összes bevitt tétel: 1542 db

összes találat: 1542 db

« »

sorsz. szerző cím forráshely dátum

1

Villany-mágnesi tünemények. Jedlik Ányos előadásáról.

MOTV 1842 pdf

2

Jedlik Ányos

Mesterséges szénsavas vizekrül

MOTV 1842 pdf

3

Jedlik Ányos

A világsugarok tüneményéről általánosan és a sugárhajlásról különösen

MOTV 1846 pdf

4

Jedlik Ányos

Leydeni palaczkok lánczolata

MOTV 1864 pdf

5

Jedlik Ányos

A fénytalálkozási készülékekről

MOTV 1866 pdf

6

Stepán Miksa

A villámhárító, annak története, hatása és szerkezete

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1868 pdf

7

Jedlik Ányos

Csöves villamszedő

MOTV 1868 pdf

8

Jedlik Ányos

Villamdelejes hosszrezgési készülék

MOTV 1868 pdf

9

Jedlik Ányos

Villamdelejes hullámgép

MOTV 1869 pdf

10

Jedlik Ányos

Villamdelejes keresztrezgési készülék

MOTV 1870 pdf

11

Jedlik Ányos

Rezgési mozgások összetételére szolgáló készülék. Vibrograph.

MOTV 1873 pdf

12

Cathry Szaléz Ferenc

A fogaskerekű vasútakról általában és a Riggenbach rendszere szerint Budapest mellett a Sváb-hegyen épült vasút ismertetése

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1875 pdf

13

Jedlik Ányos

Két egymásra merőleges irányu, vagy egymásközt párhuzamos rezgési mozgásnak egy harmadik haladó mozgással való összetételéből eredett utak szabatos leirási módja

MOTV 1875 pdf

14

Abt Antal

Bemutatja a Pinkus-féle villanyos telepet, melynek állandóit meghatározta

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak – Szakülés 1876 pdf

15

Abt Antal

Az erély átalakulása a villamos láncban

Orvos-Természettudományi Értesítő Természettudományi Szak – Estély 1877 pdf