi szabadalmak 1901. december 24. pdf

877

Kandó Kálmán

Improvements in liquid rheostats operated by means of compressed air.

külföldi szabadalmak 1900. augusztus 10. pdf

878

Kandó Kálmán

Improvements in liquid rheostats operated by means of compressed air.

külföldi szabadalmak 1901. március 25. pdf

879

Kandó Kálmán

Improvements in means for facilitating the passage of locomotives round curves.

külföldi szabadalmak 1914. január 10. pdf

880

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in means or arrangements for regulating the excitation of alternating-current-machines

külföldi szabadalmak 1901. április 16. pdf

881

Kandó Kálmán

Improvements in motors for electric vehicles.

külföldi szabadalmak 1903. február 19. pdf

882

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to alternating current induction meters

külföldi szabadalmak 1925. július 21. pdf

883

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to alternating electric current induction meters

külföldi szabadalmak 1923. július 30. pdf

884

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to bipolar rotating field magnets for turbo generators

külföldi szabadalmak 1931. július 9. pdf

885

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to connections for two or more three phase electric motors.

külföldi szabadalmak 1905. december 20. pdf

886

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to cooling arrangements for dynamo electrical machines

külföldi szabadalmak 1927. augusztus 22. pdf

887

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to cooling arrangements for dynamo electrical machines

külföldi szabadalmak 1927. augusztus 22. pdf

888

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to crank gears for locomotive

külföldi szabadalmak 1921. június 13. pdf

889

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to devices for supporting the line wires of electric railways or tramways.

külföldi szabadalmak 1906. április 20. pdf

890

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to driving mechanism for electric raliways operated by polyphase motors from a monophase line wire

külföldi szabadalmak 1925. december 18. pdf

891

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to dynamo electric machines.

külföldi szabadalmak 1910. május 24. pdf

892

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to electric motor systems.

külföldi szabadalmak 1904. május 9. pdf

893

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to electric railways, tramways, and the like on a sectional conductor system.

külföldi szabadalmak 1900. december 6. pdf

894

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to electric traction systems.

külföldi szabadalmak 1904. június 23. pdf

895

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to electricity meters.

külföldi szabadalmak 1906. január 19. pdf

896

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to electricity meters.

külföldi szabadalmak 1906. március 1. pdf

897

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to electromagnets for use in electric meters

külföldi szabadalmak 1905. január 10. pdf

898

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to overhead conductors for electric railway and like systems.

külföldi szabadalmak 1902. december 1. pdf

899

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to pneumatic brakes for electrically propelled vehicles and the like

külföldi szabadalmak 1900. december 6. pdf

900

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to protective devices for the frames or stators of rotary electric machines.

külföldi szabadalmak 1905. december 11. pdf

901

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to rotary high tension electrical machines with oil bath

külföldi szabadalmak 1921. június 17. pdf

902

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to rotary magnets.

külföldi szabadalmak 1912. július 15. pdf

903

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to rotating field magnets for turbo-generators

külföldi szabadalmak 1926. október 19. pdf

904

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to rotating field magnets for turbo-generators

külföldi szabadalmak 1927. április 11. pdf

905

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to rotating field magnets for turbo-generators

külföldi szabadalmak 1928. április 23. pdf

906

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to rotating field magnets for turbo-generators.

külföldi szabadalmak 1909. november 23. pdf

907

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to rotatory current motors connected in cascade system.

külföldi szabadalmak 1902. december 1. pdf

908

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to rotatory current motors.

külföldi szabadalmak 1902. november 24. pdf

909

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to slot windings for high tension electrical machines

külföldi szabadalmak 1925. december 18. pdf

910

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to spring supports for vehicles.

külföldi szabadalmak 1905. november 2. pdf

911

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to the collector rings of alternating current generators and motors.

külföldi szabadalmak 1904. április 30. pdf

912

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to the setting of rotating electricity meters

külföldi szabadalmak 1921. december 28. pdf

913

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in or relating to the speed regulation of alternating current induction meters

külföldi szabadalmak 1929. július 30. pdf

914

Kandó Kálmán

Improvements in or relating to the starting of rotary synchronous phase transformers

külföldi szabadalmak 1929. november 11. pdf

915

Kandó Kálmán

Improvements in rheostats and means for operating the same.

külföldi szabadalmak 1899. augusztus 21. pdf

916

Kandó Kálmán

Improvements in starting devices for induction motors fed from synchronous phase converters

külföldi szabadalmak 1924. július 9. pdf

917

Bláthy Ottó Titusz

Improvements in the construction of electrical transformers with ventilating passages.

külföldi szabadalmak 1898. december 12. pdf

918

Kandó Kálmán

Improvements in the suspension of conducting wires.

külföldi szabadalmak 1901. április 2. pdf

919

Kandó Kálmán

Improvements relating to double-wire overhead electric trolley systems.

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 20. pdf

920

Kandó Kálmán

Improvements relating to electrically driven vehicles.

külföldi szabadalmak 1914. február 18. pdf

921

Kandó Kálmán

Improvements relating to motor driven vehicles and locomotives.

külföldi szabadalmak 1914. január 10. pdf

922

Kandó Kálmán

Improvements relating to motors or motor casings for tramway vehicles or the like.

külföldi szabadalmak 1899. augusztus 21. pdf

923

Kandó Kálmán

Improvements relating to supports for electric trolley wires.

külföldi szabadalmak 1914. január 10. pdf

924

Kandó Kálmán

Improvements relating to the control of multiphase motors

külföldi szabadalmak 1907. május 30. pdf

925

Kandó Kálmán

Improvements relating to the overhead conductors of electric railways.

külföldi szabadalmak 1914. január 19. pdf

926

Kandó Kálmán

Improvements relating to the protection of electric circuits against the influence of alternating currents.

külföldi szabadalmak 1914. február 7. pdf

927

Kandó Kálmán

Improvements relating to the suspension of electric motors for electrically propelled vehicles.

külföldi szabadalmak 1907. szeptember 3. pdf

928

Kandó Kálmán

Indító berendezés szinkron-fázisátalakítókhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1928. november 13. pdf

929

Kandó Kálmán

Indítóberendezés egyfázisú, többfázisú szinkronfázis átalakításához

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1916. december 1. pdf

930

Bláthy Ottó Titusz

Indítóberendezés négy- vagy többhengerű exploziós mótorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. április 7. pdf

931

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Indítókészülék mellékáramkörű elektromótorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. június 3. pdf

932

Kandó Kálmán

Indítószerkezet szinkron-fázisátalakítók útján táplált indukciós mótorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1924. május 28. pdf

933

Bláthy Ottó Titusz

Inducteur rotatif pour turbo-génératrices

külföldi szabadalmak 1927. március 23. pdf

934

Bláthy Ottó Titusz

Inducteur rotatif pour turbo-génératrices

külföldi szabadalmak 1928. április 19. pdf

935

Bláthy Ottó Titusz

Inducteur rotatif pour turbo-génératrices

külföldi szabadalmak 1926. október 13. pdf

936

Bláthy Ottó Titusz

Inducteur, rotatif, à refroidissement par liquide, pour turbogénérateurs

külföldi szabadalmak 1931. július 6. pdf

937

Bláthy Ottó Titusz

Induction alternate-current meter.

külföldi szabadalmak 1902. március 20. pdf

938

Bláthy Ottó Titusz

Induction coil

külföldi szabadalmak 1886. október 11. pdf

939

Zipernowsky Károly – Déri Miksa – Bláthy Ottó Titusz

Induction coil

külföldi szabadalmak 1885. május 7. pdf

940

Bláthy Ottó Titusz

Indukciós áramszámláló

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1932. szeptember 9. pdf

941

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Indukciós cséve

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1924. augusztus 6. pdf

942

Bláthy Ottó Titusz

Induktionsähler.

külföldi szabadalmak 1933. szeptember 8. pdf

943

Kandó Kálmán

Installation de suspension de conducteurs électriques

külföldi szabadalmak 1901. április 26. pdf

944

Kandó Kálmán

Isolator für Oberleitungsdrähte elektrischer Bahnen.

külföldi szabadalmak 1914. február 6. pdf

945

Varga Géza

Izzókatódos röntgencsövek hatásfoka különböző készüléktípusoknál

Elektrotechnika 1927 pdf

946

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Izzólámpa wolframból és ennek ötvözeteiből való izzószálakkal

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1906. december 7. pdf

947

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Izzótestek elektromos izzólámpákhoz és eljárás azok előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. március 8. pdf

948

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Jakobovits Dániel

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

949

Abonyi Iván

James Clerk Maxwell és a klasszikus elektrodinamika nagy szintézeise

Kiemelkedõ fejezetek a XVII–XIX. század fizikájából 2008 pdf

950

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Javítás az izzólámpa- vákuum előállításában

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. szeptember 7. pdf

951

Kandó Kálmán

Javítás indukciós mótorok egyszeres vagy többszörös kaskád kapcsolásán

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. július 11. pdf

952

Bláthy Ottó Titusz

Javítások váltakozó áramú (mótor) számlálókon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1897. december 15. pdf

953

Eötvös Loránd

Jedlik Ányos emlékezete

Természettudományi Közlöny 1897 pdf

954

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Jedlik Ányos István

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

955

Verebély László

Jedlik Ányos két úttörő találmányáról

Elektrotechnika 1930 pdf

956

Horváth Tibor

Jedlik Ányos villám feszítői mai szemmel. The flash-over apparatuses by Ányos Jedlik, examined with a glance of our days.

Technikatörténeti Szemle 1968 pdf

957

Jedlik Ányos

Jedlik levele a forgonyról. Heller Ágostnak 1886. február 18-án írt leveléből.

0 1886 pdf

958

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Jelzőkészülék jelfogók segítségével vezérelt villamos izzólámpákkal

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1916. február 3. pdf

959

Szinnyei József

Jucho Ferencz

Magyar írók élete és munkái 1897 pdf

960

Bláthy Ottó Titusz

Justiereinrichtung an Elektrizitätszählern

külföldi szabadalmak 1914. december 9. pdf

961

Bláthy Ottó Titusz

Justiereinrichtung an Elektrizitätszählern.

külföldi szabadalmak 1913. december 23. pdf

962

Cserháti Jenő

Kísérletek a Valtellina-vasúton. A háromfázisú vontatás sajátosságai.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1905 pdf

963

Vágó Pál

Kísérletek planéta közlőművekkel egyesített elektromotorokkal

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1930 pdf

964

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Károly Irén József

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

965

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Köpenyes elektromágnessel ellátott jelzőkészülék

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. április 29. pdf

966

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Közös sínen elrendezett elektromágneses sorozat

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. június 21. pdf

967

Merczi Miklós

Közlekedés a föld alatt Budapesten

A Közlekedési Múzeum Évkönyvei 1999 pdf

968

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Közvetve működő precíziós szabályozó készülék

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1899. június 2. pdf

969

Mihály Dénes

Képanalysator és synthetisator különösen rádióoptikai célokra

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1926. április 26. pdf

970

Mihály Dénes

Képbontó és összeállító berendezés képtávírókhoz, főleg távolbalátókhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1923. január 2. pdf

971

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Késes kapcsoló külön szorítórúgókkal és áram hozzávezetésekkel a kontaktuspofák számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. november 13. pdf

972

Bláthy Ottó Titusz

Készülék egy áramkörnek kéneső sugármegszakító segélyével való önműködő szabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. január 29. pdf

973

Mihály Dénes

Készülék szinkronmotorok indítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1929. december 14. pdf

974

Mihály Dénes

Készülék több egymás mellett fekvő hangsávból álló fényképészeti hangfeljegyzés felvételére és leadására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1936. december 5. pdf

975

Bláthy Ottó Titusz

Készülék váltakozóáramú generátorok gerjesztésének önműködő szabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. március 14. pdf

976

Jedlik Ányos

Két egymásra merőleges irányu, vagy egymásközt párhuzamos rezgési mozgásnak egy harmadik haladó mozgással való összetételéből eredett utak szabatos leirási módja

MOTV 1875 pdf

977

Kandó Kálmán

Két vagy több forgóáramú mótorkaszkád egymással való kapcsolása

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. november 25. pdf

978

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Két vagy több, másodrendű vezetőfonállal bíró villamos izzólámpa

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1899. június 19. pdf

979

Jedlik Ányos

Két, vagy három rezgésszerü és egy haladó mozgás összetételéből eredő mozgás utjának leirására szolgáló készülék, és annak használati módja

MOTV 1878 pdf

980

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Kétszálas villamos izzólámpa

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. december 11. pdf

981

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Kétszálas villamos izzólámpa

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1914. július 14. pdf

982

Bláthy Ottó Titusz

Käfiganker.

külföldi szabadalmak 1930. szeptember 29. pdf

983

Kandó Kálmán

Kühlanordnung an Läufern elektrischer Maschinen.

külföldi szabadalmak 1930. február 26. pdf

984

Kandó Kálmán

Kühlanordnung an Läufern elektrischer Maschinen.

külföldi szabadalmak 1930. március 3. pdf

985

Bláthy Ottó Titusz

Kühleinrichtung an hochkant bewickelten Läufermagneten

külföldi szabadalmak 1912. június 5. pdf

986

Bláthy Ottó Titusz

Kühleinrichtung an hochkant bewickelten Läufermagneten.

külföldi szabadalmak 1911. augusztus 26. pdf

987

Bláthy Ottó Titusz

Kühleinrichtung an Ständern von Turbogeneratoren.

külföldi szabadalmak 1931. február 26. pdf

988

Bláthy Ottó Titusz

Kühleinrichtung elektrischer Maschinen.

külföldi szabadalmak 1927. március 5. pdf

989

Bláthy Ottó Titusz

Kühleinrichtung elektrischer Maschinen.

külföldi szabadalmak 1927. augusztus 8. pdf

990

Bláthy Ottó Titusz

Kühleinrichtung elektrischer Maschinen.

külföldi szabadalmak 1927. augusztus 22. pdf

991

Bláthy Ottó Titusz

Kühleinrichtung für elektrische Maschinen mit Wasser- und Luftkühlung, bei denen wassergekühlte Körper zwischen die Blechstapel des Ständereisens eingebaut sind

külföldi szabadalmak 1927. február 24. pdf

992

Bláthy Ottó Titusz

Kühleinrichtung für elektrische Maschinen.

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 24. pdf

993

Bláthy Ottó Titusz

Kühleinrichtung für elektrische Maschinen.

külföldi szabadalmak 1909. november 22. pdf

994

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Különféle vastagságra beállítható szorító, szénelektródák és hasonlók számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1910. július 12. pdf

995

Szinnyei József

Kalmár Antal

Magyar írók élete és munkái 1897 pdf

996

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Kandó Kálmán

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

997

Wilczek Ernő

Kandó Kálmán (1869-1931)

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1931 pdf

998

Kandó Kálmán emlékünnep. Pöschl Imre, Verebély László beszéde.

Elektrotechnika 1936 pdf

999

Pöschl Imre

Kandó Kálmán emlékezete

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1936 pdf

1000

Asztalos Péter

Kandó Kálmán emlékezete (Halálának 50. évfordulója alkalmából)

Elektrotechnika 1981 pdf

1001

Ganz és Társa Danubius Gép-, Waggon- és Hajógyár R.-T.

Kúpos beömlésű reakciós turbina

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. június 13. pdf

1002

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Kapcsolás állomási biztosítóberendezések blokkjaihoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. július 17. pdf

1003

Kandó Kálmán

Kapcsolási berendezés két vagy több kaszkádkapcsolásban vagy pedig egymástól függetlenül magas feszültségű vezetékből táplálandó forgóáramú mótor számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1905. december 18. pdf

1004

Kandó Kálmán

Kapcsolási elrendezés kaszkad-paralell-kapcsolásban magas primér feszültséggel dolgozó indukciós mótorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1916. augusztus 30. pdf

1005

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Kapcsolószerkezet távbeszélő- vagy távíróvezetékeknek egymással való összeköttetésére

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. augusztus 17. pdf

1006

Kandó Kálmán

Kaskadenschaltung ermöglichende Wechselstrommotorenanlage zur Erzielung von mehreren Geschwindigkeitsstufen

külföldi szabadalmak 1902. november 24. pdf

1007

Kovács K. Pál

Kellner József

Elektrotechnika 1943 pdf

1008

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Kellner József

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

1009

Bláthy Ottó Titusz

Kernschenkel für ölgekühlte Transformatoren

külföldi szabadalmak 1928. február 26. pdf

1010

Hollós József

Kettős (duplex) üzem a magyar telegráf- és telefonintézetnél

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1902 pdf

1011

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Kettős fegyverzettekercselés magas feszültségű egyenáramú gépek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. november 3. pdf

1012

Ganz és Társa Danubius Gép-, Waggon- és Hajógyár R.-T.

Kilengő sugárcső szabad sugarú turbinákhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. augusztus 10. pdf

1013

Szinnyei József

Kiss József

Magyar írók élete és munkái 1899 pdf

1014

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Klár János

Magyar Életrajzi Lexikon 1981 pdf

1015

Szinnyei József

Klupathy Jenő

Magyar írók élete és munkái 1899 pdf

1016

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Klupathy Jenő

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

1017

Déri Miksa

Kollektoranker für Wechselstrommaschinen.

külföldi szabadalmak 1903. február 28. pdf

1018

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Kolos Richárd

Magyar Életrajzi Lexikon 1981 pdf

1019

Déri Miksa

Kombinált elektromágneses Foucault-áramú és dörzsfék

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1897. június 14. pdf

1020

Ganz és Társa Danubius Gép-, Waggon- és Hajógyár R.-T.

Kombinált fölsővilágító és szellőztető szerkezet

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. április 10. pdf

1021

Kandó Kálmán

Kombinált reverzáló és önműködő maximal kiiktató többfázisú váltó áramú mótorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1900. augusztus 15. pdf

1022

Déri Miksa

Kombinált váltakozó és egyenáramú rendszer elektromos erőüzemre vontatási célokra

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1897. március 11. pdf

1023

Déri Miksa

Kommuteringsapparat til Dynamomaskiner.

külföldi szabadalmak 1913. július 4. pdf

1024

Déri Miksa

Kommutierungseinrichtung an Dynamomaschinen

külföldi szabadalmak 1912. június 10. pdf

1025

Déri Miksa

Kommutierungseinrichtung für Dynamomaschinen.

külföldi szabadalmak 1911. június 20. pdf

1026

Déri Miksa

Kommutierungseinrichtung für Dynamomaschinen.

külföldi szabadalmak 1911. július 20. pdf

1027

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Kompenzált repulziós mótor

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. december 22. pdf

1028

Valkó Iván Pál

Kondenzátor veszteségének mérése

Elektrotechnika 1941 pdf

1029

Pogány Béla - Kemény János

Kondenzátormikrofon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1935. június 14. pdf

1030

Kandó Kálmán

Kontaktdraht-Isolator mit Tragbolzen für den Draht

külföldi szabadalmak 1914. február 5. pdf

1031

Kandó Kálmán

Kontaktusgyűrűk elrendezése kaszkádba kapcsolt forgóáramú mótorpárokon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. november 25. pdf

1032

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Kontaktusujj elrendezés elektromos kontrollerek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. szeptember 11. pdf

1033

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Kontaktusujj elrendezés elektromos kontrollerek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. november 11. pdf

1034

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Kontroller elektromos mótorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. szeptember 11. pdf

1035

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Korda Dezső

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

1036

Bláthy Ottó Titusz

Korongos számlálómű fogyasztásmérők számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1913. május 26. pdf

1037

Szinnyei József

Kovács Pál

Magyar írók élete és munkái 1899 pdf

1038

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Kremeneczky János

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

1039

Welwart Benő

Kristályfonoptikon, vagy a hallható írás

Elektrotechnika 1916 pdf

1040

Kandó Kálmán

Kurbelantrieb für elektrisch betriebene Fahrzeuge.

külföldi szabadalmak 1903. március 30. pdf

1041

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Lámpaház sütőkemencék megvilágítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. november 2. pdf

1042

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Láner Kornél

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

1043

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Lányi Béla

Magyar Életrajzi Lexikon 1981 pdf

1044

Bláthy Ottó Titusz

Légcsatornás transzformátortekercselés és eljárás annak előállítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1898. április 8. pdf

1045

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Léghijjas villamos izzólámpa

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1923. május 30. pdf

1046

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T.

Léghijjas villamos izzólámpa

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1925. május 12. pdf

1047

Kandó Kálmán

Légváltó fölsővezetékes elektromos vasutakhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1914. január 21. pdf

1048

Szabó Kálmán

Létesítsünk villamossági múzeumot!

Elektrotechnika 1934 pdf

1049

Bláthy Ottó Titusz

Lageranordnung für die Scheiben elektrischer Wechselstrom-Zähler

külföldi szabadalmak 1927. március 29. pdf

1050

Bláthy Ottó Titusz

Lageranordnung für die Scheiben elektrischer Wechselstromzähler.

külföldi szabadalmak 1927. március 26. pdf

1051

Bláthy Ottó Titusz

Lageranordnung für die Scheiben elektrischer Wechselstromzähler.

külföldi szabadalmak 1927. november 25. pdf

1052

Zipernowsky Károly

Lagerung der Kraftmachine für elektrich betriebene Wagen

külföldi szabadalmak 1890. július 26. pdf

1053

Kandó Kálmán

Lagerung des Motors bei elektrisch angetriebenen Fahrzeugen.

külföldi szabadalmak 1913. november 14. pdf

1054

Kandó Kálmán

Lagerung für die Läufer von eingekapselten elektrischen Maschinen mit kleinem Luftspalt.

külföldi szabadalmak 1920. január 9. pdf

1055

Kandó Kálmán

Lagerung für die Läufer von eingekapselten elektrischen Maschinen mit kleinem Luftspalt.

külföldi szabadalmak 1921. február 28. pdf

1056

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Laub Lipót

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

1057

Kandó Kálmán

Leitungsmast für elektrische Bahnen

külföldi szabadalmak 1914. január 13. pdf

1058

Mihály Dénes

Lemezelektródás parázslólámpa, különösen távolbalátó készülékekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1929. december 14. pdf

1059

Jedlik Ányos

Leydeni palaczkok lánczolata

MOTV 1864 pdf

1060

Kandó Kálmán

Liquid rheostat operated by compressed air.

külföldi szabadalmak 1901. május 25. pdf

1061

Liska József

Elektrotechnika 1967 pdf

1062

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Liska József

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

1063

Kandó Kálmán

Luftweiche für elektrische Bahnen mit mehrfacher Kontakleitung

külföldi szabadalmak 1914. január 27. pdf

1064

Kandó Kálmán

Luftweiche für elektrische Bahnen mit mehrfacher Kontaktleitung.

külföldi szabadalmak 1914. január 21. pdf

1065

Déri Miksa

Mágnes tekercselés egyenáramú gépek és áramátalakítók számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1900. február 22. pdf

1066

Mihály Dénes

Mágneselektromos zárókontaktus

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1918. október 24. pdf

1067

Kisfaludy Puha István

Mágneses és elektromos hatók szerepe a technikai anyagvizsgálatban

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1907 pdf

1068

Bláthy Ottó Titusz

Mágnesrendszer elrendezés váltakozó áramú indukciós számlálókhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1922. július 29. pdf

1069

Bláthy Ottó Titusz

Mágnesrendszer elrendezés váltakozó áramú indukciós számlálókhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1924. augusztus 23. pdf

1070

Bláthy Ottó Titusz

Mágneszár elektromos gépek rotorai számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. augusztus 17. pdf

1071

Bláthy Ottó Titusz

Mágneszár elektromos gépek rotorai számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. november 29. pdf

1072

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Mándi Andor

Magyar Életrajzi Lexikon 1981 pdf

1073

Gohér Mihály

Mándi Andor 1891–1972

Elektrotechnika 1972 pdf

1074

Gohér Mihály

Mándi Andor 80 éves

Elektrotechnika 1971 pdf

1075

Zipernowsky Károly

Módszerek az izzólámpákkal való világítás olcsóbbá tételére

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1903 pdf

1076

Seefehlner E. Egon

Módszerek váltóáramok vizsgálatára kathodsugarakkal.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900 pdf

1077

Kandó Kálmán

Mótorelrendezés elektromosan hajtott járművekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1914. január 21. pdf

1078

Ganz és Társa Vasötő- és Gépgyár r. t.

Mótorelrendezés két forgóvázzal bíró járművek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1901. július 26. pdf

1079

Kandó Kálmán

Mótorelrendezés villamos vasúti járműveken

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1903. március 27. pdf

1080

Kandó Kálmán

Mótorkapcsolás magas feszültségű üzem számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. december 16. pdf

1081

Kandó Kálmán

Machine électrique rotative à haute tension avec bain d'huile

külföldi szabadalmak 1921. július 5. pdf

1082

Borus Ferenc

Magasépítmények villamos berendezéséről

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1937 pdf

1083

Bláthy Ottó Titusz

Magnetsystem-Anordnung an Wechselstrom-Induktionszählern

külföldi szabadalmak 1922. augusztus 3. pdf

1084

Bláthy Ottó Titusz

Magnetsystem-Anordnung an Wechselstrom-Induktionszählern

külföldi szabadalmak 1925. június 19. pdf

1085

Bláthy Ottó Titusz

Magnetsystemanordnung an Wechselstrominduktionszählern.

külföldi szabadalmak 1923. május 18. pdf

1086

Déri Miksa

Magnetwicklung an Gleichstrom-Maschinen, um gleichzeitig funkenlose Kommutierung und Spannungsregelung zu erzielen

külföldi szabadalmak 1900. március 13. pdf

1087

Déri Miksa

Magnetwicklung für Gleichstrommaschinen und Umformer, um gleichzeitig funkenlose Kommutierung und Spannungsregelung zu erzielen.

külföldi szabadalmak 1900. február 16. pdf

1088

Asztalos Péter

Magyar őstranszformátorok az USA-ban. Ancient Hungarian transformers in the USA.

Technikatörténeti Szemle 1967 pdf

1089

Kocsis Elemér – Bugyi Balázs – Végh József

Magyar úttörők a röntgencső továbbfejlesztésében és alkalmazásában. Hungarian pioneers in the improvement of the X-ray tube.

Technikatörténeti Szemle 1978 pdf

1090

Káplány Géza

Magyar ipari dokumentációs - szakirodalomi adat- és forráskutató központ fölállítása

Elektrotechnika 1940 pdf

1091

Straub Sándor

Magyarország közcélokra szolgáló elektromos áramfejlesztő telepei és elektromosan világított helységei az 1905-ik év elején. 12–3, 16–17

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1905 pdf

1092

Straub Sándor

Magyarország közcélra való elektromos áramfejlesztő telepei és elektromosan megvilágított helységei az 1906-ik év elején

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1906 pdf

1093

Petró István

Magyarország villamos energiatermeléséről

Elektrotechnika 1927 pdf

1094

Jakobovits Dániel

Magyarország villamosközponti telepeinek háborús tapasztalatai és az ezekből levonható következmények

Elektrotechnika 1915 pdf

1095

Gohér Mihály

Manndorff Béla

Elektrotechnika 1972 pdf

1096

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Manndorff Béla

Magyar Életrajzi Lexikon 1981 pdf

1097

Gohér Mihály

Matics Árpád

Elektrotechnika 1973 pdf

1098

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Matics Árpád

Magyar Életrajzi Lexikon 1981 pdf

1099

Füstöss László

Maxwell elmélete Magyarországon

A maxwelli elektromágnességés magyarországi fogadtatása 2008 pdf

1100

Kandó Kálmán

Means for controlling induction motors fed from rotary synchronous phase-converters

külföldi szabadalmak 1926. december 29. pdf

1101

Bláthy Ottó Titusz – Kandó Kálmán

Means for preventing disturbances in telephonic circuits

külföldi szabadalmak 1897. április 27. pdf

1102

Asztalos Péter

Mechwart András emlékezete (Halálának 70. évfordulójára)

Elektrotechnika 1982 pdf

1103

Mechwart András emlékezete. Kovács Sebestyén Aladár elnök leleplező beszéde, Méhely Kálmán szoborbizottsági jegyző jelentése.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

1104

Seidner Mihály

Megjegyzések az indukciós motor elméletéhez I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1918 pdf

1105

Seidner Mihály

Megjegyzések az indukciós motor elméletéhez II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1918 pdf

1106

Kovács Pál

Megjegyzések Bernauer Izidor ... észrevételeire

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1887 pdf

1107

Déri Miksa

Mehrphasen-Gleichstrom-Umformer mit an ruhenden Wicklungen liegenden Polklemmen

külföldi szabadalmak 1899. június 22. pdf

1108

Bláthy Ottó Titusz

Mehrpoliger Läuferkörper mit ausgeprägten Polen für elektrische Maschinen, bei dem die Polschenkel mit der Welle aus einem Stück bestehen

külföldi szabadalmak 1928. szeptember 9. pdf

1109

Bláthy Ottó Titusz

Mehrschenkeliger Läuferkörper.

külföldi szabadalmak 1928. szeptember 8. pdf

1110

Boleman Géza

Melyik a legjobban bevált villamos háztartási tarifa?

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1933 pdf

1111

Jedlik Ányos

Mesterséges szénsavas vizekrül

MOTV 1842 pdf

1112

Kandó Kálmán

Method and arrangement for increasing the efficiency of alternting current power-transmission-plants

külföldi szabadalmak 1921. június 13. pdf

1113

Bláthy Ottó Titusz

Method for adjusting electric meters.

külföldi szabadalmak 1915. március 2. pdf

1114

Déri Miksa

Method for obtaining combined alternating and continuous currents and distributing the same for the electrical transmission of power, particularly for electrical traction.

külföldi szabadalmak 1898. július 4. pdf

1115

Bláthy Ottó Titusz

Method of and apparatus for measuring electric currents.

külföldi szabadalmak 1905. augusztus 10. pdf

1116

Bláthy Ottó Titusz

Method of and means for calibrating electric meters.

külföldi szabadalmak 1912. szeptember 7. pdf

1117

Déri Miksa

Method of and means for transmitting electrical energy in installations for traction purposes.

külföldi szabadalmak 1902. május 20. pdf

1118

Déri Miksa

Method of combined application of continuous and alternating currents for exciting magnetic fields, and combination apparatus for producing by this method electrical energy and mechanical power.

külföldi szabadalmak 1898. június 15. pdf

1119

Zipernowsky Károly – Déri Miksa – Bláthy Ottó Titusz

Method of operating synchronous alternating current motors

külföldi szabadalmak 1889. augusztus 9. pdf

1120

Kandó Kálmán

Method of speed regulation for polyphase induction motors

külföldi szabadalmak 1922. február 28. pdf

1121

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Mihály Dénes

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

1122

Plósz Pál

Minő megtakarítást ért el Budapest székesfőváros Elektromos Művei műszaki és igazgatási téren a racionalizálás eszközeinek alkalmazásával?

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1937 pdf

1123

Bláthy Ottó Titusz

Mit Luftkanälen ausgerüsteter lamellierter Eisenkörper elektrischer Maschinen, bei denen der Eisenkörper zwecks Schaffung radialer Kühlkanäle mittels Abstandsstücke in einzelne Stapel unterteilt …

külföldi szabadalmak 1929. szeptember 22. pdf

1124

Bláthy Ottó Titusz

Mit Luftkanälen ausgerüsteter lamellierter Eisenkörper elektrischer Maschinen.

külföldi szabadalmak 1929. szeptember 20. pdf

1125

Kandó Kálmán

Mit selbsttätiger Reguliervorrichtung versehener Anlasswiderstand für Motoren

külföldi szabadalmak 1902. december 6. pdf

1126

Bláthy Ottó Titusz

Mit Wasserkühlung ausgerüsteter Ständer für elektrische Maschinen.

külföldi szabadalmak 1910. május 24. pdf

1127

Kandó Kálmán

Mittelst eines Druckfluidums bestätigbarer elektrischer Stromumschaltapparat

külföldi szabadalmak 1901. június 1. pdf

1128

Bláthy Ottó Titusz

Mode de commutation des pôles pour moteurs à induction polyphasés

külföldi szabadalmak 1921. április 16. pdf

1129

Weltzl Károly

Modern szempontok vízturbinával közvetlenül kapcsolt generátorok szerkesztésénél I.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

1130

Weltzl Károly

Modern szempontok vízturbinával közvetlenül kapcsolt generátorok szerkesztésénél II.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

1131

Weltzl Károly

Modern szempontok vízturbinával közvetlenül kapcsolt generátorok szerkesztésénél III.

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

1132

Mondl Ferenc

Elektrotechnika 1964 pdf

1133

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Mondl Ferenc

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

1134

Kandó Kálmán

Montage de deux cascades ou de plusieurs cascades de moteurs pour courants triphasés

külföldi szabadalmak 1902. november 24. pdf

1135

Déri Miksa

Moteur à courants alternatifs

külföldi szabadalmak 1902. december 8. pdf

1136

Bláthy Ottó Titusz

Moteur transformateur

külföldi szabadalmak 1889. október 28. pdf

1137

Kandó Kálmán

Motor motivated mechanism

külföldi szabadalmak 1928. március 6. pdf

1138

Kandó Kálmán

Motor motivated mechanism

külföldi szabadalmak 1925. március 20. pdf

1139

Kandó Kálmán

Motoranlage für elektrische Bahnen, die mit Mehrphasenstrom und Gleichstrom betrieben werden kann

külföldi szabadalmak 1904. szeptember 22. pdf

1140

Kandó Kálmán

Motoranordnung für elektrische Fahrzeuge.

külföldi szabadalmak 1903. február 16. pdf

1141

Kandó Kálmán

Motoraufhängung für elektrische Fahrzeuge.

külföldi szabadalmak 1914. január 21. pdf

1142

Kandó Kálmán

Multiple-cascade driving system of rotary current-motors.

külföldi szabadalmak 1903. október 14. pdf

1143

Kandó Kálmán

Multiplex szabályozó berendezés főbb fázisú vasúti mótorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1907. január 5. pdf

1144

Kandó Kálmán

Munkavezeték elektromos vasutak számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1902. december 16. pdf

1145

Valkó Iván Pál

Négydimenziós elektromágneses mérőrendszer

Elektrotechnika 1933 pdf

1146

Oszetzky Gábor

Néhány adalék az elektromechanikus műszerek fejlődéséhez. Contributions to the development of electromechanical measuring instruments.

Technikatörténeti Szemle 1978 pdf

1147

Abt Antal

Néhány Antolik-féle villamos ábra bemutatása

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak 1882 pdf

1148

Abt Antal

Néhány új észlelet a villanyszikráról

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak – Szakülés 1878 pdf

1149

Kandó Kálmán

Nachgiebige Aufhängung der Fahrdrähte elektrischer Bahnen in Kurven.

külföldi szabadalmak 1906. április 17. pdf

1150

Kandó Kálmán

Nachgiebige Aufhängung von mit hoher Umlaufszahl laufenden Maschinen an Fahrzeugen.

külföldi szabadalmak 1920. április 27. pdf

1151

Straub Sándor

Nagy frekvenciájú váltakozó áramok

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1892 pdf

1152

Major Ágoston

Nagy frekvenciájú váltakozó áramok használata a gyenge- és erősáramú technikában

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1913 pdf

1153

Liska József

Nagyfeszültségű egyenáramú motorok nagyvasúti lokomotívokban való alkalmazása

Elektrotechnika 1913 pdf

1154

Zipernowsky Károly

Nagysebességű elektromos vasútak

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1891 pdf

1155

Darvasy

Nagyvárosok ellátása villamossággal

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1915 pdf

1156

Nagyvasutak elektrifikálása 2400 voltos egyenárammal

Elektrotechnika 1913 pdf

1157

Molnár Lajos

Nagyvasutak elektrifikálásáról

Elektrotechnika 1916 pdf

1158

Zipernowsky Károly

Neue Anlage zur Vertheilung und Umwandlung elektrischer Energie für ausgedehnte Stromverbrauchsgebiete

külföldi szabadalmak 1891. február 11. pdf

1159

Déri Miksa – Bláthy Ottó Titusz

Neuerung am Wechselströmmotoren

külföldi szabadalmak 1893. március 9. pdf

1160

Kandó Kálmán

Neuerung an durch Druckluft betätigbaren Flüssigkeitsrheostaten

külföldi szabadalmak 1901. április 17. pdf

1161

Kandó Kálmán

Neuerung an Lokomotiven

külföldi szabadalmak 1913. december 12. pdf

1162

Bláthy Ottó Titusz – Kandó Kálmán

Neuerung an Wechselstrommotoren

külföldi szabadalmak 1897. április 17. pdf

1163

Zipernowsky Károly – Déri Miksa

Neuerung in der Vertheilung elektrischer Energie

külföldi szabadalmak 1889. április 18. pdf

1164

Zipernowsky Károly – Déri Miksa – Bláthy Ottó Titusz

Neuerungen an Inductionsapparaten, um elektrische Ströme zu transformieren

külföldi szabadalmak 1885. március 6. pdf

1165

Zipernowsky Károly – Déri Miksa – Bláthy Ottó Titusz

Neuerungen an synochronen Wechselstrommotoren

külföldi szabadalmak 1889. június 25. pdf

1166

Zipernowsky Károly – Déri Miksa

Neuerungen in der Mitteln zur Regulirung von elektrischen Wechselströmen

külföldi szabadalmak 1885. február 18. pdf

1167

Zipernowsky Károly – Déri Miksa – Bláthy Ottó Titusz

Neuerungen in der Regulirung elektrischer Wechselströme

külföldi szabadalmak 1886. január 31. pdf

1168

Déri Miksa

Neuerungen in der Vertheilung von Elektricität

külföldi szabadalmak 1885. február 18. pdf

1169

Bláthy Ottó Titusz

Nouveaux dispositifs en vue du montage de compteurs d'électricité

külföldi szabadalmak 1902. augusztus 13. pdf

1170

Kandó Kálmán

Oberleitungsweiche bei elektrischen Bahnanlagen mit zweipoliger Oberfahrleitung

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 22. pdf

1171

Kandó Kálmán

Oil seal for dynamo electric machines

külföldi szabadalmak 1930. július 30. pdf

1172

Kandó Kálmán

Olajfürdős magasfeszültségű forgó elektromos gép

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1918. június 10. pdf

1173

Bláthy Ottó Titusz

Olajmentes elzárás elektromos gépek olajjal hűtött statoraihoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1929. április 11. pdf

1174

Mihály Dénes

Oszcillográfok alkalmazása képeknek elektromos úton a távolba való átvitelére szolgáló készülékekhez, különösen távolbalátókhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1919. október 27. pdf

1175

Kandó Kálmán

Overhead conductor point for electric railways

külföldi szabadalmak 1914. december 9. pdf

1176

Kandó Kálmán

Overhead trolley system

külföldi szabadalmak 1908. május 4. pdf

1177

Kandó Kálmán

Overhead trolley-wire system.

külföldi szabadalmak 1903. október 14. pdf

1178

Kandó Kálmán

Overhead-conductor point for electric railways.

külföldi szabadalmak 1914. december 9. pdf

1179

Kandó Kálmán

Overhead-trolley system.

külföldi szabadalmak 1908. május 4. pdf

1180

Bláthy Ottó Titusz

Párhuzamos vezetésű szénkefetartó

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. április 29. pdf

1181

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Pázmándi László

Magyar Életrajzi Lexikon 1994 pdf

1182

Gohér Mihály

Pöschl Imre

Elektrotechnika 1963 pdf

1183

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Pöschl Imre

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

1184

Kandó Kálmán

Pólusátkapcsolás és ennek megvalósítására szolgáló tekercselés többfázisú indukciós mótor sebességének szabályozására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1922. március 1. pdf

1185

Bláthy Ottó Titusz

Pólusátkapcsolás többfázisú indukciós mótorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. április 19. pdf

1186

Bláthy Ottó Titusz

Pólusátkapcsolás többfázisú indukciós mótorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. június 8. pdf

1187

Bláthy Ottó Titusz

Pólusátkapcsolás többfázisú indukciós mótorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1921. április 9. pdf

1188

Bláthy Ottó Titusz

Pólusátkapcsolás többfázisú váltakozóáramú tekercselésekhez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. szeptember 11. pdf

1189

Kandó Kálmán

Pólusátkapcsolás váltakozó áramú motorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1921. március 2. pdf

1190

Kandó Kálmán

Pólusátkapcsoló berendezés háromfázisú váltakozó áramú mótorokhoz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1920. február 23. pdf

1191

Bláthy Ottó Titusz

Parallelführungsbürstenhalter.

külföldi szabadalmak 1911. május 1. pdf

1192

Szinnyei József

Partényi József

Magyar írók élete és munkái 1905 pdf

1193

Lajthay Lajos

Pauspertl Károly

Elektrotechnika 1957 pdf

1194

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Pauspertl Károly

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

1195

Bláthy Ottó Titusz

Perfectionnements à la disposition des enroulements d'une machine électrique à courants alternatifs

külföldi szabadalmak 1903. május 25. pdf

1196

Kandó Kálmán

Perfectionnements apportés à la suspension des moteurs électriques pour véhicules à propulsion électrique

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 31. pdf

1197

Kandó Kálmán

Perfectionnements aux appareils à contacts électriques roulants

külföldi szabadalmak 1902. november 20. pdf

1198

Kandó Kálmán

Perfectionnements dans les dispositifs collecteurs de courant pour locomotives et véhicules à propulsion électrique

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 30. pdf

1199

Kandó Kálmán

Perfectionnements dans les systèmes à trolley aériens à double fil

külföldi szabadalmak 1907. augusztus 22. pdf

1200

Bláthy Ottó Titusz

Perkussziós gyújtó űrlövedékek számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1915. november 15. pdf

1201

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Pfeiffer Péter

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

1202

Kandó Kálmán

Phase converter

külföldi szabadalmak 1923. augusztus 21. pdf

1203

Kandó Kálmán

Phase converter

külföldi szabadalmak 1926. október 19. pdf

1204

Kandó Kálmán

Phase converter

külföldi szabadalmak 1921. január 14. pdf

1205

Kandó Kálmán

Phase converter

külföldi szabadalmak 1925. március 20. pdf

1206

Kandó Kálmán

Phase converter

külföldi szabadalmak 1920. szeptember 17. pdf

1207

Kandó Kálmán

Plant working with induction motor fed from synchronous phase converter

külföldi szabadalmak 1925. április 22. pdf

1208

Kandó Kálmán

Pneumatischer oder hydraulischer Ein- und Ausschalter und Vorrichtung zur Betätigung desselben.

külföldi szabadalmak 1901. június 1. pdf

1209

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Pogány Béla

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

1210

Kandó Kálmán

Polhörner an Dynamomaschinen

külföldi szabadalmak 1899. május 13. pdf

1211

Kandó Kálmán

Polomkoppling för flerfas-växelströminduktionsmotorer och lindning att utföra densamma

külföldi szabadalmak 1924. június 2. pdf

1212

Kandó Kálmán

Polumschaltbarer Mehrphasen-Induktionsmotor.

külföldi szabadalmak 1922. március 2. pdf

1213

Bláthy Ottó Titusz

Polumschaltung für Mehrphaseninduktionsmotoren

külföldi szabadalmak 1920. május 5. pdf

1214

Bláthy Ottó Titusz

Polumschaltung für Mehrphaseninduktionsmotoren

külföldi szabadalmak 1921. április 14. pdf

1215

Bláthy Ottó Titusz

Polumschaltung für Mehrphaseninduktionsmotoren, bei der eine n-polige Dreiphasenwicklung mit n 3 Spulen in eine Zweiphasenwicklung umgeschaltet wird

külföldi szabadalmak 1920. június 17. pdf

1216

Bláthy Ottó Titusz

Polumschaltung für Mehrphaseninduktionsmotoren.

külföldi szabadalmak 1921. április 8. pdf

1217

Bláthy Ottó Titusz

Polumschaltung für Mehrphaseninduktionsmotoren.

külföldi szabadalmak 1921. április 19. pdf

1218

Kandó Kálmán

Polumschaltung zur Geschwindigkeitsregelung von Mehrphasen-Induktionsmotoren.

külföldi szabadalmak 1922. február 25. pdf

1219

Kandó Kálmán

Polyphase-motor cascade driving system.

külföldi szabadalmak 1906. december 13. pdf

1220

Kandó Kálmán

Pressure device for electric-current collectors.

külföldi szabadalmak 1905. május 6. pdf

1221

Kandó Kálmán

Pressure device for electric-current collectors.

külföldi szabadalmak 1903. november 27. pdf

1222

Bláthy Ottó Titusz

Procédé de commande et dispositif pour installations hydro-électriques avec hauteur de chute variant fortement et avec génératrices de courant actionnées directement par les turbines

külföldi szabadalmak 1913. november 24. pdf

1223

Bláthy Ottó Titusz

Procédé de commande pour génératrices de courant alternatif accouplées directement avec des turbines hydrauliques

külföldi szabadalmak 1913. november 24. pdf

1224

Bláthy Ottó Titusz

Procédé de réglage des compteurs d'électricité

külföldi szabadalmak 1921. december 17. pdf

1225

Bláthy Ottó Titusz

Procédé de réglage des compteurs d'électricité

külföldi szabadalmak 1913. június 6. pdf

1226

Bláthy Ottó Titusz

Procédé de réglage des compteurs d'électricité

külföldi szabadalmak 1915. április 9. pdf

1227

Kandó Kálmán

Procédé de réglage et disposition pour augmenter le rendement de transmissions de force motrice à courant alternatif fonctionnant sous une charge très variable

külföldi szabadalmak 1921. augusztus 10. pdf

1228

Bláthy Ottó Titusz

Procédé pour le réglage de compteurs électriques rotatifs

külföldi szabadalmak 1921. november 21. pdf

1229

Mihály Dénes

Projectofon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1919. április 30. pdf

1230

Szinnyei József

Puskás Tivadar

Magyar írók élete és munkái 1906 pdf

1231

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Puskás Tivadar

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

1232

Szabó Bendegúz

Puskás Tivadar, az elektrotechnika úttörője

Elektrotechnika 1943 pdf

1233

Szinnyei József

Rácz Sándor

Magyar írók élete és munkái 1906 pdf

1234

Ránky Béla

Rádió stúdiók sajátságai

Elektrotechnika 1944 pdf

1235

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Rövidzárószerkezet indukciós mótorok számára

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1911. március 23. pdf

1236

Kandó Kálmán

Régulateur de pression automatique pour collecteur de courant pour la traction électrique

külföldi szabadalmak 1902. december 23. pdf

1237

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Révész Arnold István

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

1238

Kandó Kálmán

Räderantrieb bei Lokomotiven

külföldi szabadalmak 1913. december 12. pdf

1239

Bláthy Ottó Titusz

Radial-pole dynamo-electric machine

külföldi szabadalmak 1912. január 31. pdf

1240

Bláthy Ottó Titusz

Radial-pole dynamo-electric machine.

külföldi szabadalmak 1912. január 31. pdf

1241

Ratkovszky Ferenc

Elektrotechnika 1965 pdf

1242

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Ratkovszky Ferenc

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

1243

Kandó Kálmán

Regelungseinrichtung für Mehrphasenmotoren.

külföldi szabadalmak 1906. október 23. pdf

1244

Kandó Kálmán

Regelungseinrichtung für mit stark wechselnder Belastung arbeitende Wechselstrom-Kraftübertragungsanlagen.

külföldi szabadalmak 1920. február 21. pdf

1245

Bláthy Ottó Titusz

Regler.

külföldi szabadalmak 1909. február 27. pdf

1246

Kandó Kálmán

Reglungsverfahren und Einrichtung zur Erhöhung des Wirkungsgrades von Wechselstrom-Kraftübertragungsanlagen mit Induktionsmotoren, die mit stark wechselnder Belastung arbeiten.

külföldi szabadalmak 1921. február 28. pdf

1247

Bláthy Ottó Titusz

Regulátor

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1909. február 24. pdf

1248

Zipernowsky Károly – Déri Miksa

Regulating alternate current electric generators

külföldi szabadalmak 1886. december 16. pdf

1249

Kandó Kálmán

Regulating means for electric motors.

külföldi szabadalmak 1907. szeptember 26. pdf

1250

Kandó Kálmán

Reguleringsanordning for med Induktionsmotorer belastende Vekselströmskraftoverföringsanläg.

külföldi szabadalmak 1920. augusztus 12. pdf

1251

Reguly Zoltán

Elektrotechnika 1952 pdf

1252

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Reguly Zoltán

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

1253

Kenyeres Ágnes (főszerk.)

Reich Ernő

Magyar Életrajzi Lexikon 1967 pdf

1254

Ganz-féle Villamossági R.-T.

Relais mely a vezérelt áramkört áramlökések föllépése után csupán az áramerősségnek egy meghatározott normális értékre való visszatéréskor zárja

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1912. április 12. pdf

1255

Jedlik Ányos

Rezgési mozgások összetételére szolgáló készülék. Vibrograph.

MOTV 1873 pdf